U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Uitvalsbasis Voor Vleselijk Handelen

Galaten 5: 1 Opdat wij echt vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Sta daarom stevig vast. Laat je niet opnieuw een slavenjuk opleggen.
Leven in Gods overvloeiende rijkdom van genade is vrijheid. Zelf proberen zo goed mogelijk voor God te presteren is slavernij. Voortdurend staat die tegenstelling in deze brief van Paulus aan de Galaten recht overeind!
De ene kant: Overvloeiende genade, oftewel volkomen vrijheid, oftewel de vrucht van Gods Geest.
De andere kant: Geploeter voor God, oftewel slavernij, oftewel de werken van het vlees.

Die tegenstelling van vrijheid en slavernij zit hem ook heel sneaky in de volgende tekst:
Galaten 5:13 Jullie zijn geroepen,, broeders, om vrij te zijn; maar gebruikt die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees,
Je kan zelfs via de vrijheid die je in Christus bezit verleid worden om toch maar weer tot slavernij aan het vlees te komen. Hoe vaak heb je de dienst aan God al zo horen verkopen: ‘O, God heeft jou zo rijk gezegend! Je hebt zo’n geweldige vrijheid en zo’n overvloeiende rijkdom van genade ontvangen! Nu mag er van jouw kant toch ook wel wat inzet verwacht worden? Het zou nu toch zeker wel van enige geestelijkheid getuigen als jij je nu ook wat meer voor de gemeente zou inzetten!’

Galaten 5:13 Gebruikt die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees,
Ik zei al dat die gevangenneming tot slavernij heel sneaky verstopt zit in deze tekst. Waarom? Omdat dit helemaal niet meer de gebruikelijke verklaring is voor deze tekst. Men denkt uitsluitend aan de seksuele zonden die verderop als de werken van het vlees genoemd worden. Men is dus vergeten dat tot op dat vers (maar ook daarna) de vrome godsdienstige werken van het vlees voortdurend voor de aandacht stonden.
Galaten 3:3 Zijn jullie zo dwaas? Jullie zijn begonnen met de Geest, eindigen jullie nu met het vlees?
Galaten 4:23 Die van de slavin was
naar het vlees verwekt, maar die van de vrije door de belofte.
Galaten 4:29 Zoals destijds hij, die
naar het vlees verwekt was, hem, die naar de geest verwekt was, vervolgde, zo ook nu.
Galaten 6:8 Wie op de akker van
zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op de akker van de Geest zaait, zal uit de Geest het leven van de aioon oogsten.
Galaten 6:12 Allen, die zich
uiterlijk [letterlijk: in het vlees] goed willen voordoen, proberen je te dwingen tot de besnijdenis,
Galaten 6:13 Zij willen, dat jullie je laten besnijden, opdat zij op
jullie vlees roem kunnen dragen.

Wanneer je de genade verlaat, de vrijheid in Christus dus helemaal niet meer jouw uitgangspunt is, de vrucht van de Geest dus niet meer functioneert, dan komen vanuit die slavernij van het eigen vleselijke werk ook vanzelf die verschrikkelijke werken van het vlees voort. Dan komen dus ook die seksuele zonden openbaar. Die horen echter niet bij die vrijheid in Christus. Hoe vaak is al niet een zogenaamde dienst van een televisiedominee die zich de ene keer radicaal tegen zus en de andere keer tegen zo uitspreekt, en overal wel een oordeel over wist uit te spreken, niet in een groot debakel beëindigd vanwege het verborgen zondige leven van zo’n dominee?

Het voortdurend prediken tegen een bepaalde zonde of tegen een bepaalde gang in de maatschappij die men als zondig omschrijft, houdt in dat men voortdurend die zonde of die ontwikkeling in de maatschappij in het middelpunt van de belangstelling zet. Geef maar eens de opdracht om niet aan zwart te denken en iedereen denkt doorlopend aan zwart.

Bij een prediking tegen iets hoort vanzelfsprekend ook een veroordeling wanneer men dan toch ineens iets mateloos interessant lijkt te vinden. Zo’n dominee die vanwege zijn negatieve prediking over een bepaalde zonde nu voortdurend die zonde op zijn netvlies heeft staan, is dan ook zelf gedwongen om die zonde stiekem geheim te houden vanwege de veroordeling die hijzelf heeft opgeroepen.

Is er geen genade voor zo’n dominee? Jazeker, ik geloof dat God altijd opnieuw met genade klaar staat. Daar gaat het niet om. Zijn leven als prediker van slavernij, van veroordeling en van strakke wetgeving maakte dat hij zichzelf in een keurslijf van vleselijke activiteit had gehesen, dat uiteindelijk geen stand kon houden. ‘Ik, ellendig mens!’, moest hij dus wel uiteindelijk uitroepen. Ik hoop dat deze dominees inmiddels ook al de uitweg gevonden hebben:
Romeinen 7: 25 God zij dank [Letterlijk: Genade van God] door Jezus Christus, onze Heer!

Galaten 5:13 Gebruikt die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkaar door de liefde.
Tegenover het vlees staat de Geest. In deze tekst staat ‘een aanleiding voor het vlees’ tegenover het elkaar dienen dwars door de Goddelijke liefde (Agapè) heen.

Paulus gebruikt een hele brief (Filippi) om de uitwerking van Gods genade in ons persoonlijk en gezamenlijk leven te tekenen. Dat is een leven van dienstbaarheid. Het is iets wat Paulus in de Efezebrief behoorlijk aan het eind pas kortweg tekent.
Efeze 5:21 Wees elkaar onderdanig in de vreze van Christus.
Een prachtige uitwerking van genade. Het is een werk dat dwars door Gods liefde heengaat. Dit is dan ook het meest sublieme kenmerk van wat Gemeente, het Lichaam van Christus feitelijk is: Elkaar dienen.

Kunnen we nu concluderen dat we elkaar moeten dienen in plaats van in Gods vrijheid een aanleiding voor het vlees te hebben? Hebben we nu dan toch iets gevonden dat wijzelf in onze (geestelijke?) kracht tegenover het vlees kunnen stellen? Als dat onze conclusie is, dan hebben we er eigenlijk niks van begrepen.

Met dat woord ‘aanleiding’ geeft Paulus aan dat iemand vanuit de vrijheid die een gelovige ontvangen heeft die vrijheid kan nemen als een ‘uitgangspunt’ of ‘operatiebasis’ om vanuit het vlees aan de slag te gaan. Als we nu inderdaad die voorgaande onjuiste conclusie trekken, dan nemen we dus juist die plek van vrijheid als uitgangspunt om vanuit het vlees de ander liefdevol te dienen. We gaan het dan dus zelf proberen in praktijk te brengen. Sorry, maar dat is altijd vlees!!

De uitwerking van genade in onderlinge dienstbaarheid vanuit Gods liefde, een heerlijk resultaat van Gods genade. De beste afsluiting van deze overdenking is dan ook opnieuw onze uitgangstekst:
Galaten 5: 1 Opdat wij echt vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Sta daarom stevig vast. Laat je niet opnieuw een slavenjuk opleggen.
Laat je niet in de luren leggen! Blijf vaststaan in die hoge positie van Gods rijke genade!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende