U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Van Bovenaf Buiten Werking

Je zou misschien verwachten dat het getuigenis over de onvruchtbare activiteiten van onze eigen menselijke inspanningen voor God nu wel uitgeput zou zijn. Nou nee, Paulus heeft nog wel het één en ander achter de hand.

Galaten 5: 4 Jullie zijn dus los van Christus, als je door de wet gerechtigheid verwacht;
Er gebeurt feitelijk iets heel bijzonders als jij denkt dat jijzelf iets moet of kan doen om rechtvaardig voor God te staan. Je komt dan los te staan van Christus volgens deze vertaling. Maar dat zegt nog niet alles. Hier komt de Griekse uitdrukking die Paulus hier gebruikt: ‘Katergethete apo Christou’.

Voor het ‘Los Zijn’ gebruikt Paulus hier het Griekse werkwoord ‘katargeo’. Dit woord kan je in tweeën delen:
1. Kata’, dat een beweging inhoud: ‘van bovenaf naar beneden’.
2. Argos’, dat ‘leeg’ betekent.

Het tweede deel van dit woord ‘Argos’ is weer onder te verdelen in tweeën.
1. 'A', de ontkenning, dus ‘niet’ of ‘geen’.
2. ‘Ergon’, wat ‘werken’ betekent.
Er zit dus taaltechnisch iets behoorlijk grappigs in deze uitspraak van Paulus. Als wij het van onze werken voor God verwachten, dan is daar dus geen werk van bovenaf wat Christus betreft.

Dit Griekse werkwoord is een typisch Paulinisch werkwoord. Paulus gebruikt het namelijk 25 maal in zijn brieven, terwijl het verder alleen nog eenmaal in Lukas voorkomt. In de Griekse vertaling van het Oude Testament, de ‘Septuaginth’ , komt het geen enkele maal voor. Duik je dan in de vertalingen van dit ene werkwoord, dan kom je voor een grote verrassing te staan. Dit ene Griekse woord heeft namelijk weer een heel ratjetoe aan weergaven. Hier volgt een opsomming:
1. Nutteloos (Lukas 13: 7)
2. Tenietdoen (Romeinen 3: 3; 1 Corinthe 6: 13)
3. Buiten werking stellen (Romeinen 3: 31; Efeze 2: 15)
4. Zonder gevolg (Romeinen 4: 14)
5. Kracht ontnemen (Romeinen 6: 6; 1 Corinthe 1: 28)
6. Ontslaan (Romeinen 7: 2& 6)
7. Macht teniet gaan (1 Corinthe 2: 6)
8. Afdoen (1 Corinthe 13: 8 & 10)
9. Afleggen (1 Corinthe 13: 11)
10. Onttronen (1 Corinthe 15: 24 & 26; Hebreeën 2: 14)
11. Verdwijnen (2 Corinthe 3: 7, 11, 13 & 14)
12. Kracht verliezen (Galaten 3: 17)
13. Los zijn (Galaten 5: 4)
14. Van kracht beroofd (Galaten 5: 11; 2 Timotheus 1: 10)
15. Machteloos maken (2 Thessalonica 2: 8)

In de NBG vertaling levert dit ene werkwoord dus al 15 totaal uiteenlopende vertalingen op. Dit geeft wel aan hoezeer ze met dit typisch Paulinische woord in de maag zitten. Ergens is het begrijpelijk, maar blijven we bij de gewoon letterlijke betekenis van het woord dan is op vrijwel elk hier aangehaald Bijbelgedeelte de omschrijving ‘van bovenaf buiten werking zetten’ prima in te passen.

Galaten 5: 4 Jullie zijn dus los van Christus, als je door de wet gerechtigheid verwacht;
Mocht je dus nog denken dat je met al je goede werken wel enige gerechtigheid voor God kan verdienen, dan geeft Paulus hiermee dus aan dat Christus dan voor jou praktijk van bovenaf buiten werking gezet is. Je kan dan dus niet verwachten dat Christus jouw tekorten in je pogingen wel zal aanvallen tot iets wat voor God acceptabel is. Dik pech hebben! Je komt tekort.

God is er natuurlijk wel. Gods genade is er natuurlijk ook wel. Christus is natuurlijk jouw leven. Dat is allemaal een zeker feit dankzij het werk van de Heer. Maar waar jij probeert iets goeds voor God te presteren, zal je uitsluitend het eigen falen ondervinden. Praktisch is dan even Christus van bovenaf buiten werking gezet in jouw leven. Zelfs dat is Gods genade voor dat moment voor jou. Zo leer je van jouw eigen inspanningen voor God af te stappen en genade alleen te omarmen.

Galaten 5: 4 Jullie zijn dus los van Christus, als je door de wet gerechtigheid verwacht;
Zo ontdekken we dat uiteindelijk alles in ons leven genade is. Het is dus zelfs Gods genade die aan het werk is wanneer Christus als jouw leven van bovenaf buiten werking gezet wordt als jij vanuit jouw wettisch leven gerechtigheid verwacht. Je verwacht het wel, maar het komt niet omdat God die aanvulling op jouw eigen prestatie tegenhoudt. Dat is Gods genade. Zo leidt Hij jou naar dat leven uit genade en genade alleen toe.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende