U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Wet Bewerkt Een Ellendig, Onmogelijk Leven

Eindelijk hebben we in onze vorige studie dan een begin gemaakt met ons centrale thema en vierde punt:
4e. Wat doet deze bijgevoegde wet?
De wet is er bijgevoegd om de overtreding te doen blijken. Dat is het antwoord, maar feitelijk is dat wel een heel revolutionair antwoord. Het staat er inmiddels al ruim 2000 jaar, maar het slaat nog altijd het hele vrome, godsdienstige denken aan diggelen.

Ik gaf al aan dat we binnen de christenheid wel uitermate vreemd met genade, maar nog idioter met die wet van God, omgaan. Daar heb ik het laatste nog niet over gezegd, dus we gaan nog eventjes lekker door.

Galaten 3:19 Waarvoor dient de wet? Om de overtredingen te doen blijken is zij erbij gevoegd, ……. totdat het zaad [Christus] zou komen, waarop de belofte sloeg,
Romeinen 5:20 De wet is er bijgekomen, opdat de overtreding toenam;……… waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden,

De wet was dus een extra middel om de ogen van de mensen te doen opengaan. Die wet lokt overtreding uit en er is niemand die dat kan weerstaan. Mooie praatjes over de foute handelwijze van Adam en Eva worden gelijk bij de allereerste overtreding van de wet in de kiem gesmoord. Althans, als we ook eerlijk met die wet omgaan. De wet toont aan dat niemand dat ook maar ietsje beter er vanaf zou hebben gebracht.

Ik kon het even niet laten om ‘eerlijk omgaan’ met de wet er even tussen te frommelen. Dit is namelijk wel de belangrijkste reden dat de christenheid toch telkens zo goed weg lijkt te komen met het houden van de wet.

Ik gaf enkele studies terug al aan dat er zo’n zelfgeconstrueerde driedeling van de wet in de christenheid is ingevoerd. Dat op zich levert voor de vrome mens al een heerlijke uitweg om alleen de zelfgekozen regels te houden.

Dan heeft men ook al hele eigen ideeën over bijvoorbeeld de sabbat, die toch wel in de tien geboden genoemd wordt, en waar ze met die driedeling dus niet onderuit komen. Maar de christenheid neemt zonder enige Bijbelse grond zomaar aan dat de rustdag van de sabbat overgeplaatst is naar de eerste dag van de week.

Zou men verder doordenken dan zou men dus feitelijk geloven dat de Joden elke sabbat de wet overtreden? Ik neem aan dat die gedachte niet echt leeft omdat het tenslotte uitsluitend om een eigen sluipweg uit de wet gaat.
Jakobus 2:10 Wie de hele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle geboden.
Wil je die bijgevoegde wet houden, dan draait het om elk klein regeltje tot in de finesses! De bedoeling van de wet is dat je overtreedt en dus midden in die ellende van Romeinen 7 uitkomt.

Bij zo’n ellendige uitwerking van de wet zou je eigenlijk verwachten dat de hele mensheid en in elk geval de christenheid laaiend enthousiast Gods heerlijke overvloeiende genade zou omarmen. Zo zit het echter totaal niet in elkaar. Integendeel, leraars die het eigen zoeken van een ethisch goed leven afwijzen en de genade alleen verkondigen als de enige praktijk, worden gemeden als de pest en er wordt voor hen gewaarschuwd. Genade zou losbandigheid bevorderen. De mens heeft juist strakke regels nodig. Je hoort dan ook veelvuldig het getuigenis dat een leven met de Heer zeer zwaar is.

Ik zal je het nog ietsje sterker vertellen. Wanneer jij onder het leven met de Heer verstaat dat je nu de wet hoort te houden, dan is het niet zwaar. Het is absoluut onmogelijk! Telkens opnieuw zal die wet in jouw leven overtreding uitwerken. Een echt leven met de Heer is daardoor bij voorbaat dus helemaal uitgesloten!

Wij mensen denken al vrij snel dat het wel snor met ons zit. Het idee van ons goede gedrag voor God koesteren we zelfs alsof we daarmee hele goede ‘christenen’ zijn. De eerste de beste overtreding veroordeelt ons al gelijk. Daartoe diende de wet. Daarom is het dan ook van belang dat alle keurige ‘christenen’ die bepaalde wetten omarmen en daarmee anderen oordelen, leren begrijpen dat de wet om 100 % gehoorzaamheid vraagt.
Jakobus 2:10 Wie de hele wet houdt, maar op één punt [zondag i.p.v. sabbat] struikelt, is schuldig geworden aan alle geboden.

Gelovigen die eerlijk omgaan met dit uitgesproken doel van de wet, namelijk om de overtreding te doen toenemen, die komen dan ook vanzelfsprekend in ellendige wanhoop terecht. Het blijkt inderdaad een bediening van veroordeling te zijn.
2 Corinthe 3: 7 de bediening van de dood.
2 Corinthe 3: 9 de bediening die veroordeling brengt.

Er is dan ook maar één concrete reactie mogelijk op de uitwerking van deze bijvoeging.
Romeinen 7: 15-24 Wat ik uitwerk, weet ik niet; want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik. …… het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken, kan ik niet. Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik. …. Ik, ellendig mens!

Voor een echt goede praktijk laten we dan maar met Paulus meegaan in zijn definitieve juichtoon:
Romeinen 7: 25 God zij dank [Letterlijk: Genade van God] door Jezus Christus, onze Here!

Ik wens jou, die tot nu toe geprobeerd hebt zo goed mogelijk voor God te leven waarbij het maar steeds niet lukte, ik wens jou die overstromende rijkdom van Gods genade toe zodat Christus in al Zijn heerlijkheid in jouw leven mag stralen en tot Zijn doel komen. Geniet van dat leven in Hem!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende