U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Verachteren Van De Genade

Een aantal studies achter elkaar hebben we nu al ontdekt dat je in je praktische leven als gelovige tamelijk beroerd uit kan komen door zelf in je eigen kracht je best voor God te doen. We werden al geconfronteerd met het feit dat Christus je dus geen nut kan doen, dat je zelfs los van Christus kunt raken.

Nu krijgen we opnieuw een uitspraak van Paulus die vol gretigheid wordt misbruikt om ons de stuipen op het lijf te jagen. We zouden het zo bij God kunnen verknallen dat er geen greintje genade meer voor ons overblijft.
Galaten 5: 4 Je bent daarmee buiten de genade gaan staan.
De Staten Vertaling geeft hier een goede vertaling van:
Galaten 5: 4 Je bent van de genade vervallen.
Oftewel: ‘Je bent uit de genade gevallen’.

Bij deze uitspraak van Paulus schiet een groot deel van de christenheid gelijk weer in dat karikaturale plaatje van een god als machthebber die gunstig gestemd moet worden. ‘O, we moeten bij God in de gunst [genade] vallen. We strijden om de gunst [genade] van onze grote God. Wie weet winnen we Zijn gunst [genade] wel. We moeten echt alles op alles zetten om niet uit Zijn gunst [genade] te geraken.’

Men acht de kans voor die gelovige, die echt uit de gunst [genade] van God is geraakt, volkomen uitgesloten om ooit nog enige gunst [genade] van God te kunnen verwachten. Dan had men zich maar meer moeten inspannen. ‘ Je bent nou eenmaal wel om een reden uit Gods genade gevallen.

Ja, inderdaad. Men ziet een soort tirannieke God, bij wie de genade verdiend moet worden. In onze tekst zou dan die gelovige die buiten Zijn genade is gevallen, het met zijn slechte gedrag echt verprutst hebben bij die gruwelijke God. Het idee dat men genade dus als verdienste tekent is natuurlijk debet aan deze volkomen verdraaiing van de waarheid.

Een heel duidelijke paralleltekst hiervan is:
Hebreeën 12:15 Ziet toe, dat niemand verachtert van de genade van God,
Laten we wel wezen. Het werkwoord ‘verachteren’ is tamelijk onbekend. Het is zeker niet zo bekend als ‘twitteren’. Met de hedendaagse hulpmiddelen voor Bijbelonderzoek hoeven we echter niet in het duister te blijven tasten. Het betekent heel simpelweg ‘tekort schieten’. Letterlijk staat er gewoon:
‘Let goed op, dat niemand tekort komt, weg van de genade van God.’

Je kan als gelovige dus zodanig leven dat je uit de genade valt, oftewel dat je tekort komt door weg te gaan van de genade van God. Willen we begrijpen wat dat betekent dan moeten we de ‘christelijke’ opvatting, dat genade een soort van algemene beschrijving van zo’n karikaturale God zou zijn, eerst laten varen. Kijk er nou eens niet zo tegenaan alsof God alle hoop in jou verloren heeft en je dus hopeloos verloren zou zijn! Zo van: ‘Pech gehad! Jammer! Had die maar vromer moeten leven. Nu heeft God hem laten vallen. Alle hoop is vervlogen want hij is vervallen van de genade.’

Genade volgens de Bijbel is Gods aanpak om Christus in jou en mij te openbaren.
Filippi 2:13 God is het, die om Zijn welbehagen zowel het willen als het werken in jou werkt.
Waar jij jouw leven in eigen gerechtigheid centraal stelt, wordt in de praktische verwerkelijking van jouw christenleven die genade van God buiten het plaatje gehouden. Natuurlijk is Gods genade er nog altijd onbeperkt en onbegrensd voor jou, maar jij hebt daar in je praktische verwerkelijking als het ware jezelf tekort gedaan, weg van die genade van God.

Begrijp heel goed dat God jou echt nooit of te nimmer zal laten vallen! Zijn plan met jou blijft tegen al je eigen werk in toch hoopvol. Je bent met al je activiteit wel zelf buiten de genade gaan staan. Als het jouw echt om je relatie met Christus Jezus te doen is, dan heb je dus echt helemaal niks aan al jouw inspanningen. Dan heb je gewoon genoeg aan heel simpel, gewoon eenvoudig geloofsvertrouwen.

Vind je dat te simpel en geloof je dat er ook een verantwoordelijkheid op jouw schouders rust om het leven tot eer van God er zo goed mogelijk vanaf te brengen, dan neem jij dus zelf die stap bij de genade weg. De genade die werken wil in jouw leven plaats je daarmee buiten jouw leefomgeving, oftewel je verachtert van de genade van God. Maar nog altijd geldt: God gaat door. Hij laat je niet vallen.

Dus! Wanneer verachteren we van de genade van God?
Galaten 5: 2-4 Laat je niet … opleggen. …. als jullie je laten besnijden, dan heb je niks aan Christus. …..Jullie zijn dus los van Christus, als je door de wet gerechtigheid verwacht; je bent daarmee buiten de genade gaan staan.

Wanneer jij je iets laat opleggen om zo goed mogelijk voor God te leven, dan verachter je van die genade van God. Als jij je laat besnijden, oftewel iets in jouw geestelijk leven de plaats geeft van Christus als jouw leven, dan verachter je van de genade van God. Als je door je eigen inspanningen verwacht rechtvaardig voor God te kunnen leven, dan verachter je van de genade van God.

Dus! Wat betekent verachteren van de genade van God?
Je plaatst jezelf buiten de invloedssfeer van de werking van Gods genade. Als we niet Christus als ons leven erkennen, dan plaatsen we onszelf buiten de invloedssfeer van de genade van God. Als we zelf zo goed mogelijk voor God proberen te leven, dan plaatsen we onszelf buiten de invloedssfeer van de genade van God.

Dus! Betekent het vervallen zijn van de genade, dat God zich nu van ons afgewend heeft?
Absoluut niet! Het is zelfs genade dat wij tijdens onze eigen worstelingen en pogingen om tot eer van God te leven ontdekken dat we tekort schieten. Het is zelfs genade dat we met ellende geconfronteerd worden als resultaat van onze inspanningen. Gods genade is en blijft er voortdurend en wij gaan er weer opnieuw van genieten als we uitroepen: ‘Ik, ellendig mens!’ Dan ontdekken we namelijk het geheim: ‘God zij dank [Letterlijk: Genade van God], door Jezus Christus, onze Heer!’ (Romeinen 7: 24-25)

Nog een studie over dit onderwerp:
Genade Ontkrachten
Nog een Knipoogje:
Genade Zien Als Een Transactie

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende