U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Christus Geloof Dwars Door Zijn Liefde

Galaten 5: 6 In Christus Jezus heb je geen voordeel aan besnijdenis, ook niet aan het onbesneden zijn,
In onze vorige studie hebben we met name aandacht besteed aan datgene waar we geen voordeel van hebben in ons geloofsleven. Om het dichterbij te halen hebben we een aantal discussiepunten die nu tijdens Gods huishouding van het geheimenis van belang zijn in het volle licht geplaatst.

In deze studie wil ik juist de aandacht richten op datgene waar we wel voordeel aan hebben. Halen we nu opnieuw dat zesde vers naar voren en schrappen we eventjes datgene weg waar we toch geen voordeel van hebben, dan houden we het volgende over:
Galaten 5: 6 In Christus Jezus heb je …… (alleen) voordeel aan …. geloof, dat werkt dwars door liefde heen.

Voor jouw geloofsleven heb je dus eigenlijk alleen maar wat aan Christus Jezus zelf! Dat geloof, dat werkt dwars door liefde heen, dat is ook Christus Jezus. Paulus heeft het hier namelijk niet over geloofsinspanning van onze kant, waar we (Tjakka) onze kracht in bewijzen! Hij spreekt hier over het geloof van Christus dat Zijn werk gedaan heeft tot onze rechtvaardiging, maar dat ook nog altijd Zijn werk doet tot onze heiliging.

In de christenheid wordt heiliging vooral verkondigd als een activiteit van onze kant. De Bijbel beschrijft ook de heiliging vooral als een werk van God. Daarom hier even een korte opsomming van Bijbelse feiten:

1. Wij zijn geroepen heiligen.
Romeinen 1:7 Aan alle geliefden van God, geroepen heiligen
2.
Wij zijn vrijgemaakt van de zonde. Wat is daar de vrucht van?
Romeinen 6:22 Vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebben jullie de heiliging als jullie vrucht.
3. Christus zelf is onze heiliging.
1 Corinthe 1:30 Jullie zijn in Christus Jezus, die van God onze wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing is geworden.
4. De gelovigen zijn een heilige tempel.
1 Corinthe 3:17 De tempel van God, en dat zijn jullie, is heilig.
4. God koos ons uit om heilig te zijn.
Efeze 1:4 God heeft ons in Christus uitverkoren voor de grondlegging van de wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht.
5. God zelf riep ons in heiliging.
1 Thessalonica 4:7 God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging
6.
God heeft ons uitgekozen in heiliging. Niet door onszelf, maar door de Geest.
2 Thessalonica 2:13 God heeft jullie als eerstelingen Zich verkoren tot redding, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid.

En dit is slechts een kleine greep uit het Bijbels getuigenis. Ook voor heiliging in jouw persoonlijk geloofsleven heb je uitsluitend voordeel aan wat Christus Jezus zelf werkt.
Galaten 5: 6 In Christus Jezus heb je …… (alleen) voordeel aan …. geloof, dat werkt dwars door liefde heen.
Het is het geloof van Christus zelf. Dat geloof van Christus werkt dwars door iets heen: De liefde!

Waar is die liefde, waar Paulus hier over spreekt, gebleken?
1 Johannes 4:19 Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.
Dat is die eerste liefde, waar zoveel predikers heel zware preken over houden.
Openbaring 2:4 Ik heb tegen jullie, dat jullie je eerste liefde verzaakt hebben.
De Heer wees deze gelovigen in het Efeze van de toekomst (het is profetie. De Dag des Heren Openbaring 1: 9) op de eerste liefde die zij ontvangen hadden, oftewel dat Hij hen eerst heeft liefgehad. In die profetische toekomst gaat het zicht hebben op Gods genade alleen dus al net zo mis als heden ten dage in de huidige huishouding van God in het Lichaam van Christus.

De liefde waar het bij God altijd om draait is de liefde van Christus, niet onze liefde voor Christus. Dat wist Johannes maar al te goed! Daarom schreef hij tot vijf keer aan toe:
Johannes 13:23 Eén van de discipelen, dien Jezus liefhad, lag aan de boezem van Jezus;
Johannes 19:26 Toen Jezus Zijn moeder zag en de discipel,
die Hij liefhad,
Johannes 20:2 Snel kwam zij bij Simon Petrus en bij de andere discipel,
dien Jezus liefhad,
Johannes 21:7 Die discipel dan,
dien Jezus liefhad, zei tot Petrus:
Johannes 21:20 Petrus, zich omwendende, zag de discipel volgen,
dien Jezus liefhad,

Johannes was niet een soort troeteldiscipel van Jezus. Nee, Christus liefde gaat naar iedereen onvoorwaardelijk en onbegrensd! Johannes schreef het over zichzelf omdat hij het niet alleen wist als een algemene waarheid, maar het ook persoonlijk voor zichzelf geloofde. ‘Hoe het ook reilt of zeilt, Christus Jezus houdt van mij!’ Dit was een onomstotelijke realiteit voor hem.

Waar Gods overvloeiende rijkdom van genade werkt in jouw persoonlijk leven, daar werkt het geloof van Christus dwars door die onvoorwaardelijke liefde heen. Vandaar de dienstbaarheid die dan openbaar komt. Het ‘elkaar onderdanig zijn’ is dan een vanzelfsprekendheid. Let wel!!!! Dat moeten we niet! Dat is wat genade werkt!

Zij die wakker moesten worden uit hun slaap zijn de gelovigen die in praktische zin eigenlijk helemaal niet geloven. Zij spannen zich uit alle macht in om zelf iets voor God te betekenen terwijl ze geen oog hebben voor Gods genade. Maar Christus roept ons wakker door de mond van Paulus.

Christus roept ons wakker met de woorden: ‘Je bent je eerste liefde vergeten!’
We wrijven onze ogen uit, komen tot rust van al onze kerkelijke activiteit en zien Hem die ons eerst heeft liefgehad. Hij heeft Zijn volheid van liefde ook in ons hart uitgestort! En juichend mogen we nu over straat gaan: ‘Ik ben degene, die Jezus liefheeft!’

Christus gaat nu met Zijn geloof dwars door die grandioze liefde aan de slag in jouw en mijn leven. Dat werkt ware, praktische gerechtigheid uit. Dat werkt echte heiligheid uit. Dat werkt onderlinge dienstbaarheid uit. We hebben er ineens geen moeite meer mee om elkaar uitnemender te achten dan onszelf, want we zien Christus in elkaar.

Christus is ons leven. We zijn onlosmakelijk versmolten met elkaar: Christus en ik. Maar ook Christus en jij. Dus ook jij en ik. Onlosmakelijk verbonden en elkaar dienend. Daar komt Christus openbaar. Dat is genade die werkt!

Hieronder nog een link naar een toespraak over dit onderwerp:
Geloof Van Christus Jezus [13.778 KB]
Ook nog een Genade Knipoogje:
Heb Jij Je Eerste Liefde Verlaten?

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina