U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Wij Zijn Concreet Mee Gekruisigd

Galaten 2: 20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.

Wil je naar de grondtekst van dit gedeelte click dan hier

We zijn al aan het eerste punt van onze vliegende start begonnen:
1. Onze identificatie met Christus in Galaten 2: 20a parallel aan Romeinen 6

Wie volgens de lijnen van het vlees denkt begrijpt hier totaal niks van, maar wij hebben gezien dat ons denken ver over het kruis en over het graf heen gaat. Ons nieuwe denken ziet ons samen met Christus delen in de opstanding.

2 Corinthe 5:15 Voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt.
Ons leven is nu het opstandingsleven van Christus.

Christus is nu ons leven. Wat betekent dat praktisch?
1 Corinthe 1: 30 uit Hem ben jij in Christus Jezus, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing,
Al die dingen waarvan deze Galaten dachten dat ze dat nu waar moesten maken omdat ze nu gelovigen geworden waren. Niets hoef je daarvan waar te maken. Christus is jouw leven dankzij deze revolutie, deze totale vernieuwing. Hij werkt Zijn wijsheid in jou uit. Hij werkt Zijn gerechtigheid in jou uit. Hij werkt Zijn heiligheid in jou uit. Zijn verlossing is jouw deel.

Galaten 2: 20 Met Christus ben jij gekruisigd, en toch leef je, dat ben jij niet meer, maar Christus leeft in jou.

In deze tekst staat trouwens nog iets aparts, dat niet in de vertaling is verwerkt. Er staat letterlijk dat we ‘tezamen met’ gekruisigd zijn. Dit wijst op die geweldige verbondenheid die we als gelovigen specifiek hebben met Christus.
We zijn tezamen met Hem gestorven.
We zijn tezamen met Hem begraven.
We zijn tezamen met Hem opgewekt.
We zijn tezamen met Hem levend gemaakt.
We zijn tezamen met Hem gezet in de hemelse.
We zijn tezamen met Hem verheerlijkt.
Alles drukt onze eenheid met Christus uit.

Het werkwoord ‘sustauroo’, dat hier gebruikt wordt voor ‘mee gekruisigd’ hanteert Paulus zelf nog één andere keer op precies dezelfde manier:
Romeinen 6:6 dit weten wij immers, dat onze oude mens mee gekruisigd is,
Het weten, waar Paulus hier over schrijft, is vanzelfsprekend weer dat nieuwe denken dat we ontvangen hebben. Als we volgens het vlees denken, oftewel onveranderd, dan beweren we dat we hier helemaal niks van afweten. Aan den lijve weten we er namelijk helemaal niks van.

Dit is de belangrijkste reden dat een heel groot deel van de gelovigen, en zelfs van de Bijbelleraren, dit uitsluitend als beeldspraak ziet die ons wat wil leren. De redenatie is dan dat het natuurlijk niet echt gebeurd is. Maar we gaan nu wel ons inspannen om te doen alsof dit zo is. Dit plaatje zou dan dienen om ons aan te moedigen niet meer zoveel aandacht te schenken aan die oude mens met zijn verleidingen.

Zie je wat hier gebeurt? Het gros van de zogenaamde gelovigen handelt als ongelovige. Het gevolg van het naar het vlees denken. Wat we met onze zintuigen waarnemen wordt als enige werkelijkheid geaccepteerd. Daarom moeten we God in de huidige tijd ook voelen. Voelen we niks, dan is het voor de hedendaagse gelovige maar de vraag of God werkt. Dit is allemaal het gevolg van het naar het vlees denken.

Galaten 2: 20 Met Christus ben ik mee gekruisigd,
Romeinen 6:6 dit weten wij immers, dat onze oude mens
mee gekruisigd is,

Verder wordt het alleen nog voor de misdadigers die samen met Christus heel lichamelijk mee gekruisigd waren.
Mattheus 27:44 De rovers, die met Hem gekruisigd waren.
Markus 15:32 Ook die
met Hem gekruisigd waren beschimpten Hem.
Johannes 19:32 De soldaten dan kwamen en braken de benen van de eerste en van de andere, die
met Hem gekruisigd waren;

Hier zien we dus heel concreet dat wat lichamelijk met deze misdadigers heeft plaats gevonden, destijds ook even concreet maar geestelijk met ons is gebeurd. Ik persoonlijk hing daar dus op het kruis. Ik persoonlijk ben dus daar in het graf gelegd. Ik persoonlijk ben dus uit het graf opgewekt. Ik persoonlijk ben dus in de hemelse geplaatst. Zo concreet is dit dus. Ook voor jou!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende