U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

De Echte Bron Van Vergeving

Efeze .4:32 elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.
Colosse 3:13
vergeeft elkander, gelijk ook de Here u vergeven heeft.
Ons vergeven van de ander, het uit genade schenken, heeft niemand minder dan de opgestane en verheerlijkte Heer als bron. Met minder kunnen we niet toe. We kunnen dus wezenlijk niet buiten Hem om.

Onze Uitweg
Maar ........... geniepig als we zijn hebben we daar wel weer theologische uitweggetjes voor bedacht.
Tegenwoordig heeft de mensheid voor elk begrip wel weer een nieuwe invulling. Je hoeft voor het bekende begrip alleen maar het voorvoegsel 'Neo' te plakken en je bent alweer gewaarschuwd voor een nieuwe begripsverwarring.

De Uitgekotste Samaritaan
Ik ben wel eens bang dat we zo ook de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan al zijn gaan invullen.
Daar rijdt hij op zijn ezeltje op weg van Jeruzalem naar Jericho. Liever was hij helemaal niet in deze omgeving geweest maar hij moest nu eenmaal voor zaken in die verschrikkelijke stad zijn. Hij had het wel verwacht maar toch doet het elke keer opnieuw pijn. Die verwerping door de joden, die verachting. De meesten wilden niet eens met hem praten. Ze zwegen hem gewoon dood. Die vervloekte discriminatie ook. Simpel alleen maar omdat hij een Samaritaan is. Hé, daar ligt iets op de weg. Eens even verder doorrijden. Dan kan hij zien wat het is. O, maar het is een mens! Ja, nu ziet hij het goed. Het is één van dat volk dat hem zo gekwetst heeft! Hij stapt van zijn ezel en loopt naar de man waar nauwelijks nog leven in zit. "Zeg," roept de Samaritaan, "jullie hebben ons leven wel puur verziekt met je achterlijke houding van superioriteit. Als je nou oprecht je excuses aanbiedt en echt berouw toont, dan wil ik wel........"

De Bijbel Kent Die Uitweg Niet
Nee, 'neo' is meestal niet wat de Schrift leert al zou je het haast denken als je de pastorale boekjes er op naleest. Lees de werkelijke toedracht nog maar eens in Lukas10:25-37.

Ons Getuigenis?
Ieder stuk voor stuk kunnen wij, als wedergeboren christen, getuigen: "Ik was een ellendeling, verloren in mijn zonde en schuld. Ik stond als een vijand met gebalde vuisten tegenover God. Ik moest Hem niet. Ondanks al de pijn die ik Hem aandeed gaf Hij het liefste wat Hij had, Zijn Zoon. Uit liefde voor mij ging de Heer Jezus die weg van vernedering om mij te redden. Hij liet Zich bespotten, slaan en uiteindelijk spijkeren aan dat kruis, waar Hij mijn straf droeg. Hij heeft Zich helemaal één gemaakt met mijn duffe ellende. Toen ik in geloof Hem bedankte voor die onbegrijpelijke liefde heeft God mij één gemaakt met alle gevolgen van dat werk. Prijst de Heer. Mijn zonden zijn vergeven. Ze zijn achter gebleven in Zijn graf. Ik heb een nieuw leven en dat is mijn opgestane en verheerlijkte Heer. Hij is mijn leven en mijn vrede”.

Onze Hoge Positie In Christus Als Bron
In het voorgaande artikel van deze studie mochten we al die geweldige hoge positie, die we nu in de huishouding van de verborgenheid gezamenlijk innemen, zien. We bezitten onderlinge vrede, onderlinge vergeving.
Maar nu we zicht krijgen op onze opgestane en verheerlijkte Heer als ons leven en we zien hoe Hij vijanden, goddelozen, ja doden tegemoet treedt met vergeving opent dit ook de bron waar we uit mogen putten voor onze omgang met die ongelovige die zo'n diepe wond in ons leven heeft achter gelaten. Dit is een algemeen principe die in alle huishoudens geldt.

Ons Verweer?
Okay, ik vergeef het wel maar dan moet ik het ook niet meer meemaken dat hij........... Ja, ik wil het wel vergeven, maar vergeten doe ik het niet. Ik heb het nu al tig keren vergeven, maar hij blijft aan de gang. Je kan van mij ook niet het onmogelijke verlangen.”

Geschiedenisles
Een vrouw ging naar haar predikant om advies te vragen voor het verbeteren van haar huwelijk. Toen de predikant vroeg wat haar belangrijkste klacht was, zei ze: "telkens als we ruzie hebben wordt mijn man historisch." Toen de predikant zei: "U bedoelt waarschijnlijk hysterisch", antwoordde ze: "Ik bedoel precies wat ik zei. Hij slaat alles wat ik ooit verkeerd gedaan heb op in zijn hoofd en telkens als hij boos is krijg ik geschiedenisles."

De opgestane & verheerlijkte Heer, Gods enige norm
God heeft in de huishouding van de verborgenheid waarin wij leven een norm gesteld. Die norm is de opgestane en verheerlijkte Heer: Christus. Elke verlaging van die norm naar een nivo die wij denken te kunnen hanteren is een ontkenning van het feit dat wij nu in elk facet van ons bestaan leven uit geloof.

Gods Norm Boven Ons Nivo
Het kan beslist geen kwaad om te erkennen dat je het praktische leven zoals Paulus het beschrijft in de late brieven zelf niet kan waarmaken. Inderdaad zit het nivo telkens boven je eigen mogelijkheden. Welke man kan zijn eigen vrouw liefhebben zoals Christus de Gemeente heeft liefgehad?
Efeze 5: 25 Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft,
Toch neemt God geen genoegen met minder! Onze plicht is onze eigen onbekwaamheid te erkennen en ons dan volkomen op de Heer zelf te richten. Want onze verbondenheid met een opgestane Heer is realiteit. Onze verbondenheid met elkaar in vrede (Christus) is een realiteit. Leer te bedenken de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn (Colosse 3:1-3).

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende