U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Weten Jullie Het Dan Echt Niet?

Galaten 2: 20 Met Christus ben ik mee gekruisigd,
Wil je naar de grondtekst van dit gedeelte click dan hier

We zijn nog altijd bezig met het eerste punt van onze vliegende start:
1. Onze identificatie met Christus in Galaten 2: 20a parallel aan Romeinen 6

Galaten 2: 20 loopt dus parallel met Romeinen 6. Uit dat hoofdstuk komt dan ook een krachtige vraag van de apostel Paulus aan het adres van hen die overal maar beeldspraak in zien en die denken dat we volgens die voorbeelden dan ook ergens toe worden opgeroepen. Hier komt Paulus vraag:

Romeinen 6: 3 Weten jullie dan niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dus met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding;

Ik weet het, deze beeldspraaklezers zien in deze woorden de les die we moeten leren uit onze waterdoop. Hoe kan je nog beter een Bijbelgedeelte ontkrachten? Hoe krijg je het voor elkaar om vanuit die geweldige majesteit van de Vader te wandelen, als je alleen maar in water gedoopt bent? Hoe kan je zo wie zo door uit dat water op te komen in echte nieuwheid van leven wandelen?

Alle kracht is uit zo’n gedeelte gehaald als we zelfs niet eens meer weten wat een doop tot in Christus nu werkelijk is. Laat ik eens stap voor stap aangeven wat Paulus hier zegt:

Ik sla de vraag even over.
Hij zegt hier dat wij concreet samen met Christus in Christus dood terecht zijn gekomen. Dat is 1!
Hij zegt hier dat wij concreet samen met Christus begraven zijn in Christus graf. Dat is 2!
Hij zegt hier dat Christus concreet door de majesteit van Vader is opgewekt. Dat is 3!
Hij zegt hier dat wij concreet nu door diezelfde majesteit van Vader in nieuwheid van het leven wandelen. Dat is 4!
Hierna balt Paulus al deze uitspraken samen in een grandioze uitspraak: Wij zijn concreet samengegroeid met Christus dood, of zoals de Staten Vertaling dit zo heel mooi zegt: Wij zijn concreet één plant met Christus geworden in Zijn dood. Dat is 5!
Als conclusie stelt Paulus: Zo zijn we ook concreet samengegroeid in Zijn opstanding, of zoals de Staten Vertaling dat weergeeft: We zijn concreet één plant geworden aan Zijn opstanding. Dat is 6!

Al die zaken stelt Paulus als concrete feiten! Nu hebben we de vraag overgeslagen. Die komt nu: ‘Weten jullie al die dingen dan niet?’
Nee, al die Bijbelleraars weten deze feiten niet! Ze blijven de gelovigen maar aanmoedigen om toch vooral tegen de zonde te strijden. Terwijl al die gelovigen gestorven zijn ten opzichte van die zonde.
Romeinen 6: 2 Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven?

Nee, al die Bijbelleraars weten deze feiten niet! Ze blijven gelovigen oproepen om Christus meer kamertjes van hun hart te geven. ‘Laat Hem nou eens toe in je financiële zaken. Laat Hem nou eens toe in je keuzes hoe jij jouw avonden vult. Laat Hem hier toe, laat Hem daar toe’. Dat terwijl Hij er allang is. Hij is namelijk jouw hele leven. Hij is dus ook deel in je keuzes. Laat je daar geen gewetensproblemen over aanpraten. Hij is er altijd!

De gelovige die Christus niet meer naar het vlees kent, heeft een nieuwe kijk op de hele zaak gekregen. Voor die persoon betekent het werk van Christus concreet iets. Dat heeft grandioze praktische consequenties! We weten het!
Romeinen 6: 6 dit weten wij immers, dat onze oude mens mee gekruisigd is, opdat aan het lichaam van de zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven van de zonde zouden zijn; want wie gestorven is, is vrij van de zonde.

Echt vrij van zonde omdat onze eenheid met Christus concreet is. Die macht van zonde kan niet heersen over een lijk omdat een lijk nooit reageert. Dat slavenjuk is gebroken op het kruis. Click hier voor nog een studie over ditzelfde onderwerp

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende