U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Een Ander Evangelie

Galaten 1: 6-7 Het verbaast mij, dat jullie je zo snel van Hem, die jullie in de genade van Christus geroepen heeft, laten afbrengen tot een ander evangelie, en dat is geen evangelie.

Snel, heel snel lieten ze zich afbrengen uit die genade van Christus. Ja meer nog, ze lieten zich snel afbrengen van Hem!! Die Hem is God zelf! En toch samenkomsten houden. En toch van alles en nog wat doen voor God, ja zelfs aangeven dat men God eert. Wat een bedroevende toestand!

Waar ligt het aan dat deze geloven in Galatië zich van God, die hen in de genade van Christus geroepen heeft, lieten afbrengen? We kunnen het makkelijk nog wat meer naar ons toehalen door de vraag te stellen hoe de christenheid vrijwel in zijn geheel zich zo van God heeft kunnen laten afbrengen?

Het antwoord dat Paulus hier in dit gedeelte geeft is omdat er een specifieke verkondiging in de christenheid is binnen geslopen. Die verkondiging wordt gepresenteerd als evangelie. Maar Paulus geeft ronduit aan dat dit helemaal geen evangelie is! Daarom noemt hij het ook een ander evangelie.

Nou zou je kunnen zeggen dat het toch niet zo erg is als iemand de boodschap van het evangelie eens anders predikt? Wat is daar nou mis aan? Zolang het evangelie, het blijde nieuws, maar verkondigt wordt. Zei Paulus zelf niet dat hij zich daarin verblijd?
Filippi 1:18 Wat doet het ertoe? In elk geval, hetzij met een bijoogmerk, hetzij in oprechtheid, wordt Christus verkondigd; en daarin verblijd ik mij, en zal ik mij ook verblijden.

Inderdaad was Paulus over die verkondigers in Filippi, die feitelijk Paulus behoorlijk dwars zaten, enorm blij. Maar de inhoud van die verkondiging was nog altijd Christus als het Leven! De boodschap die daar gebracht werd was dus altijd nog genade. In die tijd betekende ‘Christus verkondigen’ nog niet dat ze op de persoon Jezus wezen als een goed voorbeeld om te imiteren.

Galaten 2:20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.
Dat was Christus verkondigen! Daar kon Paulus zich in verblijden bij deze verkondigers in Filippi, ook al waren de motieven niet zo zuiver.

Hier in Galaten was iets totaal anders aan de hand.
Galaten 1: 6-7 Ze laten zich afbrengen tot een ander evangelie, en dat is geen evangelie.
Voor de liefhebbers geef ik hier even de grondtekst met de letterlijke vertaling weer.

Je ziet bij deze letterlijke grondtekst hoe raak de NBG dit keer de tekst vertaald heeft, hoewel er in de grondtekst niet twee keer het woord ‘evangelie’ voorkomt. Maar in onze Nederlandse taal zou er twee keer het woordje ‘anders’ hebben moeten staan, zonder dat daaruit de sterke nadruk van Paulus naar voren zou komen dat de boodschap van die verkondigers helemaal niks te maken heeft met het blijde evangelie. Die boodschap is iets totaal anders. Daarom kunnen we rustig stellen dat dit helemaal geen evangelie is!

Mensen, hoe vaak horen we in de christelijke kerken niet om dit te doen en dat te laten? Voortdurend wordt dat als evangelie verkocht terwijl Paulus hier dus nadrukkelijk stelt dat dit zelfs helemaal niks met evangelie uitstaande heeft! Toen de gelovigen in Paulus tijd zich al van Paulus prediking afwenden, toen begon er een kerkgeschiedenis zonder evangelie!

De verkondiging van regels en ‘christelijke’ normen en waarden is dus de oorzaak waardoor deze gelovigen (en tegenwoordig het gros van de christenheid) zich lieten aftrekken van God, die hen in de genade van Christus geroepen had.

God heeft jou en mij geroepen in die grandioze rijkdom van de genade van Christus. Dat houdt in dat we door de wet voor de wet gekruisigd zijn. Dat is een voldongen feit!
Die geweldige genade waarin we door God geroepen zijn houdt in dat jij en ik met Christus gekruisigd zijn en dat we toch leven. Dat is Christus, die leeft in ons! Dat is een voldongen feit!
Die overweldigende genade houdt in dat voor zover we nu nog in het vlees leven we leven dankzij het geloof van Christus Jezus. Dat is een voldongen feit!

Hoe is het dan in vredesnaam mogelijk dat er een prediker op de kansel een boodschap af kan draaien, waarbij jouw vlees weer opgewekt wordt om van alles en nog wat voor de Heer te doen, waarmee die persoon jou dan zou kunnen aftrekken van die overweldigende rijkdom van genade?

Hier gaat het dan ook niet over het feit op zich. God plaatst en daar valt door niemand aan te tornen! God zet jou in die rijkdom van genade. Niemand die jou daaruit krijgt! Waar het hier echter wel over gaat is het genot van dit feit. Jij gelooft dat, zoals er dan verkondigt wordt door dominee jan en alleman, dat God bepaalde eisen aan jou stelt. Daar stel jij je praktijk op in. Dan blijft er van het genot van die overheerlijke rijkdommen van genade weinig over.

Wat de feiten betreft: Jouw leven is Christus. Je mag leven uit het geloof van Christus. Jij bent nog altijd aan Vaders hart. Laat je dus niet door die zogenaamde ‘christelijke’ prediking in de luren leggen. Jij mag voluit genieten van die volheid van Gods genade!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende