U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Weten, Geloven & Ermee Rekenen

Galaten 2: 20 Met Christus ben ik mee gekruisigd,
Wil je naar de grondtekst van dit gedeelte click dan hier

Voor de gelovige die concreet weet dat hij of zij volkomen één is gemaakt met de opgestane en levende Heer, voor die gelovige heeft die wetenschap ook heerlijke consequenties!

Romeinen 6: 6 dit weten wij immers, dat onze oude mens mee gekruisigd is, opdat aan het lichaam van de zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven van de zonde zouden zijn; want wie gestorven is, is vrij van de zonde.
Zonde heeft echt nul komma nul macht over die gelovige!

Ik kan me voorstellen dat mensen hier toch moeite mee hebben. Dat ligt niet aan wat Paulus hier leert. Dat ligt aan het feit dat dit soort uitspraken in de Bijbel nooit zo letterlijk opgepikt worden als dat het er staat. Hoe vaak horen we niet dat we ons dood moeten houden voor de zonde? Hoe je het ook went of keert dat betekent toch dat wij ons weer moeten inspannen om niet op de zonde te reageren, door te doen alsof we dood zijn.

Dit is onbegonnen werk. Dit is een zogenaamde blijde boodschap naar het vlees brengen. Ons vlees wordt aangemoedigd iets voor God te laten of te doen. We moeten volgens die gedachte ons voor dood houden. Dat betekent heel letterlijk dat we gewoon verklaren dat de Bijbel dan wel kan zeggen dat we dood zijn, maar in werkelijkheid zijn we, volgens ons inzicht, nog springlevend. Daarom gaan we nu ook proberen ons voor de zonde dood te houden.

Zo’n boodschap heeft dus zonder uitzondering slavernij aan de zonde tot gevolg. Bovendien noemt die leer de Bijbel, zij het op vrome manier, een leugenboek. Men noemt een dergelijk gedrag dan wel geloofsleven, maar dat heeft er Bijbels gezien echt helemaal niks mee te maken.
Romeinen 6: 8 Aangezien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven,

Toch pik ik nog eventjes opnieuw dat ongegronde argument op dat we ons dood moeten houden voor de zonde.
Romeinen 6: 11 Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere.
Ook al citeer ik vaak de Bijbel, toch ben je niet zulk antiek taalgebruik van mij gewend. Dat komt omdat ik nu expres de Staten Vertaling gebruik om die uitdrukking naar voren te krijgen.

Houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt.’
Wow! Nu lijken die Bijbelleraars toch nog gelijk te krijgen dat we onszelf toch maar voor dood moeten houden. Dan zijn we blijkbaar toch nog niet echt dood? We moeten het ons dus maar gewoon inbeelden om toch nog enigszins bestand te zijn tegen de zonde? Maak dat de kat wijs!

De NBG heeft dit weergegeven met:
Romeinen 6: 11 Zo moet het ook voor jou vaststaan, dat je wel dood bent voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus.
Daar kom je ook niet veel verder mee. Nog steeds kan je argumenteren dat het in het echte leven wel niet zo is, maar voor jou moet het zo vaststaan. Het zou dus weer een soort van voorspiegelen van een sprookje zijn. Die vertalers hebben blijkbaar zelf al bij voorbaat weinig vertrouwen in de werkelijke essentie van de boodschap die ze vertalen.

De boekhoudkundige term ‘ermee rekening houden’ wordt hier door Paulus gebruikt. Normaliter zijn het de feiten waar mee gerekend wordt. Vanuit een reële basis vertrek je met je calculatie. Ik ben een tijdje boekhouder geweest. Ik denk toch echt niet dat mijn baas erg blij zou zijn geweest als ik hem grandioze resultaten op grond van fictie had voorgesteld. De cijfers moesten kloppen!

De werkelijke grondslag is dat jij dood bent voor de zonde en leeft voor God in Christus Jezus. Dat is de realiteit. Daar ga jij nou ook in je praktische leven mee rekenen. Je neemt die werkelijkheid als de basis voor jouw leven. Dat is wel even wat anders dan zeggen dat ik me maar dood houdt voor die zonde. Dat zijn vertalingen en Bijbeluitleggingen van ongeloof.

De reeks die Paulus in dit hoofdstuk hanteert is:
1. Weten
Romeinen 6: 6 Dit weten wij immers, dat onze oude mens mee gekruisigd is,
2. Geloven
Romeinen 6: 8 Aangezien we met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven,
3. Ermee rekenen
Romeinen 6: 11 Reken ermee, dat je wel dood bent voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende