U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Onuitsprekelijke Vreugde

Overvloeiende zegeningen
Er zijn twee onuitsprekelijke zegeningen die helpen om de beker van de gelovige te doen overvloeien. We hebben al even stilgestaan bij Gods onuitsprekelijke gave. We blikken nu even op de volgende zegen: de onuitsprekelijke vreugde.
Vreugde is iets compleet anders dan geluk. Geluk heeft alles te maken met de omstandigheden, of iets wel of niet gelukt. Geluk is dan ook tamelijk oppervlakkig. Krijg ik een pracht van een baan aangeboden dan ben ik gelukkig. Vind ik een lief meisje om mee te trouwen dan ben ik gelukkig. Win ik een lot uit de loterij dan ben ik gelukkig. Dat geluk is als sneeuw voor de zon verdwenen als de omstandigheden tegenzitten.

Vrucht van de Geest
Vreugde is één van de onderdelen van de vrucht van Geest.
Galaten 5: 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
Voordat de Geest bij mij kwam inwonen heb ik wel periodes van geluk gekend, maar de blijdschap, de vreugde kwam met de Geest. Het Griekse woord “chara”, dat vreugde betekent, is dan ook afkomstig van “charis”, dat genade betekent. Vreugde is het vol zijn van genade. Kijk, dat is de vrucht van de Geest.

Vreugde ondanks de omstandigheden
Deze vreugde staat totaal los van de omstandigheden. Dit blijkt wel uit de volgende tekstplaatsen:
Hebreen 10: 34 Want gij hebt met de gevangenen mede geleden en de roof van uw bezit blijmoedig aanvaard, want gij wist, dat gijzelf een beter en blijvend bezit hebt.
Hebreen 12: 2 Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om
de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.
De omstandigheden van de gevangenen, die hun bezit zagen geroofd worden, kan je moeilijk gelukkig noemen. De Geest werkte in hen, waardoor ze vol genade in staat waren dat alles te aanvaarden.

Overvloeiende vreugde ondanks droefheid
Ook bij Petrus zie je dat de onuitsprekelijke vreugde niet verbonden is aan een gelukkige huidige situatie. Plaats de uitdrukking maar eens in zijn context:
1 Petrus 1: 6 - 8 Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde,
O ja, er is droefheid. Als gelovige hoeven we dat ook helemaal niet weg te poetsen. Droefheid heeft zijn plek in ons leven. Maar midden in die droefheid is er de onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde want we mogen zien op de opgestane Heer.

Petrus, en ook wij die ons vertrouwen zo op onze opgestane Heer gericht houden, kan met zekerheid zeggen in het licht van die onuitsprekelijke vreugde: “Mijn beker vloeit over”.

Overvloeiende genade
Voor de start van onze weg hebben we genade, meer dan overvloedig.
Voor het einddoel hebben we de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat.
Voor al onze strijd onderweg op de weg is er de vrede van God, die alle verstand te boven gaat.
Onderweg mogen we ons voortdurend onze aandacht gericht houden op Christus, Gods onuitsprekelijke gave.
Midden in de strijd hebben we de onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde.
Jazeker, mijn beker vloeit over.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina