U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Waar Genade Heerst Heeft Wet Afgedaan

Waar ons eigen harde werken voor de Heer centraal staat in het geloofsleven, daar is Christus Jezus volledig buiten dat geloofsleven geplaatst! Je werkt dan wel hard voor jouw God, maar je hebt niks aan Christus. Je verwacht dan wel een goed, keurig christenleven door al jouw inspanningen, maar je concrete leven is helemaal los van Christus!

Galaten 5: 2 Als jullie je laten besnijden, dan heb je niks aan Christus.
De tijdsvorm die hier bij dit werkwoord ‘besnijden’ gebruikt wordt, is ook uitermate essentieel. Het staat namelijk niet in een soort voltooide of verleden tijdsvorm. Paulus schreef hier dus niet: ‘Als jullie je hebben laten besnijden, dan heb je niks aan Christus’. Als Paulus dat wel had geschreven dan had hij zichzelf buiten de invloedssfeer van Christus geplaatst. Paulus zou dan feitelijk beweerd hebben dat hijzelf helemaal niet uit Gods genade putte.
Filippi 3:5 besneden op de achtste dag.

De boodschap is dus beslist niet zo dat wanneer er ooit iets met je gebeurd is, dat dit dan een onherroepelijke fout oplevert voor God. Gods genade gaat per definitie ver over al onze standpuntbepalingen heen. Ik denk dat iedereen wel een bepaalde periode in zijn geestelijk leven kan aanwijzen dat hij of zij ooit een grote waarde heeft gehecht aan bijvoorbeeld de roeping tot oudste (om maar een dwarsstraat te noemen).

Wanneer op Gods tijd het volle zicht weer op Gods onvoorwaardelijke genade terecht komt, dan geldt dat vastklampen aan zo’n roeping zelfs helemaal niet meer. Het kan zijn dat je dan nog gewoon zo’n dienst uitoefent, maar dan eenvoudigweg omdat Gods genade dat op dat moment zo uitwerkt in jou. Je zou ook ineens een heel andere weg op kunnen gaan. Dat is gewoon aan jouw vrije leven met de Heer.

Galaten 5: 2 Als jullie je laten besnijden, dan heb je niks aan Christus.
Als we het leven zien als een zware overlevingstocht en Christus als ons proviand, onze bescherming en onze bekleding voor de tocht, dan zouden we echt wel helemaal gek zijn als we al onze proviand, onze bescherming en onze bekleding voor de tocht achter zouden laten om zelf krachtdadiger op te kunnen treden. We zouden dan namelijk al bij voorbaat weten dat we het hier niet goed vanaf gaan brengen. Wie voor zijn leven vertrouwt op eigen geestelijk gedrag onderschat de tocht en overschat gigantisch zijn eigen geestelijke kracht. Los van Christus!! Helaas het kenmerk van menig‘christen’ leven.

Galaten 5: 3 Ik zal jullie ieder, stuk voor stuk, mijn getuigenis nog eens laten horen: Wie zich laat besnijden, die moet daarbij dan ook nog eventjes de gehele wet nakomen.
Dat ‘nog eens’ in deze tekst, dat valt op! Dat betekent dat Paulus opmerking hier over de wet van God al eerder gevallen is in deze brief. Je plaatst je nou eenmaal onder de bediening van die wet wanneer je zo’n wettische leefregel hanteert als jouw leven met God. Wil je dan bewijzen dat je met jouw goede gedrag elke eis van God ook kunt nakomen, dan zal je de hele wet in al zijn finesses ook moeten opvolgen.

Het hieraan voorafgaand overduidelijk getuigenis van Paulus in deze brief vinden we terug in het derde hoofdstuk.
Galaten 3: 10-12 Allen, die het van werken van de wet verwachten, liggen onder de vloek; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven is in het boek van de wet, om dat te doen. En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk; immers, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Maar bij de wet gaat het niet om geloof, maar: wie dat doet, zal daardoor leven.

Wanneer Paulus hier dus ieder stuk voor stuk dit heldere getuigenis laat horen, dan is dat dus eigenlijk nog eens een herhaling van de lesstof: ‘Jongens, jullie kunnen je met al je goede gedrag wel heel vroom voordoen, maar dat heeft wel een consequentie! Nu je eenmaal zo vroom begonnen bent moet je elk klein facet van de wet ook uitpluizen en nakomen. Anders val je onder de veroordeling die deze wet oplevert!’

Ik heb al eens eerder in deze studies over de Galatenbrief geschreven dat in de Bijbel de wet gewoon één is. Nergens wordt die schijnbaar mooie indeling van de theologie in drie delen gemaakt. De wet is één. Ga je dus op het beginsel van wet staan, al is het ook maar een keurige kerkregel, dan eist de wet vervolgens de complete naleving van de hele wet. Het is: Of we leven uit genade of we leven naar de wet. Een tussenweg is er niet. Dat was er niet onder het Nieuwe Verbond, waar deze Galaten onder vielen. Het is er ook zeker niet in het Lichaam van Christus, waar wij toe behoren.
Jakobus 2:10 Wie de hele wet wil houden, en dan in één struikelt, die is schuldig geworden aan de hele wet.

In Gods huishouding van dit moment waar wij in leven, de Gemeente, het Lichaam van Christus, botst het leven volgens een wettisch beginsel hoe dan ook met alles wat we nu als ons leven in Christus kennen.
Efeze 2:15 Christus heeft in Zijn vlees de wet van de geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld.
Colosse 2:14 Christus heeft het bewijsstuk
[de wet] uitgewist, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. Hij heeft dat weggedaan door het aan het kruis te nagelen:
Colosse 2:20 Aangezien jullie met Christus afgestorven zijn aan die eerste beginselen van de wereld, waartoe laten jullie je dan, alsof jullie in de wereld leven, geboden opleggen?

Nee, wij zijn werkelijk volkomen vrij in Christus!
Galaten 5: 1 Opdat wij echt vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende