U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Genade, Jouw Plaats Van Rust

Nadat Paulus de 2 kernpunten van het blijde nieuws, het evangelie, in het midden heeft gelegd, de genade van God en de vrede van God, geeft hij gelijk stevig gas. Daar gaat die!

Galaten 1: 6-8 Het verbaast mij, dat jullie je zo vlot van Hem die jullie door [rustend in] de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie, en dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen, die jullie in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, aan jullie een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij jullie verkondigd hebben, die zij vervloekt!

Heb je de genade al kunnen ontdekken in dit Bijbelgedeelte? Ik neem het je niet kwalijk als je het over het hoofd hebt gezien. Het gaat hier om ‘De Genade Van Christus’. Het zit hier in de tekststructuur van de NBG vertaling redelijk weggemoffeld. Het valt niet echt op. Toch heeft die genade van Christus in Paulus uitspraak hier echt de centrale plek.

Paulus geeft in de Griekse grondtekst aan dat wij geroepen zijn in die rustplek van de genade van Christus. Zoals je wellicht nog weet is het God zelf die de grote Plaatser is in dit geheel. We hadden gezien dat het Griekse woordje ‘tithemi’ , dat ‘plaatsen’ betekent, is afgeleid van ‘theo’, dat niets minder dan God betekent.

Waarom moeten we nou weer zo wroeten in allerlei Griekse grondwoorden? Omdat God (‘Theo’), de grote Plaatser, jou in die geweldige rustplek van de genade van Christus ‘geplaatst’ heeft (‘Tithemi’). Wat Gods tegenstander nu telkens uitprobeert is niet om jou toch dat stuk chocola te laten eten die je eigenlijk moet laten staan. Dat zijn uitsluitend wetjes en regels die jij jezelf oplegt. Gods tegenstander is voortdurend in de weer om je van die rustplek, de genade van Christus, weg te krijgen.

Jij bent geroepen om te rusten in die genade van Christus. Heerlijk relaxed! De Heer werkt in en door jou en jij mag genieten van Zijn overvloeiende genade! Daar ben jij geplaatst (Tithemi) door God (Theo).

Hier wordt in vers 6 door Paulus opgeschreven dat deze gelovigen in Galaten zich laten afbrengen (‘Metatithemi’). Zij lieten zich overplaatsen, ergens anders naartoe. Ze stapten als het ware uit die rustplek waarin ze vertoefden, de genade van Christus. Ze hoorden dat er toch ook nog verantwoordelijkheden aan het leven met de Heer verbonden waren. Ze hoorden dat er toch wel bepaalde gedragsregels zijn waar wij, als gelovigen, ons aan dienen te houden. Ze gaven daar gehoor aan omdat de brengers van die boodschap toch wel zeer oprechte gelovigen leken. Zo werden ze overgeplaatst uit die rustplek van genade waar God (Theo) hen geplaatst (Tithemi) geplaatst had.

Je kan je voorstellen dat wanneer je uit je rustplek van de genade van Christus geplukt wordt om ergens anders geplaatst te worden, dat dit duffe ellende veroorzaakt. De genade werkt alles wat tot godsvrucht strekt. Nu moet je het ineens weer zelf gaan proberen voor God. Je bracht het er al niet zo best vanaf zonder God, nu zijn de eisen nog eens vele malen zo hoog! Om wanhopig van te worden. Dat geeft Paulus aan met zijn uitspraak: ‘Die zij vervloekt!’

Paulus was beslist geen griebus grabbus tovenaar, die hier een onheilspellende bezwering uitsprak. Ook was het niet een typische uitoefening van een bepaalde gave binnen het Nieuwe Verbond. In onze Nederlandse NBG vertaling wordt de betekenis al een stuk duidelijker als we ditzelfde woord door Paulus horen gebruiken voor zijn eigen praktisch leven.
Romeinen 9:3 Zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees;

Paulus liefde voor zijn volk Israel was zo groot dat hij wel van Christus verbannen wenste te zijn, als dat voor hen gunstig zou zijn. Het Griekse werkwoord dat hier met ‘verbannen’ vertaald is, is in Galaten 1: 8 & 9 vertaald met ‘vervloekt’. Dit ‘verbannen zijn’ van Christus betekent een andere plek helemaal buiten Christus. Dat is dan ook precies de betekenis van het Griekse woord dat Paulus ook in Galaten gebruikt.

Vervloekt’ of ‘verbannen’ is het Griekse werkwoord ‘anathema’. Dit is een ingekorte versie van het werkwoord ‘Anatithemi’. Dit betekent dan ook letterlijk ‘Plaatsen op een geïsoleerde plek’.

God (Theo) plaatst (tithemi) ons in die plek van rust: De genade van Christus. Schijnbaar keurige gelovigen wijzen je op je plicht en verantwoording en geven daarbij eigenlijk aan dat genade onvoldoende is voor een praktisch geloofsleven. Zij plaatsen je over (metatithemi) naar een plek van plicht. Het resultaat is dat je verbannen wordt (anatithemi) naar die geïsoleerde plek van duffe ellende.

Paulus roept ons op om te blijven staan op de plek van rust waar God ons geplaatst heeft.
Romeinen 5:2 Deze genade, waarin wij staan.
Romeinen 11:20 Jullie staan door het geloof.
Romeinen 14:4 Hij zal staande blijven, want de Here is machtig om hem vast te doen staan.
1 Corinthe 15:1 Het evangelie, waarin jullie ook staan.
2 Corinthe 1:24 Door het geloof staan jullie vast.
Efeze 6:11 De wapenrusting van God, om te kunnen staan tegen de verleidingen van de duivel;
Geniet van die plek van rust in de genade van Christus, waar God je geplaatst heeft!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende