U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Genade En Vrede Van God

Galaten 1: 3 genade zij jullie en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus,
We begonnen in onze vorige studie met een uitspraak die totaal ontbrak in de brief aan de Galaten, terwijl het verder in vrijwel al de andere brieven wel voorkwam. Nu nemen we een wens van Paulus onder de loep die wel, evenals in de andere brieven, in deze brief voorkomt.

Romeinen 1:7 Genade zij jullie en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.
1 Corinthe 1:3 Genade zij jullie en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.
2 Corinthe 1:2 Genade zij jullie en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.
Efeze 1:2 Genade zij jullie en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.
Filippi 1:2 Genade zij jullie en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.
Colosse 1:2 Genade en vrede zij jullie van God, onze Vader.
1 Thessalonica 1:1 Genade zij jullie en vrede!
2 Thessalonica 1:2 Genade zij jullie en vrede van God, de Vader, en van de Here Jezus Christus.
1 Timotheus 1:2 Genade, barmhartigheid en vrede zij jullie van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Here.
2 Timotheus 1:2 Genade, barmhartigheid en vrede zij jullie van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Here.
Titus 1:4 Genade zij jullie en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Redder.
Filemon 1:3 Genade zij jullie en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.
1 Petrus 1:2 genade en vrede wordt jullie vermenigvuldigd.
2 Petrus 1:2 genade en vrede wordt jullie vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Here.
2 Johannes 1:3 Genade, barmhartigheid en vrede zal met ons zijn van God, de Vader, en van Jezus Christus, de Zoon van de Vader,
Openbaring 1:4 Genade zij jullie en vrede van Hem, die is en die was en die komt, en van de zeven geesten, die voor Zijn troon zijn,

Paulus, evenals Petrus en Johannes, begint zijn brief met iedereen de genade van God en de vrede van God toe te wensen. Als je een beetje oplet, ontdek je dat deze wens zowel voor de gelovigen onder het Nieuwe Verbond geldt als voor de gelovigen die nu deel uitmaken van die Nieuwe Mens, het Lichaam van Christus. Voor iedereen geldt de wens van genade van God en vrede van God.

Voor de gelovigen die er zo stellig van overtuigd zijn dat genade uitsluitend betrekking heeft op de redding, voor hen moet deze wens van Paulus op zijn minst zeer bevreemdend zijn. Hier spreekt Paulus mensen aan die al uit genade gered zijn en nu als gelovigen leven. Volgens de opvatting van (HELAAS!!!) zeer veel gelovigen is de Bijbel voor ons die gered zijn slechts een soort spoorboekje dat ons telkens de wissels, seinen, bovenleidingen, rails en snelheidsbeperkingen aangeeft. Een Bijbel die wijst op Christus als de bron van Leven voor de gelovige is hen totaal onbekend. Genade voor het geloofsleven is hen vreemd. Precies daarom spreken Paulus, Petrus en Johannes deze wens zo nadrukkelijk uit voor de gelovige!

Oppervlakkig kan je stellen dat ‘Genade’ de Griekse groet in de oudheid was en ‘Vrede’ de Hebreeuwse groet. Deze apostelen zouden dan deze twee samengevoegd hebben om aan te geven dat het evangelie voor de gehele mensheid is. Op zich een redelijk mooie gedachte. Paulus spreekt echter heel bewust over ‘De Genade Van God’ en ‘De Vrede Van God’.

Alle brieven begint Paulus met deze 2 wensen:
1. De Genade van God
2. De Vrede van God

Deze 2 wensen vormen als het ware de kernpunten van de boodschap die hij bracht als het kenmerkende blijde nieuws.
1. De Genade van God
Titus 2:11 Want de genade van God is verschenen, reddend alle mensen,
2. De Vrede van God
2 Corinthe 5: 18 Alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft,

Het feit, zoals de Bijbel het tekent, is dat de genade van God verschenen is, die alle mensen gered heeft. Die genade van God mogen we de mensen voorhouden opdat hun ogen ervoor opengaan. Tevens is daarbij diezelfde genade de praktische bron om uit te leven.
Titus 2:11-12 De genade van God is verschenen, …., om ons op te voeden,

2 Corinthe 5: 19 God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende,
Het feit, zoals de Bijbel het tekent, is dat de vrede van God verschenen is, waardoor de wereld met God verzoend is. Die vrede van God mogen we de mensen voorhouden opdat hun ogen hiervoor opengaan.

Vers 18 begint met 'Alles is uit God', dat ons direct bij God bepaalt als 'De Plaatser'. Als Zodanig gebruikt God Zijn genade in ons praktische leven als gelovige om ons Zijn vrede ook daadwerkelijk te laten genieten.
Filippi 4: 7 De vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal jouw hart en je gedachten behoeden in Christus Jezus.

Genade en vrede van God! Het is toch een heerlijke zegenwens om zo’n brief mee te beginnen!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende