U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Stelletje Dwazen

Galaten 3: 1-4 O, onverstandige Galaten, wie heeft jullie betoverd, wie Jezus Christus toch als gekruisigde voor de ogen geschilderd is? Dit alleen zou ik van jullie willen weten: Hebben jullie de Geest ontvangen als gevolg van werken van de wet, of van de prediking van het geloof? Zijn jullie zo onverstandig? Jullie zijn begonnen met de Geest, eindigen jullie nu met het vlees? Was het dan vergeefs, dat jullie zoveel hebben ondervonden? Was het alleen maar vergeefs!
Heftig? Goed, dan gaan we nu de tekst nog eens stap voor stap door.

O, onverstandige Galaten. Letterlijk spreekt Paulus hen hier aan als dwaze Galaten. Dat moet behoorlijk aankomen. Een spreuk uit die tijd was: ‘Wie kennis en wijsheid ontbeert, die mist de allereerste kenmerken van ee Galatiër’. Lekker hoor, wijsheid en kennis stond menselijkerwijs op hun voorhoofden geschreven en dan komt hier de prediker van genade hen voor stelletje dwazen uitmaken.

Het grappige is bij het lezen van commentaren, dat de uitleggers bij voorbaat er al vanuit gaan dat Paulus hier absoluut niet beledigend bezig kon zijn. Blijkbaar vindt zo’n commentator zulk gedrag kenmerkend onchristelijk. Waar deze niet mis te verstane uitspraken dan ook van commentaar voorzien worden, wringt men zich in de uitleg in allerlei bochten om de helderheid van het betoog maar te verbloemen. Bijbeluitleggers zijn soms net politici.

In de hedendaagse ‘christelijke’ cultuur is het eigenlijk Not Done, oftewel ongepast, om al te felle woorden te hanteren. Dus spreekt men niet van dwaze gelovigen. Een gelovige is toch zeker niet dwaas? Daarvoor moet je echt wel goddeloos zijn, is de gedachte met de volgende Bijbelgedeeltes als argument:
Psalm 10:5 De goddeloze met zijn neus in de hoogte denkt: …….Er is geen God.
Psalm 14:2 De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God.
Psalm 53:2 De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God.

Klopt helemaal. Maar gelovigen die volgens regels en voorschriften gaan leven zijn volgens Paulus net zulke dwazen. Paulus gebruikt hier geen halfzachte bewoordingen.
O, onverstandige Galaten…. Zijn jullie zo onverstandig?

Op het getuigenis van twee staat een zaak vast volgens een Bijbels beginsel.
Deuteronomium 19:15 Op de verklaring van twee of drie staat een zaak vast.
Mattheus 18:16 Op de verklaring van twee of drie staat elke zaak vast.
Johannes 8:17 Het getuigenis van twee is waar;
2 Corinthe 13:1 Op de verklaring van twee of drie zal iedere zaak vaststaan.
Dit is een beginsel van de wet. Bij dit dubbele getuigenis van Paulus, dat deze gelovige Galaten een stelletje dwazen waren, geeft hij echter wel ondubbelzinnig aan dat zij echt dwaas waren.

Gelovigen die volgens regeltjes, wetjes of orders leven zijn Bijbels gezien belachelijk en stellen zich met die manier van godsdienstbeleving ook op gelijk nivo met de goddelozen. Het zijn gelovigen die niet geloven. Daarom gebruikt Paulus in zijn brief aan Titus ook precies ditzelfde Griekse grondwoord om onze vroegere goddeloze praktijk te beschrijven.
Titus 3:3 Vroeger waren ook wij verdwaasd, ongehoorzaam, dwalende, verslaafd aan velerlei begeerten en zingenot, levende in boosheid en nijd, hatelijk en elkander hatende.
Dat was vroeger. Hier in Galaten 3 zijn de gelovigen gewoon weer op dat nivo teruggebracht.

Paulus hanteert wel vaker deze sterke uitdrukking om gelovigen belachelijk of dwaas te noemen. Naast een wettische handelwijze is er nog een gebruik die helaas de christelijke godsdienst stormenderhand veroverd heeft. Dat is het welvaartsevangelie! Dat is dat we God voor ons karretje spannen om stinkend rijk te worden. Iets wat trouwens alleen de verkondigers van die boodschap lukt en niet de volgelingen. Ook dat is idioot! Helemaal dwaas!
1 Timotheus 6:9 Wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.

Laten we niet terugschrikken door daar waar de Bijbel klaar en helder man en paard noemt zelf in verbloemende, zogenaamde ‘christelijk’ gecultiveerde, taal Paulus sterke bewoordingen weg te verklaren. Mensen die zo’n overvloeiende rijkdom van genade ter beschikking wordt gesteld en die zich dan toch tot eigen regeltjes en wetjes wenden om vervolgens daaruit te leven, die zijn Bijbels gezien belachelijk dwaas bezig!

Het Griekse woord ‘anoetos’, dat Paulus hier gebruikt voor dwaas of onverstandig kan je in tweeën delen. Het eerste deel is enkel de eerste letter ‘a’, dat ‘geen’ of ‘niet’ betekent. Het tweede deel is komt van het Griekse werkwoord ‘noeo’. Dat werkwoord betekent: ‘begrijpen’, ‘bevatten’, ‘overwegen’ of ‘bedenken’. Er is dus feitelijk bij deze gelovigen een onmogelijkheid om gewoon na te denken, iets de overwegen.

Galaten 3: 1-4 O, onverstandige Galaten, wie heeft jullie betoverd, wie Jezus Christus toch als gekruisigde voor de ogen geschilderd is? Dit alleen zou ik van jullie willen weten: Hebben jullie de Geest ontvangen als gevolg van werken van de wet, of van de prediking van het geloof? Zijn jullie zo onverstandig? Jullie zijn begonnen met de Geest, eindigen jullie nu met het vlees? Was het dan vergeefs, dat jullie zoveel hebben ondervonden? Was het alleen maar vergeefs!

Kijk nu eens nuchter naar deze vier Bijbelverzen! Voortdurend doet Paulus een beroep op hun nuchter verstand. Hij stelt hen vragen om dat denken aan de praat te krijgen. En daartussendoor is dan die prikkel: Zijn jullie zo onverstandig? De vraag is eigenlijk of ze dan helemaal niet meer in staat zijn om te bedenken hoe alles bij het geloof van Christus begonnen is. De logica van Paulus is vervolgens: ‘Als het geloof van Christus genoeg is voor de start, zou dat dan ook niet goed genoeg zijn voor de rest van je leven?’

Het feit dat ze het na zo’n geweldige start door de Heer toch zelf weer oppakten doet Paulus tot twee keer toe zich afvragen of ze niet meer nuchter na kunnen denken. Zie je hoe het Bijbelse denken echt 180 graden omgekeerd is van het menselijke denken. Daar denkt men dat je bij geloof het nuchtere nadenken overboord moet gooien. Nee, mensen die zelf de touwtjes in handen willen houwen (of het nou gelovigen zijn of niet), die hebben het nuchter nadenken overboord gegooid!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende