U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Wat Is Vrijheid?

Galaten 5: 1 Opdat wij echt vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt.
We gaan nu verder met deze verkorte weergave van de hele Galatenbrief. De evangelieboodschap samengebracht tot twee essentiële woorden: ‘Christus’ & ‘Vrijheid’.

Vraag een willekeurig iemand die je tegenkomt wat vrijheid is en je krijgt een waslijst opgesomd waar geen eind aan lijkt te komen. Vraag een christengelovige wat vrijheid is en na een zuinig mondje krijg je een moeilijk theologische verhandeling. Het is blijkbaar niet zo’n moeilijk woord, maar om de één of andere reden hangen wij deze gewone uitdrukking vol met nuanceringen, voorbehouden en terugtrekkende bewegingen. Het is binnen het ‘christendom’ blijkbaar net zo’n lastig iets als genade. Daar is het Bijbels gezien dan ook direct aan verbonden.

Wat is nou het lastige aan vrijheid in Christus? Even een plaatje:
Met die hele groep, die jij jouw gemeente noemt, zijn jullie naar de bank gegaan. Financieel moet het één en ander geregeld worden en iedereen moet zijn handtekening zetten. (Ik weet het! Het klinkt niet bijster aannemelijk, maar ik moet jullie voor dit plaatje even allemaal in die bank hebben).

Ineens stormen daar lui met bivakmutsen op het bankgebouw binnen, ze beginnen in de lucht te schieten en schreeuwen: ‘Iedereen op de grond! Iedereen op de grond!’ Ze lopen naar de balie en eisen contant geld om in hun jute zakken, die ze meegebracht hadden, te gooien. Maar de boel loopt helemaal spaak. Politie voor de deur. De boeven sluiten het bankgebouw af en jullie zijn allemaal gegijzeld.

Om nu een beetje vlot bij de clou van dit plaatje te komen springen we over al die heerlijk spannende thrillermomenten heen om op dat moment te belanden, dat alle deuren weer open gegooid worden, de boeven door de politie worden afgevoerd en jullie weer helemaal vrij zijn. ‘Ja zeg, dat noem jij vrij? Ik heb er zelf helemaal niks aan kunnen doen! Bovendien weet je helemaal nooit zeker wat voor gevaar je buiten deze bankmuren wel staat te wachten! Ze hadden nooit zomaar die boeven moeten afvoeren. Bij hen konden we een goed getuigenis geven van hoe wij ons als ‘christenen’ te midden van gevaar opstellen. Nu plaatsen ze ons zomaar in een veel te makkelijke situatie waar wij ons niet eens kunnen onderscheiden! Als wij nu zomaar vrij naar buiten lopen, dan valt het verschil helemaal niet meer op. Nee! Wij blijven hier! Hier kunnen wij wat betekenen! Daarbuiten zijn allerlei verleidingen en verzoekingen. Dat is het grote gevaar van die vrijheid. Jij denkt zeker dat we dan voor die verleidingen en verzoekingen op een ander terug zullen vallen. Nee! Dat is veel te gemakkelijk!’

Ik zei het al. ‘Christendom’ heeft zo zijn eigen theologische nuanceringen, voorbehouden en terugtrekkende bewegingen. Vrijheid heeft binnen de ‘christenheid’ vrijwel algemeen het etiket ‘verboden en gevaarlijk terrein’ opgeplakt gekregen. Maar hoe men het ook wendt of keert, jij en ik zijn in Christus volledig vrijgemaakt. Theologische tegenargumenten kunnen zo in de prullenbak. We hebben het gezag van het Woord van God, de Bijbel. Dat verklaart ons volkomen vrij!

Galaten 5: 1 Opdat wij echt vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt.
Onze vrijheid kent een enorm uitgebreide variatie!! Hier een opsomming:
1. Vrijheid is het kenmerk van de kinderen van God.
Romeinen 8:21 De vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
2. Wij zijn geroepen tot die vrijheid.
Galaten 5:13 Jullie zijn geroepen, broeders, om vrij te zijn;
3. Het Woord heeft ons vrij gemaakt.
Johannes 8:32 Jullie zullen de waarheid verstaan, en de waarheid zal jullie vrijmaken
4.
Christus is onze vrijheid.
Johannes 8:36 Wanneer de Zoon je vrijgemaakt heeft, zal je echt vrij zijn.
5. Wij zijn echt vrij van zonde!
Romeinen 6:18 Vrijgemaakt van de zonde, zijn jullie in dienst gekomen van de gerechtigheid.
Romeinen 6:22 Nu,
vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen,
6. Wie vanwege zijn ervaring toch bezwaar maakt tegen die uitspraak, krijgt van Paulus een nog veel sterkere uitdrukking! Wij zijn volkomen vrij van elke wetmatigheid van de zonde en de dood.
Romeinen 8:2 De wet van de Geest des levens heeft jullie in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood.
7. Wij zijn nu al totaal vrij van willekeurig welk oordeel van wie dan ook.
1 Corinthe 10:29 Waartoe zou mijn vrijheid beoordeeld worden door het geweten van een ander?
8. Wij staan echt vrij ten opzichte van iedereen.
1 Corinthe 9:19 Hoewel ik vrij sta tegenover allen, heb ik mij allen dienstbaar gemaakt, om er zoveel mogelijk te winnen;
9. Pas in de toekomst zal ook de hele schepping aan die vrijheid deel krijgen.
Romeinen 8:21 De schepping zal zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.

Wij zijn dus vrij van oordeel!, vrij van schuld!, vrij van straf!, vrij van zonde!, vrij van wet! In Christus zijn wij volkomen vrijgemaakt! Onze dienst is nu volledig enkel en alleen genade. Ook dat werkt Christus. Bij Paulus zien we dat mooi wanneer hij schrijft dat hij vrij staat tegenover iedereen en toch aan allen dienstbaar is geworden. Dat kenmerk van dienstbaarheid als uiting van de werking van Gods genade is het onderwerp van de hele brief aan Filippi. Die dienstbaarheid is ook de gezindheid van Christus. Alles betreffende ons leven in Christus ademt dus volle vrijheid.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende