U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Liefde, Die De Kennis Te Boven Gaat

Overvloeiende liefde
Het is heel simpel om van het ene superlatief “genade, die meer dan overvloedig is” op het volgende superlatief “liefde, die de kennis te boven gaat” te belanden. We hoeven alleen maar door te lezen in die hoofdstukken van Efeze, die het geheimenis beschrijven. Precies in het evenwicht van de weegschaal met aan de ene kant de leer (Hoofdstuk 1 t/m 3) en aan de andere kant de praktijk (Hoofdstuk 4 t/m 6) komen we in het gebed van Paulus in Efeze 3: 14 – 21 ons volgende superlatief tegen.

Efeze 3: 19 en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.

Het gebed van Paulus
Paulus gebed heeft een heel duidelijk uitgesproken einddoel: Opdat we vervuld worden tot alle volheid van God.

Zouden we er misschien nog aan twijfelen of het belangrijk is om het geheimenis van Gods wil te kennen, dan zou Paulus gebed ons dus over de streep kunnen trekken. Het weten van Gods plan met alles wat in de hemelen en op de aarde is heeft dus een uiterst praktisch doel voor ons leven. Daar bidt Paulus voor. Het weten van onze positie met de opgestane Heer aan de rechterhand van God is dus niet een houding van hoogmoed, maar een gelovig rusten in wat Christus voor ons tot stand heeft gebracht. Paulus bidt dat we die positie mogen kennen:

Efeze 3: 17 - 19 opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.

Liefde kennen, die de kennis te boven gaat
We zijn geworteld en gegrond in iets wat de kennis te boven gaat en toch zijn we samen met alle heiligen in staat die liefde van Christus te kennen.

Het woord wat gebruikt wordt voor “te boven gaan” is een woord wat wij in het Nederlands ook gebruiken. In het Grieks is het ‘hyperballo’. Wij hebben het over een hyperbool als wij een stijlvorm van overdrijving bedoelen. Bij ons mensen is het vaak zo dat als we veel in de overtreffende trap spreken we met een korreltje zout genomen worden. “Ach”, zegt men dan, “die overdrijft altijd”. Je staat dan eigenlijk voor leugenaar omdat je geen echte grond voor de overdrijving kan geven. Bij de liefde van Christus is dat anders. Paulus heeft in de voorgaande hoofdstukken het hechte fundament uitvoerig beschreven. Nu bidt hij er dan voor dat we dat gezamenlijk ook mogen bevatten: die liefde van Christus, die de kennis te boven gaat.

Mijn beker vloeit over
Het gaat de kennis te boven. Is dit een ontmoediging om het te onderzoeken? Nee, Paulus bidt dit juist de gelovigen toe. Het is haalbare kaart. Het is geen onderzoek dat ons ooit bezadigd achterover doet leunen, zo van: ‘Dat hebben we gehad’. Het is wel een onderzoek dat volledige bevrediging geeft met als doel dat we vervuld worden tot alle volheid Gods en het mogen uitroepen: “Mijn beker vloeit over”.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende