U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Vrijheid Belemmerd Door 'christelijke' Leer

Galaten 5: 1 Opdat wij echt vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt.
Dit zou je de verkorte weergave van de hele brief aan de Galaten kunnen noemen. De hele boodschap van het blijde nieuws van God samengebracht tot twee essentiële woorden: ‘Christus’ & ‘Vrijheid’. De persoon [Christus] in wie we alles vinden en de uitwerking van die Persoon [Vrijheid] in ons leven.

Voordat we nu verdergaan wil ik eerst nog eens een keertje ten overvloede er heel nadrukkelijk op wijzen wie hier worden aangesproken. Paulus spreekt hier geen ongelovigen aan die hij de weg tot redding wijst. Deze gelovigen in Galatië zijn al lang en breed gered door het volbrachte werk van de Heer. Vandaar dat Paulus begint met de juichkreet: ‘Christus heeft ons vrijgemaakt!’

Eens voor altijd definitief vrijgemaakt! Zo definitief is voor Paulus de redding in Christus Jezus en haar uitwerking: Vrijheid! Maar nee, vrijwel over de hele linie wordt door de ‘christelijke’ uitleggers verklaart dat Paulus hier onderwijs geeft over de redding op grond van genade alleen. Ze hebben Bijbels natuurlijk volkomen gelijk dat redding uitsluitend op grond van genade alleen is, alleen is dat niet het onderwijs van Paulus hier in deze brief aan de Galaten.

Ongelovigen roep je niet op om vast te staan omdat de grond waarop zij staan nou eenmaal niet de vaste grond van deze vrijheid in Christus is, waar Paulus hier vanuit gaat. Ongelovigen worden ook niet gewaarschuwd voor de kans dat ze zich ‘OPNIEUW’ een slavenjuk laten opleggen. Die kans lopen ongelovigen niet omdat ze nog nooit die vrijheid in Christus hebben gekend!

Ongelovigen hebben nog nooit in de Bijbel het complimentje gekregen dat ze zo goed liepen. Maar Paulus bespreking van de wandel van de gelovigen is ruimschoots in zijn brieven aanwezig. Een heerlijke wandel in genade. Dat is nog eens goed lopen! Bij ongelovigen waarschuw je ook niet voor obstakels die zo’n wandel in ongeloof (waar zij in wandelen) zouden blokkeren.

Paulus spreekt gelovigen in Christus Jezus aan over het gevaar van gevangenschap in wettisch leven dat hen bedreigt. De algemeen ‘christelijke’ uitleg dat hier ongelovigen aangesproken worden op het aanbod van redding heeft al tot enorm veel verwarring gezorgd. De belangrijkste reden ligt in het feit dat Paulus in dit gedeelte duidelijk spreekt over rechtvaardiging.
Galaten 5: 4 Jullie zijn dus los van Christus, als je door de wet gerechtigheid verwacht;

Inderdaad heeft de hele brief van Paulus aan Rome het grote onderwerp ‘Hoe wordt een mens rechtvaardig voor God?’ Daar loopt duidelijk de rechtvaardiging op grond van het geloof van Christus parallel met de redding van de mens. Het onderwerp van de Galatenbrief is echter de dreiging van wettisch leven nadat iemand gered is. De gerechtigheid hier is dan ook de praktische gerechtigheid in het dagelijks leven van een gelovige. Ook dat is uitsluitend op grond van het geloof van Christus.

De problemen, die de zogenaamde ‘christelijke’ uitleg veroorzaakt, zijn dan ook niet van de lucht. Het is juist dit gedeelte dat ontzettend veel vragen oproept die je stuk voor stuk op het internet terugvindt en waar de uitleggers enorm mee worstelen.
Galaten 5: 2-4 …. ik, Paulus, zeg jullie: als jullie je laten besnijden, dan heb je niks aan Christus. ….. Jullie zijn dus los van Christus, als je door de wet gerechtigheid verwacht; je bent daarmee buiten de genade gaan staan.

Er zijn tegenwoordig al enorm veel ‘christelijke’ uitleggers die de consequentie van hun eigen uitleg trekken en verkondigen dat de ‘christelijke’ redding slechts een tijdelijk iets is. Als je aan bepaalde voorwaarden niet voldoet (zoals hier), dan heb je pech, maar dan ben je jouw redding weer kwijt. Het is duidelijk dat dergelijke uitleggers niet echte ‘Het Woord alleen, Genade alleen, Geloof alleen’ gelovigen zijn. Maar die zijn dan ook zeer spaarzaam binnen de christenheid.

Maar je ziet ook steeds meer theologische bouwsels opgeworpen worden om wel vast te houden aan de gedachte dat Paulus hier over de redding spreekt, maar dat je het toch niet moet zien alsof Paulus hier de redding weer zou wegnemen. Het zijn van die bouwwerken die je goed in je hoofd moet stampen, want als je inderdaad de redding hier als onderwerp ziet dan red je het niet met de Bijbeltekst alleen. Ziedaar de reden waarom theologie zo belangrijk lijkt.

In mijn behandeling van dit hoofdstuk ga ik er gewoon van uit dat Paulus hier mensen aanspreekt die door Christus werkelijk zijn vrijgemaakt. Iemand die voor de volle 100 % gered is door het volbrachte werk van de Heer en daarvan geniet. Er zijn binnen de ‘christelijke’ prediking tegenwoordig echter bedreigingen, evenals dat die er waren onder het Nieuwe Verbond waar deze Galaten bij hoorden. Paulus waarschuwt deze vrije gelovigen voor die gevaren.

Hier volgen nog drie Genade Knipoogjes over ditzelfde onderwerp:
Vrijheid, Echte Vrijheid!
Vrijheid In Christus
Vrij!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende