U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Wet, Uitlokker Van Overtredingen

Galaten 3:19 Waarvoor dient de wet? Om de overtredingen te doen blijken is zij erbij gevoegd, ……. totdat het zaad [Christus] zou komen, waarop de belofte sloeg,
Romeinen 5:20 De wet is er bijgekomen, opdat de overtreding toenam;……… waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden,

Op het wereldtoneel zijn genade, zonde en dood verschenen. Op het kiezen van de mens voor hun eigen ethische weg in het nemen van de boom van de kennis van goed en kwaad lag Gods antwoord al van voor de grondlegging van de wereld gereed. Dat was Zijn overvloeiende rijkdom van genade in het onberispelijk en vlekkeloze Lam. Met Mozes is er iets specifieks bijgevoegd: De wet.

Eindelijk belanden we nu dan bij de wezenlijke vraag. Tijd voor punt 4:
4e. Wat doet deze bijgevoegde wet?

Galaten 3:19 Waarvoor dient de wet? Om de overtredingen te doen blijken is zij erbij gevoegd,
Romeinen 5:20 De wet is er bijgekomen,
opdat de overtreding toenam,

Stel onder gelovigen nou eens diezelfde vraag, die Paulus hier aan de Galaten stelt: ‘Waar hebben we die wet voor nodig?’ Gegarandeerd dat veel gelovigen toch tot precies het tegenovergestelde antwoord zullen komen als die Paulus hier geeft! Geheid dat veel gelovigen je zullen verzekeren dat de wet bedoeld is om ons in toom te houden, om wat betere mensen van ons te maken.

Zo roept momenteel Bert Dorenbos (voormalig EO directeur) in zijn website ‘Schreeuw Om Leven’ onze Minister President Mark Rutte op om in de komende Troonrede jeugdige moed ten toon te spreiden door Hare Majesteit een tekst voor te leggen waar, volgens Bert Dorenbos dan, het leven van afspat. Hij wijst voor dit leven op de tien geboden. De wet is volgens hem een werk waar de demonen voor beven. ‘Laten we ons land weer volplakken met Billboards met de tien geboden!, legt hij Rutte alvast gemakshalve in de mond. Terug te lezen door gewoon simpel hier te clicken:

Nee! Niks daarvan! Niemand wordt er beter van als hij onder een wet terechtkomt die hij toch niet kan houden. Veroordeling en duffe ellende is het resultaat. Je kan er zonder meer verzekerd van zijn dat satan en zijn demonen bij een christenheid die zijn toevlucht zoekt tot de wet zich enthousiast in de handen wrijven. Dus ja, wie weet krijgt broeder Dorenbos zijn zin zelfs wel en kan hij onze premier voor zijn karretje spannen.

Er blijft echter een stevige vraag open staan: Als God dan al helemaal rekent met Zijn genade in Christus Jezus, waarom brengt Hij dan toch ook nog die wet in stelling?

Nee, ook onder de huishouding van de wet werd niemand gered door het netjes houden van de wet. Welk doel diende die wet dan?
Galaten 3:19 Om de overtredingen te doen blijken,
Romeinen 5:20 Opdat de overtreding toenam,

Er zit iets heel vreemds in deze zin. Je zou denken als je leest dat de wet ertoe dient om de overtreding te doen blijken, dat er geen greintje genade aan de slag is. Ik zou ook denken dat Gods genade hier niet in werkzaam is, maar laten we nu eens inzoomen op één specifiek Grieks woord dat hier vertaald is met de hele uitdrukking ‘Om te doen blijken’. Het Griekse woord dat hiervoor gebruikt wordt is ‘charin’. Dat is nou juist een directe afleiding van ‘charis’, wat ‘genade’ betekent.

Is in deze uitspraak van Paulus dan toch ook nog genade aan de slag? Nou, in elk geval niet Gods genade naar de mens toe. Gods genade heeft altijd de opgestane en verheerlijkte Heer, Christus Jezus, centraal staan en is altijd op de mens gericht. In de eerste plaats de verloren mens met de boodschap dat het alles Gods werk van genade is waardoor we aan het hart van Vader komen. In de tweede plaats de verloste gelovige met de boodschap dat het alles Gods werk van genade in ons is die Christus openbaart.

Maar de inhoud van dit ene Griekse woord is wel kenmerkend. De taak van de wet als bijvoeging is helemaal zonder enige voorwaarde dienend aan de overtreding. De taak van de wet lijkt een soort genadeboodschap aan het adres van de overtreding. Overtredingen komen tot bloei. Overtredingen worden onvoorwaardelijk aan de oppervlakte gebracht. Daartoe dient de wet als aardse bijvoeging.

Gods genade dient altijd de verloren mens. Gods genade brengt die mens in Christus hoge en rijke positie. Gods genade werkt in die gevonden en geredde mens het leven van Christus uit. Gods genade dient, maar dan gericht op Christus in de mens. Deze aardse bijgevoegde wet, die dient ook. De wet dient de overtreding. De wet zal in elke situatie de overtreding te voorschijn roepen. De wet zal de overtreding in al zijn pracht en praal doen stralen. Dat is de overeenkomst met genade, die in dat kleine Griekse woordje verscholen zit.

Dit bijvoegsel, de wet, diende er dus voor om overtreding bij de mensen uit te lokken. Dat mensen zondaars waren, dat was al bekend. Dat Gods genade er was, was ook al bekend. Maar nu werd de wet, die de mens tot overtreding uitlokt, er naast gelegd. Hetzelfde effect die een Nanny ook kan hebben. Telkens als je wat fout doet zit ze je op de huid. Natuurlijk zijn er ook genadige Nannies, maar meestal wil men de kinderen goed van kwaad leren onderscheiden. Vooral in hun eigen handelen (Die Nanny voor Israel, daar komen we straks tijdens de behandeling van het zevende punt ook letterlijk op terug). Dan blijkt maar al te duidelijk dat die mens zelf ook zondigt .
Romeinen 5: 13 voor de wet was er al zonde in de wereld. Maar zonde wordt niet toegerekend, als er geen wet is.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende