U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Voor Allen Dezelfde Genade

Paulus had een heel logisch betoog opgebouwd. Telkens had hij de gelovige, die het gevaar liep onder allerlei lasten van ‘christelijke’ taken te bezwijken, bij de arm genomen. Hij had die gelovige erop gewezen dat als hij zus deed of zo deed, dat hij dan maar bar weinig aan Christus had. Hij had hem gewaarschuwd: ‘Als jij zo doorrent in jouw schijnbare dienst voor God, dan sta je los van Christus. Jij hebt jezelf dan als het ware buiten de werking van Gods genade geplaatst!’

Het is een soort refrein van ‘jullie’ en ‘je’, dat in de verzen die we onderzocht hebben voortdurend het hele lied opbouwt. Lees het nog maar eens:
Galaten 5: 2-4 Laat je niet … opleggen. …. als jullie je laten besnijden, dan heb je niks aan Christus. …..Jullie zijn dus los van Christus, als je door de wet gerechtigheid verwacht; je bent daarmee buiten de genade gaan staan.

Het was Paulus bedoeling beslist niet om als afstandelijke toeschouwer, onbevlekt en onaangetast door hun vleselijk gedrag, hen van een afstand te beoordelen. Nee, Paulus kende de waarheid van de onderlinge verbondenheid van gelovigen als geen ander. Voor hem stond het als een paal boven water dat hij onlosmakelijk één was met die gelovige die Gods genade op heerlijke wijze liet werken. Maar hij was al net zo absoluut zeker van het feit dat hij één was met die gelovige die door zijn eigen inspanningen buiten diezelfde genade was gaan staan.

Het refrein van ‘jullie’ en ‘je’ wordt hier dan ook doorbroken doordat Paulus uitdrukking geeft aan zijn totale verbondenheid met deze gelovigen in Galatië.
Galaten 5: 5 Wij verwachten namelijk door de Geest uit het geloof de gerechtigheid, waarop wij hopen.

Paulus stelt zichzelf hier niet tegenover deze gelovigen door te schrijven over wat hijzelf verwacht. Hij ziet zichzelf hier ook niet samen met de gelovigen die uit genade leven als een aparte groep die wel iets verwachten. Nee, samen met de gelovigen die uit genade leven en samen met de gelovigen die buiten de genade zijn gaan staan wordt er ergens iets verwacht.
Galaten 5: 5 Wij verwachten namelijk door de Geest uit het geloof de gerechtigheid, waarop wij hopen.

Als je goed oplet, dan is er nog iets anders wat gelijk opvalt. Tegenover al die missers, die je in die voorgaande verzen 2 t/m 4 was tegengekomen, roept hij de gelovigen nu niet op om iets anders te verwachten. Paulus doet hier geen oproep. Nee! Hij komt hier met het concrete feit dat deze gelovigen (of ze nou uit genade leven of niet) iets verwachten.
Galaten 5: 5 Wij verwachten namelijk door de Geest uit het geloof de gerechtigheid, waarop wij hopen.

In de eerste plaats tekent Paulus dan de sfeer waar iedereen in terecht is gekomen. Dat komt tot uitdrukking in de woorden ‘door de Geest’. In de grondtekst staat daar: ‘en pneumati’. In onze vertaling is het met het lidwoord ‘de’ weergegeven, maar die ontbreekt in het Grieks. Het is letterlijk ‘Geest’ zonder lidwoord. Dat betekent dat het hier niet draait om de Persoon van de Heilige Geest. Anders had hier het lidwoord bij gestaan. Zonder lidwoord wijst het op de werking van de Geest.

Het Griekse woord ‘en’, wat we dus terugvonden in deze uitdrukking ‘en pneumati’, is in onze Nederlandse vertaling weergegeven met ‘door’. Deze uitdrukking zouden we beter kunnen weergeven als ‘rustend in’.
Galaten 5: 5
Wij verwachten namelijk, rustend in de werking van de Geest, uit het geloof de gerechtigheid, waarop wij hopen.

Daar zijn we allemaal gezamenlijk gebracht: In de werking van Gods Geest. Paulus geeft hier aan dat nu we rusten in de werking van Gods Geest er, als vanzelfsprekend, een ander verwachtingspatroon ligt, ook voor die wettische broeders en zusters.

Nu we de Heer hebben leren kennen en gebracht zijn binnen die werking van Gods Geest is het dus helemaal niet vanzelfsprekend meer dat we door het vlees vanuit onze eigen inspanningen de praktische gerechtigheid verwachten. Paulus geeft hier aan dat dit feitelijk wezensvreemd is aan dat nieuwe leven dat we in Christus ontvangen hebben. Zo neemt Paulus deze gelovigen, en ook ons, mee in zijn heerlijke wandel in genade.

Wat gaat nou wel werken in die heerlijke werkingssfeer van Gods Geest. Dat is het geloof.
Galaten 5: 5 Wij verwachten …. uit het geloof de gerechtigheid, waarop wij hopen.
Dit is het geloof van Christus.
Galaten 2:16 Wij weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof van Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Want uit werken van de wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden.
Galaten 3:22 De Schrift heeft alles besloten onder de zonde, opdat als gevolg van
het geloof van Jezus Christus de belofte het deel zou worden van hen, die geloven.

Het is dus essentieel dat Paulus hier overstapt van de tweede persoon ‘jullie’ of ‘jij’, naar de eerste persoon meervoud ‘wij’. Niet alleen voor Paulus ligt die verwachting waarop hij hoopt. Niet alleen voor de gelovigen die uit genade leven ligt daar deze verwachting waarop zij hopen. Dit is de verwachting voor alle gelovigen. Gods genade komt namelijk met een ieder tot Zijn doel.

Nog een studie over een soortgelijk onderwerp:
Genade Voor Allen

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende