U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Wet: Uitsluitend Voor Israel

De eerste vier stappen van ons studieoverzicht hebben we nu achter de rug. We noemen ze hier nog eens:
1e. Van voor de grondlegging van de wereld is er al een echt onderdeel voor het leven op aarde: Genade!
2e. Vanaf de grondlegging van de wereld komen er twee echte onderdelen van het leven op aarde bij: Zonde & Dood.
3e. Voor deze aarde wordt er iets bijgevoegd, oftewel naast geplaatst: De Wet.
4e. Wat doet deze bijgevoegde wet?

In deze studie bekijken we de volgende twee punten:
5e. De wet wijst in alles op Christus.
6e. Deze voor de aarde bijgevoegde wet is het zegel van Gods verbondsrelatie met Zijn aardse volk Israel.

Nu punt 5:
5e. De wet wijst in alles op Christus.
Lukas 24:27 Christus begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking had.
Lukas 24:44 Christus zei tegen hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot jullie sprak, toen Ik nog bij jullie was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de Profeten, en Psalmen.
Johannes 5:39 Onderzoekt de Schriften; want jullie menen daarin het leven van de aioon te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.
Johannes 5:46 Als jullie Mozes geloven, dan zouden jullie ook Mij geloven, want hij heeft van Mij geschreven.

Deze aanpak om de wet te lezen was zelfs volkomen onbekend bij de volgelingen van Jezus tijdens Zijn drie jaren aardse rondwandeling. De Emmausgangers die in Lukas 24 hierover aangesproken werden door de opgestane Heer zelf, waren met deze kijk op de wet totaal niet vertrouwd.

Paulus wijst ook op deze onkunde als hij in Romeinen 9 t/m 11 over Gods handelen met het volk Israel spreekt.
Romeinen 9: 31-32 Israel, hoewel het een wet ter gerechtigheid najaagde, is aan de wet niet toegekomen. Waarom niet? Omdat het hierbij niet uitging van geloof, maar van vermeende werken.

God had in Zijn trouwboekje met Zijn vrouw Israel allerlei beloften aan Zijn echtgenote geschonken. Ze lazen het echter alleen maar als regels en eisen dankzij het nemen van de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad. In de praktische bediening was de wet voor Israel dus uitsluitend een bediening die veroordeling bracht.

Onder het Oude Verbond was de wet ook slechts een bijgevoegd gegeven dat naast wezenlijke zaken, als zonde en dood aan de ene kant en genade van God aan de andere kant, lag. Het enige waar de wet toe diende onder het Oude Verbond was om overtredingen uit te lokken en die te doen toenemen.

Waar de wet naar toe verwees, daar was Israel nooit aan toegekomen tot op Christus. Hij was Degene die de ogen van Emmausgangers opende voor de wezenlijke boodschap van de wet. Daarmee krijgen we eigenlijk al een voorproefje van welke taak de wet onder het Nieuwe Verbond zal krijgen, als het in de harten van de gelovigen geschreven zal zijn.

Een uitgebreide studie over dit aspect van de wet voor Israel kan je terugvinden in de volgende aparte studies:
Geen Tegenstelling
Bedekking & Werken
Belofte - Geen Opdracht
Thora zonder Talmud
Bij Abraham al Wetgeving?
Genade als Dienst van Yahweh
Bemoediging Tot Gehoorzaamheid van het Geloof

Voor het goed verstaan van de aardse plaats van de wet komt nu punt 6:
6e. Deze voor de aarde bijgevoegde wet is het zegel van Gods verbondsrelatie met Zijn aardse volk Israel.

De wet is en blijft het zegel van Gods verbondsrelatie met Zijn aardse volk Israel.
Deuteronomium 33:4 Mozes heeft ons de wet geboden, een bezit voor de gemeente van Jakob.
Leviticus 27:34 Dit zijn de geboden, die Yahweh Mozes gegeven heeft voor de Israëlieten op de berg Sinaï.

De wetten die voor België gelden zijn niet per definitie ook toepasbaar op situaties in Nederland. Zo heeft Gods wet direct betrekking op Gods relatie met Zijn aardse volk Israël. De Gemeente, het Lichaam van Christus, waar wij toe behoren, heeft een totaal andere relatie met God in de bovenhemelse. Het zal dan ook duidelijk zijn dat veel aardse aanwijzingen direct wijzen op een relatie met een aards volk. Ook al de verordeningen betreffende het werelds heiligdom, de tempel, zijn een duidelijke aanwijzing dat het direct betrekking heeft op het aardse volk Israel.

Wanneer we politiek, maatschappelijke posities gaan innemen op grond van de wet, dan is het dus duidelijk dat we aan het hele doel van de wet totaal voorbijgaan. Wanneer we de zondagsrust bepleiten op grond van de wet, dan moet het op grond van Jacobus duidelijk zijn dat we zelf met het uitvaardigen van een dergelijke wet in overtreding zijn. We houden dan namelijk geen rekening met de Bijbelse sabbat voor het Joodse volk, zoals de wet dat voorschrijft. Wat gebeurt er dan dus door degene die zo’n wet uitvaardigen?
Galaten 3:19 Om de overtredingen te doen blijken,
Romeinen 5:20 Opdat de overtreding toenam,
Hun overtreding blijkt en bij henzelf neemt de overtreding alleen maar toe.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende