U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Genade Meer Dan Overvloedig

1 Corinthe 2:9 Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen,

Overvloeiende genade
Als we nadenken over Gods plan van verlossing en daarin Zijn meer dan overvloedige genade, dan is deze uitspraak het beste uitgangspunt. In ons armetierige alledaagse taalgebruik is de rijkdom van Zijn plan niet te vangen zonder overdrijving, zonder dat we ons voortdurend keren tot de overtreffende trap. Toch willen we weergeven wat ons hart heeft leren kennen van Hem en dus zijn we overgeleverd aan de superlatieven.

Genade, waarin wij staan
Voor Gods plan gaan we naar de Romeinenbrief. We zullen zien dat als Paulus het heeft over de rechtvaardiging van onze zonden hij nog gewone taal gebruikt. Het is genade wat ons rechtvaardigt

Romeinen 3: 24 We zijn om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.
Hier zien we de basis van Gods plan van verlossing. Het kon niet anders, het moest uit genade zijn.
Romeinen 4: 16 Daarom is het alles uit geloof, opdat het zou zijn naar genade,
In die genade hebben we de toegang en staan we ook vast.
Romeinen 5: 2 door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade, waarin wij staan,

Overvloeiende genade voor allen
Tot en met Romeinen 5: 12 draait alles in Paulus betoog om de daden, de zonden of overtredingen van het individu. Het gaat dus over wat de mens doet en niet over wat de mens is. Dat onderwerp verandert in hoofdstuk 5: 12. In plaats van de daden gaat het dan over de mens zelf. In plaats van over zonden gaat het over de zonde als macht in de mens. Het is dan ook hier dat we bij Paulus een hele verandering in zijn taalgebruik zien. Bij de zonden, de daden, spreekt Paulus over Gods genade. Nu Paulus hier over ons allen als mensen spreekt, heeft hij het over de genade, die meer dan overvloedig is. Daarvoor moeten we de teksten even lezen.

Romeinen 5: 18 - 20 Derhalve, gelijk het door een daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door een daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden. Maar de wet is er bijgekomen, zodat de overtreding toenam; waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden,

Meer dan overvloeiende genade
Als Paulus dus spreekt over Gods plan van verlossing betreffende de mens als mens, niemand uitgezonderd, dan kan hij niet anders of dan komt die overtreffende trap in zijn taalgebruik. Dit is niet meer zomaar genade. Dit is niet zomaar overvloedige genade. Nee, dit is meer dan overvloedige genade. Lees het nog eens na wat dat dan wel mag zijn. Romeinen 5: 18 – 20.


“Mijn beker vloeit over”.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende