U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Pas Op! Wetticisme! Sta dus Vast in Vrijheid!

Galaten 5: 1 Opdat wij echt vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Sta daarom stevig vast.
Wij zijn vrij van oordeel!, vrij van schuld!, vrij van straf!, vrij van zonde!, vrij van wet! In Christus zijn wij volkomen vrijgemaakt! Laten we nu dan ook bij de allereerste aanmoediging van Paulus beginnen: ‘Blijf stevig vaststaan in die geweldig rijke genadepositie, waar God ons in Christus geplaatst heeft!!’ Weten we het nog? We zijn met Christus gekruisigd! Toch leven we! Dat is niet onze ‘Ik’. Dat is Christus, die in ons leeft.

Christus is ons leven! Ons leven is geborgen in Christus en Christus leeft in ons. Een onlosmakelijke eenheid. Wij hebben daarbij gedacht aan dubbelvla, waarbij twee ingrediënten zodanig vermengd zijn dat je het niet meer kan scheiden en ook niet meer kan onderscheiden. Ik ben helemaal mezelf en toch is Christus mijn leven!

In Christus hebben we een uitermate hoge positie ingenomen. We zijn met Christus mee levend gemaakt.
Efeze 2:5 Dood zijnde ten opzichte van de overtredingen zijn we mee levend gemaakt met Christus,
God heeft ons in Christus een uitermate hoge positie gegeven door ons met Christus mee op te wekken.
Efeze 2:6 God heeft ons mee opgewekt.
Colosse 3:1 Aangezien jij
met Christus opgewekt bent, zoek je ook de dingen, die boven zijn,
We hebben zo’n hoge positie ontvangen toen God ons samen met Christus die plek schonk in de hemelse.
Efeze 2:6 God heeft ons mee een plaats gegeven in de hemelse, in Christus Jezus,

Sta dan ook stevig vast in die hoge positie van Gods overvloeiende genade.
1 Corinthe 15:58 Daarom, mijn geliefde broeders, blijf stevig vast staan, onwankelbaar,
1 Corinthe 16:13 Blijft waakzaam,
staat in het geloof,
Efeze 6:14
Staat dan, jullie lendenen omgord met de waarheid,
Filippi 1:27 Opdat ik over jullie te horen krijg, dat jullie
vaststaan.
1 Thessalonica 3:8 Als jullie maar
vast blijven staan in de Heer.
2 Thessalonica 2:15 Broeders,
staat vast!

Galaten 5: 1 Sta stevig vast. Laat je niet opnieuw een slavenjuk opleggen.
Tegenover onze rijke hoge positie in Christus staat voortdurend het gevaar van het slavenjuk. Tegenover de volle vrijheid in Christus staat telkens opnieuw de dreiging van slavernij via een wettische dient voor God. Gelijk bij Galaten 2: 19 zagen we al dat onze eenwording met Christus inhield dat we afgestorven zijn t.o.v. elke denkbare regel, wet, opdracht of eis ook.
Galaten 2: 19 Ik ben door de wet voor de wet gestorven om voor God te leven.

Dat geweldige rijke werk van genade sluit elke mogelijkheid van vermenging met wet of ethisch oordeel uit. Maar telkens probeert men weer normen en waarden op te leggen als een onderdeel van de evangelieprediking. Telkens komt het addertje van wetticisme weer om de hoek kijken. Paulus getuigt in het eerste hoofdstuk van deze brief over die predikers van een evangelie dat geen evangelie is, waardoor deze Galaten zich toch wel heel erg snel laten afbrengen van God die hen in de genade van Christus geroepen heeft.
Galaten 1: 6 Het verbaast me dat jullie je zo snel van Hem, die jullie in de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie, en dat is geen evangelie.

Paulus gaat zelfs zo ver dat hij deze gelovigen in Galatië eenvoudigweg ‘dwazen’ noemt omdat zij zich door een prediking van goede werken voor de Heer in plaats van genade alleen laten inpakken. Hij wijst hen erop hoe ze toch gered zijn. Dat was toch ook niet door eigen werk van het vlees? Hoe komen ze dan zo idioot om nu voor hun praktijk wel weer terug te vallen op dat vlees?
Galaten 3: 1-3 Dwaze Galaten, wie heeft jullie betoverd? Jullie is Christus Jezus toch als gekruisigd voor de ogen geschilderd? Dit wil ik alleen van jullie weten: Hebben jullie de Geest ontvangen als gevolg van de werken van de wet of door de prediking van het geloof? Zijn jullie zulke dwazen? Jullie zijn begonnen in de Geest! Willen jullie het nu afmaken in het vlees?

Telkens opnieuw roept Paulus de gelovigen op om stevig vast te staan in die rijke genade, waarin ze geroepen zijn. ‘Laat je niet opnieuw een slavenjuk opleggen!
Galaten 2:4 Er zijn valse broeders binnengedrongen, lieden, die waren binnengeslopen, om onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben, te bespieden, en zo ons tot slavernij te brengen.
Galaten 4:9 Jullie hebben God leren kennen, ja, meer nog, jullie zijn door God gekend! Hoe kunnen jullie nu dan weer terugkeren tot die zwakke en armelijke eerste beginselen, om je daar nu weer vanaf het allereerste begin als slaven aan te onderwerpen?

Het zijn hier absoluut niet de ongelovige heidenen die ons tot slavernij proberen over te halen. Het blijken nou juist broeders en zusters te zijn. Paulus noemt hen in Galaten 2 valse broeders, maar daarom nog wel broeders! De boodschap die gebracht wordt is ook niet een boodschap die direct tegen God opgesteld lijkt. Integendeel! Nu wij tot geloof zijn gekomen zullen zij ons verder inwijden in een echte toewijding aan God.

Die toewijding aan God als iets wat wij nu voor God moeten doen tekent Paulus voortdurend als slavernij dat staat tegenover de vrijheid in Christus, die God ons in genade geschonken heeft.
Galaten 5: 1 Opdat wij echt vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt.
Galaten 5:13 Jullie zijn geroepen, broeders, om vrij te zijn;
Johannes 8:36 Wanneer de Zoon
[Christus] jullie vrijgemaakt heeft, dan zullen jullie echt vrij zijn.
2 Corinthe 3:17 De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, daar is vrijheid.


Ook voor dit onderwerp wijs ik graag op enkele Knipoogjes:
Wettisch Denken t/o Genade Denken
Wetticisme t/o Soevereine Genade
Wettisch Isolement
Wetticisme doodt!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende