U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

De Ene Nieuwe Mens

Efeze 2: 13 – 17 Maar thans in Christus Jezus zijn jullie, die eertijds veraf waren, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen, en de twee, tot één lichaam verbonden, weer met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan jullie, die veraf waren, en vrede aan hen, die dichtbij waren;

Israël, Gemeente en de Nieuwe Mens
Het zal meeste kans velen wel al zijn opgevallen dat ik in mijn studies niet alleen onderscheid maak tussen Israël en de Gemeente, maar dat er in mijn studies ook telkens gewezen wordt op die ene nieuwe mens, waar wij gezamenlijk als gelovigen binnen deze huishouding van het geheimenis deel van uitmaken.

Wel Of Niet De Wet
Wellicht vindt je het zelfs verwarrend dat je in mijn uitleg tegenkomt dat in de Romeinenbrief nog altijd de wet praktisch functioneert terwijl ik toch uitleg dat de wet in onze tijd geen enkele geldigheid bezit. Dit is alleen verwarrend als we niet zien dat Gods lijn met Israël in de Romeinenbrief nog volop gaande is en er nog geen sprake is van die nieuwe mens.

Serie Over De Ene Nieuwe Mens
Met deze serie studies over de ene nieuwe mens hoop ik wat licht te werpen op de grote verschillen die er liggen. Deze verschillen hebben heel duidelijke praktische consequenties, wat deze serie ook uitermate belangrijk maakt. Ik hoop dat u de serie niet als een bedreiging zult ervaren, maar meer als een ontdekkingsreis en een bevrijding.

Niet Individueel
Ik kan me levendig voorstellen dat de uitdrukking ‘de ene nieuwe mens’ op zich voor veel gelovigen al voor verwarring kan zorgen. De neiging om deze term heel persoonlijk en individueel op te vatten ligt namelijk erg voor de hand. Men leest er dan in: ‘ik was eerst die oude onveranderde mens, maar nu ben ik een nieuw mens geworden’. Men denkt dan aan de persoonlijke verandering die het geloof in iemand bewerkt.

Collectief Van De Gemeente
Efeze 2: 15 om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen,
De uitdrukking ‘de ene nieuwe mens’ is in Efeze 2: 15 niet individueel bedoeld, maar collectief. Het wijst op onze onderlinge eenheid die wij nu in Christus gezamenlijk vormen. De ene nieuwe mens is het mondiale Lichaam van Christus.

De Wet Buiten Werking Aan Het Eind Van Handelingen
Efeze 2: 14 - 15 Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen,
God heeft die ene nieuwe mens geschapen toen Hij de tussenmuur, die scheiding maakte, wegbrak en daarmee heeft Hij aan het eind van de Handelingenperiode de wet geheel en al buiten werking gezet.

Handelingengemeente & De Ene Nieuwe Mens Niet Identiek
Ik ben er vanuit de Bijbel absoluut zeker van dat die ene nieuwe mens niet dezelfde is als de Gemeente of het Lichaam die Paulus beschrijft in zijn Handelingenbrieven. Het kan ook geen voortzetting of een verdere groei van die Gemeenten zijn. Het bestaat niet dat de roeping, de zegen, de taak, de hoop en dus de uiteindelijke toekomst zo nadrukkelijk verschilt en dat het toch één en dezelfde zou zijn. Zouden zij dezelfde Gemeente(n) zijn, dan zouden de identieke kenmerken aan te wijzen moeten zijn.

Lichaam Van Christus & Lichaam Van Christus
In deze serie gaan we de verschillen tussen de Gemeente tijdens de Handelingenperiode en die ene nieuwe mens op de rit zetten. Wellicht dat je het dwaas vindt om dit soort systematische sorteringen over de Bijbel te maken. Je kan je niet voorstellen dat de Gemeente, die het Lichaam van Christus genoemd wordt tijdens de handelingenperiode, een andere is dan de Gemeente, die het Lichaam van Christus genoemd wordt na de handelingenperiode.

Gemeenten & Gemeente
De Gemeenten van gelovigen in Rome en in Corinthe worden beide ‘Lichaam van Christus’ genoemd. In Efeze en Colosse worden allen die horen tot die ene nieuwe mens ‘Het Lichaam van Christus’ genoemd. Dat Lichaam van Christus in Rome functioneerde met zijn eigen plaatselijke leiding en gaven. Het Lichaam van Christus te Corinthe had weer haar eigen plaatselijk bestuur. Bij deze Lichamen is er dus sprake van meerdere Gemeenten (meervoud). De ene nieuwe mens vormt echter één mondiale Gemeente (enkelvoud). Het is één Lichaam.

Mijn Persoonlijke Wens
Ik hoop met deze serie artikelen niet alleen het verschil aan te tonen tussen die ene nieuwe mens en de Gemeenten in Handelingen. Het zal mij veel voldoening geven als het me lukt om de geweldig rijke en heerlijke positie van dit Lichaam van Christus bloot te leggen. God heeft deze ene nieuwe mens echt unieke zegeningen gegeven met daarbij een unieke erfenis, een unieke hoop en een unieke positie. Ik hoop dat jij als lezer de verschillen ook zult opmerken en je zult verblijden als lid van het Lichaam, dat God noemt ‘die ene nieuwe mens’.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende