U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Stelletje Idioten!

Het was waarschijnlijk wel wat vreemd om met de studie van een brief middenin te beginnen. Daarbij noemde ik het ook nog eens een vliegende start, maar alles bij elkaar heeft die vliegende start al ruim 2 maanden in beslag genomen. Hoe kom ik op het idee om zo te beginnen?

Die vliegende start heeft inderdaad wat lang geduurd. Ik verzeker jullie echter dat als ik straks aan het begin van de brief start, de uitleg nog heel wat meer tijd in beslag gaat nemen. Nu heb ik echter wel direct de kern van Paulus boodschap in het midden gelegd.

Voor mezelf verkneuter ik me altijd optimaal over het woord voor woord de hele tekst van een brief doornemen. Wat een puur genot om van elk woord het grondwoord helemaal te ontleden, de tijdsvorm uit te zoeken om dan vervolgens dit gebruik te vergelijken met andere Bijbelteksten waar hetzelfde Griekse grondwoord in dezelfde vervoeging naar voren komt.

Zo zou ik bij het woord ‘Paulus’ in Galaten 1: 1 alleen al vele studies lang kunnen stilstaan. Dat is echter niet het doel van deze studie. Het hart van de brief hebben we nu blootgelegd. Dat is: ‘Genade In Het Praktisch Functioneren Als Gelovige’. Dat bleek uit onze vorige studies.

Wanneer ik straks de brief aan de Galaten vanaf het begin ga uitleggen, zal ik ook uitsluitend op die uitspraken ingaan, waar deze kernboodschap opnieuw door Gods volle, heldere licht bestraald wordt: ‘Genade Voor Het Praktisch Leven’.

Voordat ik echter aan die start begin, zet ik nog één belangrijk gedeelte in het zonnetje! Dat is namelijk Galaten 3: 1-3. Waarom? Daar staat onomwonden de reden van deze brief.
Galaten 3: 3 Jullie zijn begonnen met de Geest! Eindigen jullie nu met het vlees?
De brief handelt dus absoluut niet over de redding uit genade, zoals de meeste Bijbelleraars ons willen laten geloven! De brief draait heel nadrukkelijk om het praktisch leven uit genade!

Dit keer zal ik dit gedeelte niet weergeven zoals die gewoon in de NBG vertaling te lezen is. Ik ga even leentjebuur spelen bij John Lynch, die er een prachtige parafrase over gemaakt heeft. Daar komt die!

Parafrase Galaten 3: 1
O jullie, jullie, idiote Galaten!
Heeft iemand jullie betoverd?
Hebben jullie je gezond verstand helemaal overboord gegooid?
Het is namelijk overduidelijk dat jullie de gekruisigde Christus totaal niet meer voor de aandacht hebben!

Parafrase Galaten 3: 2
Okay, ik wil wel eens weten,
Hoe is jullie nieuwe leven nou eigenlijk begonnen?
Nou?
Was dat te danken aan het feit dat jullie jezelf over de kop gewerkt hebben om het God naar de zin te maken?
Of was het slechts een geloofsreactie op Gods boodschap?

Parafrase Galaten 3: 3
Blijven jullie nou nog steeds doorgaan met die idioterie?
Het zijn namelijk alleen de dolgedraaide figuren die denken dat ze wat door God in gang gezet is, zelf in eigen kracht kunnen afmaken.
Als je toch niet slim of sterk genoeg was om het te beginnen, hoe denk je dit dan wel te kunnen afronden?

Menselijk bekeken is het natuurlijk niet zo netjes om mensen die zo hun best doen voor God een stelletje idioten te noemen. Ik kan niet namens Paulus spreken, maar dan maar mijn eigen excuses voor dit grof taalgebruik.

Natuurlijk, ik kan dat doen, mijn excuses aanbieden. Besef echter wel dat je je ergert aan woorden die Gods Heilige Geest ingegeven heeft en die je nu kan nalezen in Gods Heilig Woord! Mijn excuses zijn dan ook blijkbaar waardeloos. God spreekt zo tot jou om je ogen te openen voor die overvloeiende rijkdom van genade waar je tot nu toe nog altijd tegen aan bleef hikken. Je was begonnen met de Geest. Je kan het ook laten afronden door diezelfde Geest. Dat is genade!
Als je hier clickt krijg je een video over ditzelfde onderwerp

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende