U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Voor & Na Handelingen 28 (8)

Intro
Efeze 2: 15 om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen,
We hebben dit keer één lang onderwerp over de verschillen tussen de verschillende Lichamen tijdens de Handelingenperiode en die ene nieuwe mens, waar wij tegenwoordig deel van uit mogen maken.

15/ Twee Verschillende Hoofden Voor De Verschillende Lichamen

Christus Het Exclusieve Hoofd Van Het Lichaam
Christus Jezus is absoluut het enige Hoofd dat die ene nieuwe mens bezit. Het Hoofdschap van het ene mondiale Lichaam van Christus, in de huishouding van God waar wij toe behoren, is uitsluitend voorbehouden voor onze Heer en Redder Christus Jezus.

Bijbelteksten Over Het Hoofdschap Van Christus
Efeze 1: 22 – 23 En Hij [God] heeft alles onder Zijn [Christus Jezus] voeten gesteld en Hem [Christus Jezus] als Hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, die Zijn lichaam is, de volheid van Hem, die alles in allen volmaakt.
Colosse 1: 18
Hij [Christus Jezus] is het Hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is.
Colosse 2: 19 terwijl hij zich niet houdt aan
het Hoofd, waaruit het gehele lichaam, door pezen en banden ondersteund en samengehouden, zijn goddelijke wasdom ontvangt.

Het Unieke Hoofd
Het is volgens mij beslist van zeer groot belang dat de brieven van Paulus die de ene nieuwe mens beschrijven, ondubbelzinnig duidelijk zijn over het Hoofdschap van Christus Jezus. In de huidige huishouding van God is er geen enkel mens hier op aarde die deze plek kan opeisen. Let wel! Dit schrijft niet alleen het Hoofdschap van een Paus, als onbijbels, af. Het tekent tevens dat er ook geen comité als een oudstenraad o.i.d. in deze tijd een Bijbels beroep kan doen op zijn leiderschap. Iets dergelijks is eenvoudigweg een ontkenning van het Hoofdschap van Christus.

Op Zoek Naar Het Hoofd
Nemen we een kijkje in die diverse Lichamen van Christus tijdens de Handelingenperiode en wat Paulus daar over schrijft, dan ontdekken we dat in al die geschriften Christus nergens als Hoofd van zo’n plaatselijk Lichaam van Christus wordt opgevoerd.
(Ik adviseer u eerst eens voor uzelf op zoek te gaan naar het Bijbels bewijs dat Christus dit wel zou zijn. Men neemt namelijk maar al te makkelijk aan dat Christus ook daar wel het Hoofd zou zijn. Ondertussen trekt men daar geen conclusies uit en vindt men het menselijk leiderschap in die diverse Lichamen wel een praktisch gegeven.)

Het Hoofd: Oog, Oor, Neus
Paulus beschrijft aan het plaatselijke Lichaam van Christus te Corinthe tijdens de Handelingenperiode hoe zo’n plaatselijk Lichaam diende te functioneren. Je hebt elkaar nodig en tezamen vormt men een eenheid die werkt. Dan noemt Paulus als voorbeelden het functioneren van onderdelen van het hoofd van het Lichaam.
1 Corinthe 12: 16 – 18 Indien het oor zeggen zou: omdat ik niet het oog ben, behoor ik niet tot het lichaam, behoort het daarom niet tot het lichaam? Als het lichaam geheel en al oog was, waar bleef het gehoor? Als het geheel en al gehoor was, waar bleef de reuk? Nu heeft God echter de leden, elk in het bijzonder, hun plaats in het lichaam aangewezen, zoals Hij heeft gewild.

Mensen Vormden Het Hoofd
Evenals Paulus met de handen en voeten van het plaatselijk Lichaam simpel enkel en alleen bepaalde leden, oftewel mensen, binnen die plaatselijke Gemeente bedoelde, zo was dit ook van toepassing op het oor, de oog en de neus. Het Hoofd van een dergelijke plaatselijke Gemeente bestond in die huishouding van God dus simpel uit gemeenteleden. Let wel! Dat is nu juist weer iets wat we tevergeefs in de brieven over die ene nieuwe mens zullen terugzoeken. Wij hebben slechts Eén Hoofd, dat is Christus Jezus!

Het Organisme
Het mondiale Lichaam van Christus, waar wij in de huidige huishouding van God deel van uitmaken, is geen uiterlijk zichtbaar iets. Het is verborgen met Christus in God. Toch is de verbondenheid binnen dit Lichaam heel concreet.
Efeze 5: 30 omdat wij leden zijn van zijn lichaam.
De Staten Vertaling heeft hier zelfs nog achteraan: ‘van Zijn vlees en van Zijn benen’. Zo concreet is die verbondenheid in Christus. Je zou daarom dit Lichaam van Christus een organisme kunnen noemen.

Een Collectief
De wijze waarop de diverse plaatselijke Lichamen van Christus tijdens de Handelingenperiode functioneerden kan je vergelijken met een politiek lichaam of een zakelijk lichaam. Het is een collectief van personen die door iets gezamenlijk te hebben met elkaar verbonden zijn. Deze Lichamen hadden dan ook duidelijk een uiterlijk zichtbare aanwezigheid.

Onze Samenkomsten
Ter afsluiting wil ik nog even een vraag, die ik me levendig kan voorstellen dat hij door dit ene punt opkomt, beantwoorden. ‘Kunnen wij in de huidige tijd nog wel met elkaar afspreken om op een bepaalde tijd in de week samen te komen?
Natuurlijk kan dat. De genade van God geeft ons echt volle vrijheid, ook om samen te komen. Denken we echter dat dit een plaatselijk Lichaam van Christus is, dan denken we onszelf een andere huishouding van God binnen. Natuurlijk is die gedachte onzin. We kunnen aan ons samenkomen dus ook geen geestelijk gezag of een bepaalde waarde ontlenen. Het is niets meer dan ons verlangen vorm geven.

Het was een iets langer onderwerp waardoor de lijst met opsommingen van de verschillen weer naar een volgende keer verschoven wordt.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina