U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Voor & Na Handelingen 28 (1)

Mijn Persoonlijke Wens
Ik sprak in mijn vorige studie de hoop uit dat deze serie artikelen jouw niet alleen het verschil aan zullen tonen tussen die ene nieuwe mens en de Gemeenten in Handelingen. Het zou prachtig zijn als het me lukt om de geweldig rijke en heerlijke positie van dit Lichaam van Christus bloot te leggen.

Mijn Persoonlijk Advies
Ik heb ook nog drie tips voordat we werkelijk aan de opsomming van de lijst met verschillen beginnen.
1/ Laat je niet van de wijs brengen door wat anderen, hoe geestelijk ze ook mogen zijn of lijken, over dit onderwerp te zeggen hebben. Het gezag ligt enkel en alleen in de Bijbel zelf.
2/ Vergelijk wat je hier leest vers voor vers in je eigen Bijbel. Wees daarbij wel bereid om aan te nemen dat de teksten ook inderdaad letterlijk bedoelen te zeggen wat je letterlijk leest. Accepteer dus geen ombuiging van wat je in jouw Bijbel leest.
3/ Probeer geen zaken in de Bijbel ‘weg te verklaren’, die overduidelijk verschillend zijn.
We beginnen aan de opsomming:

1/ Een Man, Geen Vrouw
Efeze 2: 15 om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen,
De ene nieuwe mens hier is mannelijk, niet vrouwelijk. Dat is een behoorlijk verschil met het Lichaam van Christus uit de Handelingenperiode.
2 Corinthe 11: 2 Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik [Paulus] heb u [de Gemeente Corinthe] verbonden aan een man, om u als een reine maagd voor Christus te stellen.
Het feit dat de één een man genoemd wordt, terwijl de ander een vrouw genoemd wordt, zou op zich al voldoende moeten zijn om aan te tonen dat het hier niet over hetzelfde Lichaam kan gaan.

2/ Geen Relatie Met Abraham & Israël
Efeze 2: 11 - 12 Bedenk ….. dat jullie te dien tijde [vroeger] zonder Christus waren, uitgesloten van het burgerrecht van Israël en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld.
De ene nieuwe mens uit vers 15 is hier uitgesloten van het burgerrecht van Israël. Dat houdt in dat dit gloednieuwe Lichaam van na Handelingen 28 geen enkele relatie bezit tot Israël en Abraham. Dat ligt bij de gelovigen uit de Lichamen tijdens de Handelingenperiode totaal anders.
Romeinen 4: 9 - 12 Geldt deze zaligspreking dan de besnedene of ook de onbesnedene [de heiden]? ….. Zo kon hij een vader zijn van alle onbesneden gelovigen, opdat hun de gerechtigheid zou worden toegerekend, en een vader van de besnedenen [de Jood}, voor hen namelijk, die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook treden in het voetspoor van het geloof, dat onze vader Abraham in zijn onbesneden staat bezat.
Galaten 3: 29 Aangezien jullie nu van Christus zijn, zijn jullie dus
zaad van Abraham,
In de Handelingenperiode was dus niet alleen God de Vader van de gelovige joden en heidenen, maar ook Abraham.
Efeze 4: 6 Eén God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen.
Nu hebben we maar één Vader, dat is God. Opvallend is dat in de Handelingenbrieven de naam Abraham 19 maal voorkomt, terwijl je er in de gevangenisbrieven tevergeefs naar zoekt.

3/ De Hemelse Stad, Het Nieuw Jeruzalem – Moeder
Galaten 4: 26 Maar het hemelse Jeruzalem is vrij; en dat is onze [Joodse & heidense gelovigen in Galaten] moeder.
Het Lichaam van Christus in de Handelingenperiode kom het Nieuw Jeruzalem haar moeder noemen omdat ze deel hadden aan het Nieuwe Verbond, waardoor zij het zaad van Abraham was.
Hebreeën 11: 10 Hij [Abraham] verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is.
Het Lichaam waarvan Christus het Hoofd is, oftewel die ene nieuwe mens, heeft geen relatie met Abraham en is volslagen vreemd aan de verbonden van de belofte.
Efeze 2: 11 - 12 Bedenk ….. dat jullie ….. vreemd aan de verbonden der belofte ….waren,
De logische conclusie is dat onze toekomst en dus ook onze hoop niet ligt in het hemelse Jeruzalem. Onze hoop ligt in de heerlijkheid die ver boven alle hemelen ligt en dus ook ver boven het hemelse Jeruzalem.
Efeze 2: 6 Hij heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus,
Colosse 3: 4 Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.

4/ Geënt In Israël - Geënt In Christus
Tijdens de Handelingenperiode zijn de leden van de diverse Lichamen van Christus geënt in Israël, de edele olijfboom.
Romeinen 11: 17 Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn en jullie als wilde loten daartussen geënt zijn en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebben gekregen,
Aan het eind van de Handelingenperiode is deze olijfboom echter volledig door God gekapt, waarmee zij ‘Lo Ammi’ werd.
Hosea 1: 9 Toen zei Hij: Noem hem Lo–ammi, want jullie zijn mijn volk niet en Ik zal de uwe niet zijn.
Een logische conclusie is dat op het moment dat die ene nieuwe mens geschapen wordt, na de Handelingenperiode, er geen edele olijfboom was om nog iets te enten. We zijn echter wel degelijk ergens geënt. Al die teksten die spreken over ons ‘samen met’ Christus opgewekt en gezet zijn, die wijzen al op deze enting, die de Staten Vertaling zo mooi uitdrukt als van Zijn vlees en van Zijn beenderen zijn.
SV Efeze 5: 30 Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn benen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende