U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Uitnemende Genade Uitspreken

Eindelijk beginnen we dan eens met gewoon simpel de brief aan de Galaten vanaf het begin te lezen. Mocht je nou verwachten dat ik dus ook netjes de woorden van Paulus in zijn brief volg, dan zit je er alweer naast. Ik ga iets doet dat nog veel vreemder is. Ik ga deze eerste studie uitweiden over iets wat er zelfs helemaal niet staat.

Er is iets heel opvallends dat in vrijwel alle brieven van Paulus naar voren komt en dat nou juist in deze brief aan de Galaten ontbreekt. Er is enorm veel ijver voor de Heer in deze gemeenten, zelfs zoveel dat Paulus hier echt met gezag de boodschap van genade voor de praktijk moest brengen. Maar wat ontbreekt er?

Romeinen 1: 8 In de eerste plaats dank ik mijn God door Jezus Christus over jullie allen,
1 Corinthe 1: 4
Ik dank God te allen tijde over jullie,
Efeze 1:16 Ik houd niet op te
danken terwijl ik aan jullie denk.
Filippi 1:3
Ik dank mijn God, zo dikwijls ik aan jullie denk;
Colosse 1:3
Wij danken God, de Vader van onze Here Jezus Christus, altijd bij ons bidden voor jullie,
1 Thessalonica 1:2
Wij danken God altijd om u allen,
Filemon 1:4
Ik dank mijn God altijd, als ik aan jullie in mijn gebeden denk,

Behalve in de brieven Efeze en Colosse waren er soms best wel zaken die gezegd moesten worden over de praktijk van de gelovigen. Toch dankte Paulus God om deze gelovigen. Heel opvallend is zeker dat ook de gemeente in Corinthe bij Paulus deze dank aan God uitwerkt. Ik denk dat er niemand is die onbekend is met de vleselijke toestanden in die gemeente. Toch vond Paulus aanleiding om God te danken voor deze gelovigen.

In deze hele brief aan de Galaten zal je vergeefs zoeken naar dank aan God voor deze gelovigen. Wanneer we dit naar onze huidige tijd zouden overplaatsen en we zouden een groep zien waar overspel tot de normale praktijk behoort, waar zelfs zulke schunnige praktijken getolereerd worden dat de buitenwereld er schande van spreekt, dan zouden we het toch wel erg vreemd vinden als iemand voor die groep God ging bedanken. Dat deed Paulus dus voor die gelovigen in Corinthe.

In de moderne tijd is het niet zo moeilijk om een groep te vinden die veel wegheeft van deze Galaten. De orthodox reformatorische en streng evangelische groepen zijn een toonbeeld van hoge moraal. Ze weten het zelf ook maar al te graag door het met gretigheid tentoon te stellen. Geen dankwoord geadresseerd aan God kan er af voor deze moraalridders.

Ik had al gewaarschuwd dat ik lyrisch kan worden over Griekse grondwoorden en hoe je ze in partjes kan opdelen. Nou, die tik heb ik dus ook bij dit werkwoord dat hier telkens met ‘danken’ is vertaald. Het is namelijk het o zo bekende Griekse werkwoord ‘eucharisteo’.

Inderdaad! Dat lijkt toch wel enorm veel op dat katholieke woordje ‘De Eucharistie’. Die overeenkomst klopt ook voor de volle 100 %! Dit Griekse werkwoord heeft echter totaal niks, maar dan ook niks, met avondmaal of broodbreking te maken. Wat is nu dan wel de letterlijke weergave van dit Griekse werkwoord?

Het Griekse woord bestaat uit 2 delen: ‘Eu’, dat ‘zeer goed’ betekent en ‘Charisteo’ , dat ‘genade spreken’ betekent. Bij dit 2e deel van het woord herken je ook gelijk ‘charis’, dat altijd ‘genade’ betekent.

Waar het de gelovigen van Rome, Corinthe, Efeze, Filippi, Colosse en Thessalonica betrof kon Paulus in zijn gebeden tot God over uitnemende genade spreken. Het hart van Paulus boodschap vind je dus ook terug in zijn gebeden voor de gelovigen. Bij deze Galaten vond hij echter niets dat dit hart van genade kon laten trillen. Er waren alleen maar eigen inspanningen en hard gezwoeg.

Bij de Galaten was niets van praktische genade voor het dagelijks leven terug te vinden. Iets wat Paulus zo graag met Vader besprak over de gelovigen, hij moest dit bij deze Galaten overslaan. Een plaatje wat tegenwoordig wel vrijwel op heel de strenge christenheid te plakken valt.

Daarom predikt Paulus zo rigoureus Gods overvloeiende genade. Hij hakt erop in bij deze Galaten. Hopelijk hakt hij er bij jou net zo op in, zodat er straks weer grond mag zijn om ook over jou te spreken met Vader in verband met krachtig stromende genade door jou heen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende