U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Voor & Na Handelingen 28 (2)

Intro
Efeze 2: 15 om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen,
We hebben in het vorige artikel al vier verschillen opgemerkt tussen de Lichamen van Christus gedurende de Handelingenperiode en die ene nieuwe mens, waar wij in de huidige huishouding van God deel van mogen uitmaken.

Opsomming Eerste Vier Verschillen
1/ Een Man, Geen Vrouw
2/ Geen Relatie Met Abraham & Israël
3/ De Hemelse Stad, Het Nieuw Jeruzalem – Moeder
4/ Geënt In Israël - Geënt In Christus
We willen nu graag nog meer heldere Bijbelse verschillen onder de aandacht brengen.

5/ Zegen In Israël – Zegen In De Hemelse
Gelovigen, ook heidenen, die tot één van de diverse Lichamen van Christus behoorden tijdens de Handelingenperiode, werden gezegend met de geestelijke goederen van Israël.
Romeinen 15: 27 Indien de heidenen aan hun [Jeruzalem uit vers 16] geestelijke goederen deel hebben gekregen, behoren zij ook met hun stoffelijke goederen hen te dienen.
Die geestelijke goederen vormen de zegen van Abraham, die als de belofte van de Geest ook aan de heidenen geschonken werd.
Galaten 3: 14 Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte van de Geest ontvangen zouden door het geloof.
Als leden van die ene nieuwe mens zijn wij echter met totaal andere zegeningen in een compleet andere plek gezegend.
Efeze 1: 3 De God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met alle geestelijke zegen in de hemelse gezegend heeft in Christus.
Deze zegen kon je exclusief, enkel en alleen, tegen in ge gevangenisbrieven. Daar vind je onze zegeningen.

6/ Nieuw Verbond – Huishouding Van Genade
Predikers met zogenaamd praktische toespraken willen ons maar wat graag verbonden zien met Israël in het Nieuwe Verbond. Nog liever plaatsen ze Israël daarin zelfs buitenboord. Helaas voor hen blijft de Bijbel glashelder hierover.
Hebreeën 8: 8 Zie, er komen dagen, spreekt de Here, dat Ik voor het huis van Israël en het huis Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen,
Voor wie is dus het Nieuwe Verbond? Het huis van Israël en het huis Juda. Punt uit!
De heidense gelovigen hadden in de Handelingenperiode echter wel degelijk deel aan dat Nieuwe Verbond doordat ze in hun geloof verbonden waren met Israël in haar zegeningen en haar hoop. Zo lezen we hoe Paulus zelf de dienstknecht van God voor de heidenen was om deze verbinding te leggen.
2 Corinthe 3: 5 – 6 Onze bekwaamheid is Gods werk, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond.
Wat zegt de Bijbel over ons als leden van die ene nieuwe mens?
Efeze 3: 12 vreemd aan de verbonden der belofte,
Wij staan daar volkomen buiten. Voor wie waren namelijk de verbonden?
Romeinen 9: 4 Zij zijn Israëlieten, van hun is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften;
God heeft ons iets compleets anders, iets totaal nieuws, gegeven. Daar maken wij deel van uit. Dat is niet het Nieuwe Verbond. De ene nieuwe mens heeft ‘de huishouding van genade’ ontvangen, waar hij deel van uitmaakt.
Efeze 3: 1 – 2 Daarom is het, dat ik, Paulus, die ter wille van Christus Jezus voor jullie, heidenen, in gevangenschap ben; Jullie hebben immers gehoord van de huishouding van Gods genade dat mij met het oog op jullie is gegeven:
Wow, die dienst heeft Paulus met het oog op ons ontvangen. Willen we een praktische toespraak dan moet er worden uitgelegd hoe deze huishouding van Gods genade functioneert. Krijgen we onderwijs in de leefregels van het Nieuwe Verbond dan leren we gedrag, waar God ons de capaciteit helemaal niet voor heeft geschonken.
Alles is nu absolute, onvoorwaardelijke genade en genade alleen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende