U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Gods Vergeving Werkt Krachtig Door

Gods vergeving is veel en veel meer
Aan ons is door de Heer vergeving geschonken.
Colosse 3: 13 gelijk ook de Here u vergeven heeft,
Feitelijk zegt Paulus hier weer veel meer als dat we in eerste instantie uit onze Nederlandse vertaling op zouden maken. Ik verklap maar even gelijk: we zijn hier weer bij die hoge kwaliteit van de vergeving beland. Paulus gebruikt hier nl. het Griekse woord 'Charizomai', dat direct afkomstig is van het grondwoord 'Charis'.
Het is hier de 'genade' die Paulus hier in het volle daglicht zet. Letterlijk zegt Paulus: Ons is door de Heer uit genade geschonken.

Genade En Vreugde
Genade en vreugde zijn sterk verwant met elkaar in het Grieks. Alles wat vreugde gaf, zoals kunst en muziek, viel in de Griekse wereld onder de noemer 'genade'. Het verlangen van Gods hart is om ons onverdiend de grootste vreugde van Zijn heerlijkheid te geven. De grootste heerlijkheid in de opgestane Heer hebben we nu zo maar om niet ontvangen. Wat een blijdschap!
Hoogste Positie Onverdiend Ontvangen
'Charizomai'. De Nederlandse vertalers hebben hier 'vergeving' van gemaakt. Maar het is de hoogste positie die we in Christus ontvangen hebben
Colosse 1: 27 Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid.
Dit is ons zomaar onverdiend geschonken met alle vreugde van dien.

Die Bron Werkt Door
Die overstromende bron van genade werkt nu zoveel uit in jouw en mijn leven dat we zelfs als we tegen iemand een grief hebben die persoon onverdiend die grote vreugde kunnen schenken.
Colosse 3: 13 Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.
Dat is ook weer datzelfde woord ‘charizomai’. Juist aan degene tegen wie je een grief hebt kan jij nu die vreugde uit genade schenken. Dat is alleen mogelijk door te zien op die ander in Christus. Nu haak je misschien af. Is dit nog wel praktisch? Dat ligt er aan of we uitgaan van het volbrachte werk van Christus of dat we naar onze eigen mogelijkheden kijken. Eigen inzet kan natuurlijk best nog wel tot een redelijke grens komen. Ons volgend verhaal, dat zich afspeelt tijdens de Koreaanse oorlog, geeft daar een aardig plaatje van.

Het hulpje uit Korea
Een groep Amerikaanse soldaten was tijdelijk neergestreken op Koreaanse bodem. Uit de plaatselijke bevolking hadden ze een jongen ingehuurd voor het huishouden en koken. Het kleine baasje had een ongelooflijk positieve houding. Je zag hem nooit zonder een vrolijke glimlach op zijn gezicht. Dus vuurden die soldaten het ene rotgeintje na het andere op hem af.
Op een nacht spijkerden de Amerikanen zijn schoenen vast aan de vloer. De volgende morgen trok hij met een tangetje de spijkers er weer uit, trok zijn schoenen aan, en met z'n aller vriendelijkst gezicht begon hij zijn taak.
De handgrepen van het fornuis werden een volgend keer onder vuur genomen. Heerlijk glibberig werd alles vol gesmeerd met vet. Zingend en glimlachend werd alles schoon gewreven door de kleine kok.
Regelmatig balanceerde weer een emmer water boven één of andere deur. Natuurlijk kreeg onze vriendelijke gast de volle laag en raakte doorweekt. Maar, keer op keer, droogde hij zich weer rustig af en maakte er verder geen drukte over.
De Amerikanen raakten op het laatst zo beschaamd dat ze hem bij zich riepen. "We willen je laten weten," zeiden ze, "dat we je verder niet meer zullen pesten. Je houding is gewoon grandioos!"
Hij vroeg: "Dus voortaan geen vastgespijkerde schoenen meer?"
"Geen spijkers meer!"
"Geen kleverige fornuisknoppen meer?"
"Nooit meer!"
"Geen emmers meer op de deur?"
"Geen emmers meer!"
"Okay, dan spuug ik voortaan ook die klodder niet meer in jullie soep," zei hij met een vriendelijke glimlach.
Die grens is nog wel te halen hè, in eigen kracht. Onze gezichten staan vriendelijk, maar innerlijk tobben en verstoppen we. Dan spugen we gewoon maar wat vaker in de soep. Maar praktisch geloof in de opgestane en verheerlijkte Heer rukt ook deze maskers af.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende