U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

We Stellen De Vraag: Waarvoor dient de wet?

De vraag waar de wet voor dient, wanneer je nauwkeurig de Bijbelse gegevens wilt volgen, is nog niet zo makkelijk te beantwoorden. Laten we beginnen met eerst de verrassende Bijbelse uitspraken voor de aandacht te stellen:

Galaten 3:19 Waarvoor dient de wet? Om de overtredingen te doen blijken is zij erbij gevoegd, ……. totdat het zaad [Christus] zou komen, waarop de belofte sloeg,
Romeinen 5:20 De wet is er bijgekomen, opdat de overtreding toenam;……… waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden,

Toegevoegd Bijbelgedeelte:
Romeinen 5:14 De dood heeft als koning geheerst van Adam tot Mozes, ook over hen, die niet gezondigd hadden op een gelijke wijze als Adam overtrad, die een beeld is van de komende.

Voordat we nu ongecontroleerd deze vraag binnengaan, leg ik eerst een stappenoverzicht neer die we bij ons onderzoek gaan gebruiken. Deze studie deel ik dan in elf duidelijke stappen in. Daar komt die:

1e. Van voor de grondlegging van de wereld is er al een echt onderdeel voor het leven op aarde: Genade!
2e. Vanaf de grondlegging van de wereld komen er twee echte onderdelen van het leven op aarde bij: Zonde & Dood.
3e. Voor deze aarde wordt er iets bijgevoegd, oftewel naast geplaatst: De Wet.
4e. Wat doet deze bijgevoegde wet?
5e. De wet wijst in alles op Christus.
6e. Deze voor de aarde bijgevoegde wet is het zegel van Gods verbondsrelatie met Zijn aardse volk Israel.
7e. Het duidelijke eindstation van de wet als bijgevoegd iets voor de aarde.
8e . Toch gaat de wet door als echt onderdeel van het leven in het Nieuwe Verbond.
9e. Hoe werkt genade door de wet onder het Nieuwe Verbond?
10e. In de Gemeente, het Lichaam van Christus, heerst genade alleen en is de wet geheel buiten werking gesteld.
11e. Eindconclusie. Nu: Geen wet, maar genade. Straks: Genade & wet gaan uit vanuit Sion.
In deze serie komen alle elf punten stapsgewijs aan de orde, maar nu beperken we ons alleen tot het eerste punt.

Voordat we onze hele studie over de wet beginnen, moet me eerst iets van het hart. In vrijwel alle commentaren die ik binnen de christenheid over de wet lees, komt daar die driedeling van de wet van Mozes naar voren.
A. De morele of ethische wet
B. De ceremoniële wet, oftewel de wet op de offers en eredienst
C. De politieke, oftewel de maatschappelijke wet

Wat moet me nou van het hart? In de christelijke commentaren wordt telkens de indruk gewekt dat Paulus slechts een bepaald aspect, oftewel één van die drie, aanpakt in zijn besprekingen. Zo kwam ik bij een door mij gerespecteerd leraar, waar ik veel van geleerd heb, tegen dat ook momenteel in het Lichaam van Christus, ondanks dat volgens hem een bepaald aspect van de wet wel buiten werking gezet zou zijn, nog altijd het gebod ‘Gij zult niet stelen’ geldt vanwege de volgende tekst:
Efeze 4: 28 Wie een dief was, steelt nu niet meer, maar spant zich liever in om met zijn handen goed werk te verrichten, opdat hij iets kan meedelen aan de behoeftige.
Sorry, maar zien we hier nou juist niet genade op heerlijke manier praktisch aan het werk, dat het leven van Christus openbaart in de gelovige? Dus ook in de gelovige ex-dief!

Hoe ik ook mijn best doe om in de brieven van Paulus zo’n ingewikkelde driedeling terug te kunnen vinden, ik zie het nergens. Vandaar dat het onderwijs van Paulus volgens mij ook een heel stuk simpeler is dan al die ingewikkelde bouwconstructies van die geleerde commentators. Ik hou het dus op één wet, de wet van Mozes.

De vraag van onze studie is: Waarvoor dient de wet?
Galaten 3:19 Waarvoor dient de wet? Om de overtredingen te doen blijken is zij erbij gevoegd,
Romeinen 5:20 De wet is er bijgekomen, opdat de overtreding toenam,
De wet is dus nooit bedoeld geweest als Gods weg van redding of Gods manier van een rechtvaardig leven leiden!

We beginnen nu bij het eerste punt van onze studie.
1e. Van voor de grondlegging van de wereld is er al een echt onderdeel voor het leven op aarde: Genade!

1 Petrus 1: 19-20 Het onberispelijk en vlekkeloos Lam; dat voorgekend is geweest van voor de grondlegging van de wereld,
Dat is Christus. Hij is onze redding en Hij is ook ons leven. De dagelijkse praktijk voor ons leven met God. Gods genade was eigenlijk al van voor Adam in werking. Christus, het onberispelijke en vlekkeloze Lam stond als het ware al gereed van voor de grondlegging van de wereld. Genade is dus geen antwoord van God op ons menselijk handelen. Genade is de bron van waaruit God al gelijk begon met de hele schepping.

Adam, Noach, Abraham, Izaäk, Jacob en al die velen die geleefd hebben tussen Adam en Mozes waren bekend met de macht van de zonde, maar zij hebben allen Gods overvloeiende rijkdom van genade in dat onberispelijke en vlekkeloze Lam leren kennen. De wet hebben zij nooit gekend, maar met zonde en genade waren zij vertrouwd.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende