U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Rijkdom Van Genade

Meer dan overvloeiend

In Romeinen zagen we dat Paulus in Romeinen 5: 12 een sprong maakt. Eerst sprak hij over de zonden en Gods antwoord: de genade. Na vers 12 spreekt hij over de mens als mens. Daar is Gods antwoord een meer dan overvloedige genade. Zo’n sprong komen we in het 1e hoofdstuk van Paulus brief aan Efeze ook tegen. Lees maar mee:

Efeze 1: 7 in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade,

Efeze 1: 8 – 10 welke Hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand, door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij Zich in Hem had voorgenomen, om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is onder een hoofd, dat is Christus, samen te vatten,

tweedeling in genade
Ik heb al bewust een tweedeling gemaakt tussen vers 7 en vers 8 t/m 10. In vers 7 komen we weer die daden van de mens tegen, de overtredingen. Gods antwoord daarop is de rijkdom van Zijn genade. Die rijkdom van Zijn genade is de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen. Een grote reden om enthousiast “Amen, Hallelujah” te juichen.

Een overvloeiende beker
Hier in Efeze vertrouwt God ons ook Zijn plan toe met alles wat in de hemelen en op de aarde is. Hij vertrouwt ons dat plan toe door ons het geheimenis van Zijn wil te doen kennen. Met dat Hij ons dat plan toevertrouwt bewijst God aan ons overvloedig die rijkdom van genade in alle wijsheid en verstand. De beker van verlossing, die God ons hier aanreikt, is weer overvloeiend.

Inzicht in de overvloeiende genade
Dit leren kennen van het geheimenis van Zijn wil gaat dan ook nog eens vergezeld met alle wijsheid en verstand. Is het dan niet vreemd dat we het toch vaak te moeilijk vinden om ons in dit geheimenis te verdiepen, terwijl God al alle wijsheid en verstand in het overvloeiende pakket aan ons geschonken heeft?

Mijn beker vloeit over
Lees nog eens rustig Efeze 1: 7 – 10, want God wil die overvloed van de rijkdom van Zijn genade aan ons allen bewijzen. Lees dan eens in de eerste 4 hoofdstukken hoe God dit plan uitwerkt. En je zult het uitroepen: “Mijn beker vloeit over”.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende