U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Christus, de Gekruisigde

De uitwerking van zo’n charismatische prediking op de luisteraar. Men hoort de prediking van onze ‘christelijke’ taak, onze opdracht, onze regels en voorschriften en het oog van de gelovigen wordt gericht op eigen prestatie voor de Heer.

Omdat het oog van de gelovigen nu op iets totaal verkeerds gericht is, namelijk de ‘christelijke’ prestatie, daarom lees je in het eind van dit eerste vers ook:
Galaten 3: 1 Wie Jezus Christus toch als gekruisigde voor de ogen geschilderd is?

O mensen, dit hebben jullie toch voor ogen? Jezus Christus, de gekruisigde! Je hebt jezelf toch niet voor ogen? Je hebt je eigen inspanning voor de Heer toch niet voor ogen? Je hebt jouw heiligheid in een onheilige wereld toch niet voor ogen? Je hebt al je ‘christelijke’ werken toch niet voor ogen?

Ja! De uitwerking van deze charismatische verkondigers is dat Jezus Christus als gekruisigde totaal uit het blikveld is geweken omdat daar een zogenaamd prachtige ‘christelijke’ boodschap van onze taak over hun hoofd is uitgestort.

Galaten 3: 1 Aan jullie is Jezus Christus toch als gekruisigde voor de ogen geschilderd?
Het Griekse werkwoord ‘prographo’, dat hier met ‘voor ogen schilderen’ is weergegeven heeft ook alweer een tweeledige betekenis.
1. In de Griekse wereld werd het werkwoord gebruikt tijdens verkiezingen om d.m.v. aanplakbiljetten door de hele stad een tentoonstelling aan te brengen van de kandidaten. Niemand kon erom heen. Dit stond op hun netvlies gebrand.
2. Paulus zelf gebruikt dit werkwoord in de letterlijke betekenis om aan te geven dat hij iets reeds tevoren geschreven had.
Efeze 3:3 dat mij door openbaring het geheimenis bekendgemaakt is, gelijk ik boven [eerder] in het kort daarvan schreef.

Tja, denken wij dat het iets is van de hedendaagse politieke wereld om zo’n enorme reclamecampagne ertegenaan te gooien, blijkt nu dat dit ook al in de Griekse wereld een gegeven was. Een enorme tentoonstelling van aanplakbiljetten zodat er geen enkele burger onwetend zou blijven. Zo heeft Paulus een enorme tentoonstelling gegeven van Jezus Christus de gekruisigde! Niemand kan daar nog omheen!

1 Corinthe 1:23-24 wij prediken Christus, den Gekruisigde, …… , wij prediken Christus, de kracht van God, en de wijsheid van God.
1 Corinthe 2:2 Ik heb besloten niets te weten onder jullie, dan Jezus Christus, en Die gekruisigd.
Efeze 3:8 Mij, …., is deze genade te beurt gevallen, aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdommen van Christus te verkondigen,

Deze boodschap van Jezus Christus, de Gekruisigde, betekent niet dat Paulus een boodschap verkondigde over een op aarde rondwandelende Jezus die goeddeed totdat Hij stierf op het kruis. De Gekruisigde is niet een Jezus die dan wel voor onze zonden gestorven is, maar waar we nu alleen nog maar als een soort inspiratiebron naar kunnen kijken om er zelf het beste van te maken. Dat is de boodschap van die tovenaars. Dat is de boodschap van hen die ons weg willen trekken van die God, die ons in de genade van Christus geroepen heeft.

Wanneer Paulus Christus als de Gekruisigde predikt en daarmee aangeeft dat Hij de kracht van God en de wijsheid van God is, dan blijkt wel dat de prediking van Christus, de Gekruisigde, veel meer is. Wanneer hij dan ook spreekt over onnaspeurlijke rijkdommen van die Christus, dan is daar iets grandioos triomfantelijks. De boodschap van die Gekruisigde noemde Paulus dan ook in die laatste 2 verzen voor dit hoofdstuk.
Galaten 2: 20-21 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik in het geloof van de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven. Ik ontneem aan de genade van God haar kracht niet; want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven.
Daar heb je Christus, de Gekruisigde!

Zie je dat uit dit laatste citaat blijkt dat Paulus ook precies eender schrijft als in de brief aan Efeze. De letterlijke betekenis van ‘prographo’ is dat het al eerder geschreven is. In Efeze 3 schrijft Paulus dat hij eerder al in het kort geschreven had over het geheimenis. Je hoeft alleen maar terug te bladeren naar hoofdstuk 2 en je ziet die nieuwe mens, het Lichaam van Christus. Dat is dan ook dat geheimenis, waarvan Paulus zegt dat hij daar al eerder over schreef.

Letterlijk staat er hier in Galaten 3: 1 ook dat Christus Jezus al eerder als Gekruisigde voor hun ogen is neergeschreven. Ook hier hoeven we maar naar het slot van het voorgaande hoofdstuk te gaan en we zien daar de heerlijke omschrijving van al de gevolgen van Christus werk in jouw en mijn leven. Wat we zien is genade, die in zijn volle heerlijkheid aan het werk is.

Jij bent gestorven!
Jij leeft!
Dan ben jij niet!
Dat is Christus!
Jij leeft nu rustend in het geloof van Christus Jezus!
Dat is de prediking van Jezus Christus, de Gekruisigde!

Die heerlijke rijke boodschap is ons voor de ogen geschilderd! Wat een rijkdom! Wat een genade! O, dan is het zo begrijpelijk dat Paulus naar zijn hoofd grijpt en het uitroept:
Galaten 3: 1 O, onverstandige Galaten, wie heeft jullie betoverd, wie Jezus Christus toch als gekruisigde voor de ogen geschilderd is?

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende