U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Avondmaal & Doop Of Geen Avondmaal & Doop

Hoe jij er ook voorstaat, al werk jij je te pletter voor de Heer, of al geniet je volop van een heerlijke rust in de Heer, we verwachten allemaal hetzelfde. We zijn namelijk allemaal in die heerlijke rustplek van de Geest terecht gekomen. Dat is zelfs een feit wanneer je er zelf nog niet eens vanuit gaat. Daar hebben we dan ook het volle zicht op het geloof van Christus. Dat werkt die genade uit in jou en mij voor de praktische gerechtigheid. Die verwachting is bij ons allemaal hetzelfde, of we dat nu al beseffen of niet.
Galaten 5: 5 Wij verwachten namelijk rustend in de werking van de Geest uit het geloof de gerechtigheid, waarop wij hopen.

Hierop bouwt Paulus zijn logisch betoog verder met het redengevend voegwoord ‘want’.
Galaten 5: 6 Want in Christus Jezus vermag noch besnijdenis iets, noch onbesneden zijn,
Zou jij die logica ook zomaar opgepikt hebben?

We wisten wel al dat besnijdenis feitelijk geen enkele inhoud had als je van onze positie in Christus Jezus uitgaat.
Galaten 5: 2-4 Als jullie je laten besnijden, dan heb je niks aan Christus. Ik zal jullie ieder, stuk voor stuk, mijn getuigenis nog eens laten horen: Wie zich laat besnijden, die moet daarbij dan ook nog eventjes de gehele wet nakomen. Jullie zijn dus los van Christus, als je door de wet gerechtigheid verwacht;

Nou, daar hadden we al het één en ander bij ingevuld, wat wijzelf als geestelijk in ons leven zouden kunnen opwerpen. Dit klonk ons inderdaad nog logisch in de oren. Maar verder? Wij zouden, denk ik, die logica van Paulus toch iets anders hebben opgebouwd. Voor ons rechttoe rechtaan denken zou het logisch klinken als Paulus had geschreven: ‘Want in Christus Jezus vermag besnijdenis niks,’

Nou, wat vind je ervan? Logisch toch? Die besnijdenis hoort bij uiterlijke godsdienst. In Christus heeft dat nu toch geen enkele waarde meer?! Weg daarmee! We horen onbesneden te zijn! Dat is tenminste rekening houden met Christus! Helaas voor ons, Paulus plakt er achteraan: ‘noch onbesneden zijn,’

Die combinatie maakt hij vaker:
Galaten 5: 6 In Christus Jezus heb je geen voordeel aan besnijdenis, ook niet aan het onbesneden zijn,
Galaten 6: 15 Besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets, maar of men een nieuwe schepping is.
1 Corinthe 7: 19 Besneden zijn betekent niets, en onbesneden zijn betekent niets, maar wel het houden van Gods geboden.
(Nieuwe Verbond hè!)
Onder het Nieuwe Verbond waren er blijkbaar gelovigen die ook fanatiek wettisch het onbesneden zijn de andere gelovigen oplegden. Volgens hen moest het zo! Dan pas diende je echt Christus! Blijkbaar is dat ook geen logisch gevolg van het leven onder de invloedssfeer van de werking van Gods Geest. Het was nog altijd de wet.

Nou hebben wij als leden van het Lichaam van Christus niks met besnijdenis te maken. De hele discussie over wel of niet besneden worden staat dan wel uitgebreid in het boek de Handelingen, maar zelfs die gelovigen die zo verknocht zijn aan hun Koninkrijksverkondiging laten toch deze hele discussie links liggen alsof het hen niet aangaat. Voor de Koninkrijksverkondigers en zij die zich binnen het Nieuwe Verbond wanen zou het feitelijk nog iets moeten uitmaken. Maar voor ons? Leden van het Lichaam van Christus?

Dit heeft ons als leden van het Lichaam van Christus wel degelijk ook iets te zeggen. We kunnen zicht hebben op het feit dat het avondmaal, de doop en zelfs de uiterlijke samenkomsten in de vorm van de Nieuwe Verbondssynagogen niet thuishoren in Gods huishouding van het geheimenis. We kunnen onder het mom van genade met al deze Bijbelse waarheden uitermate wettisch omgaan.

In Christus heb je geen voordeel aan het vieren van het avondmaal, ook niet aan het niet vieren van het avondmaal. In Christus heb je geen voordeel aan het houden van kerkelijke samenkomsten, ook niet aan het niet houden van kerkelijke samenkomsten. Inderdaad, het probleem is dat je met alles wettisch kan worden, dat je je in alles door het vlees kan laten leiden, dat je die heerlijke invloedssfeer van de werking van Gods Geest niet meer onderkent in je leven.

Waar heb je dan wel voordeel aan binnen die heerlijke rustplek van de werking van Gods geest? Dat is datzelfde geloof van Christus, waar we in het voorgaande vers al op gewezen werden. Ook in dit vers komt dat opnieuw aan de orde. Maar dat is een goed onderwerp voor de volgende studie.

Nog een nadere studie:
De Doop

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende