U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Ontvangen Van Vergeving Alleen Uit Genade

Bijbelse Basis Leggen
Deze studie over vergeving heeft in eerste instantie tot doel de Bijbelse basis van vergeving ontvangen en vergeving schenken te ontdekken. Het is dus niet zonder meer een pastoraal geschrift. Het is onderwijs uit het Woord.
Het komt echter steeds meer voor dat pastoraat in de evangelische wereld op zuiver menselijke of psychologische denkbeelden stoelt en dat bijbelteksten dan nog eens extra ondersteunend daaraan toegevoegd worden. Dat is de omgekeerde wereld.

Pastoraat Zelden Vanuit Onze Positie In Christus
De enorm hoge positie die wij persoonlijk en gezamenlijk innemen in een opgestane en verheerlijkte Heer en de daar uit voortvloeiende praktijk ben ik tot nu toe nog nergens in de pastorale geschriften tegengekomen. Is het dan zo dat onze werkelijke positie die de Schrift ons tekent voor onze omgang met elkaar geen enkele inhoud heeft? Deze valse voorstelling van pastoraat, met name op het gebied van 'vergeving' heeft mij tot deze studie bewogen.
Het is altijd prettig bij een studie als je een beetje de koers weet die gevolgd gaat worden, zodat je wat houvast hebt bij het lezen ervan.

Onze Studie Verdelen We In Drie Blokken
A/
Vergeving in het nu.
B/ Vergeving in een ander huishouden van God.
C/ Verwerking van de pijn.

Moeten We Vergeven?
Je hebt de Persoon van de Here Jezus als je Redder leren kennen. Je hebt vrede met God gekregen. Je bent gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse. Is daarmee je praktische situatie hier in deze wereld, ook temidden van je medegelovigen, voor 100 % koek en ei?
Helaas, ze zijn niet altijd even aardig. Integendeel, je wordt regelmatig mentaal verwond. Daarbij komt dat je ook zelf regelmatig nog anderen verwond. Hoe gaan we daar mee om? Daar wil het pastoraat antwoord op geven. Maar is elk antwoord in overeenstemming met Gods handelen in en door jou zoals de Bijbel die aangeeft voor deze tijd?

De oplossing die helaas heel vaak aangedragen wordt als iemand zodanig onrecht is aangedaan dat het hem of haar blokkeert in zijn functioneren is dat hij of zij er in de eerste plaats naar toe moet werken dat hij de ander vergeeft. Waar dit mogelijk gemaakt wordt zou de pijn weggenomen worden en hij of zij kan weer optimaal funktioneren. Zo wordt het voorgesteld.

Is deze oplossing bijbels? Dat hoort de voorvraag te zijn, maar is het meestal niet.

Daarom Deze Studie

Aangepaste Vergeving
Het onvoorwaardelijk vergeven lukt geen mens van nature. Het pastoraat buigt dit Bijbels principe tegenwoordig dan ook vaak om naar het voorwaardelijk vergeven. De ander moet eerst berouw tonen, zelfs zodanig dat de verwonde persoon er ook absoluut zeker van is dat dit 100 % oprecht gemeend is. Wanneer op dat berouw dan ook bekering, oftewel een veranderd gedrag, volgt moet de gekwetste figuur ook vergeving schenken. Dat zou zijn rechtvaardigheidsgevoel bevredigen en zijn of haar pijn kunnen helen.
Dit is precies de reden dat we, als natuurlijke mensen, vaak gewoon weigeren om de wonden die door anderen geslagen zijn door de vingers te zien. "Het zou niet eerlijk zijn als hij er zo vanaf zou komen," zegt ons rechtvaardigheidsgevoel dan.
Denk eens even verder door hoe wij er vanaf zouden komen als God zo onbuigzaam zou zijn. We was er alleen maar veroordeling voor ons.

De Gezagspositie Van God
Met deze houding stellen we ons in feite in de gezagspositie die God alleen bezit. Hij heeft die macht oftewel dat gezag.
Mattheus 9: 6 de Zoon des mensen heeft macht op aarde zonden te vergeven.
Markus 2: 7 Wie kan
zonden vergeven dan God alleen?
Markus 2: 10 de Zoon des mensen heeft
macht op aarde zonden te vergeven.
Lukas 5: 24 de Zoon des mensen heeft macht op aarde zonden te vergeven

Ons Zelfgemaakte Voetstuk
Daar staan we dan op het voetstuk waar we onszelf op geplaatst hebben t.o.v. de ander. Zelfs als dienaar van het Nieuwe Verbond kende Paulus deze houding niet.
1 Corinthe 4: 4 – 5 Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd; Hij, die mij beoordeelt is de Here. Daarom, velt geen oordeel voor de tijd, dat de Here komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen der harten openbaar maken. En dan zal aan elk zijn lof geworden van God.
Reken maar dat Paulus gekwetst is in zijn dienst.
2 Corinthe 6: 4 – 5 in veel dulden, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenschappen, in oproeren, in moeiten, in nachten zonder slaap, in dagen zonder eten.
Maar hij besefte wat het was om niet ten strijde te trekken naar het vlees.
2 Corinthe 10: 3 Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees.

Wat Zouden Wij Als Vergeving Kunnen Geven?
In de praktijk blijft het trouwens lood om oud ijzer of we het over voorwaardelijke of onvoorwaardelijke vergeving hebben, wat wij zouden moeten geven als voorwaarde voor herstel. Onrecht, ons aangedaan, bedekken lukt ons niet, laat staan dat we het zouden kunnen beschouwen als iets dat nooit heeft plaats gevonden.

Alleen God Kan In Elke Betekenis Van Het Woord Vergeving Schenken
Zonden bedekken gebeurde onder het oude Verbond door God.
Zonden beschouwen als dat ze volkomen niet meer bestaan gebeurt in het nu. Maar dat is ook door God.
De Wond Blijft
Onrecht mij aangedaan blijf ik voelen. Het is als een wond, of zelfs als een amputatie aan je lichaam. Je blijft het zien en voelen als je ermee geconfronteerd wordt. Dat gebeurt als je onvoorwaardelijke vergeving van de gewonde eist, maar net zo goed wanneer hij voorwaardelijke vergeving geschonken heeft. De wond/amputatie blijft. Dat is onder het Nieuwe Verbond zo en eveneens nu tijdens de huishouding van het geheimenis.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende