U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

God, De Plaatser

Galaten 2: 21 Ik doe de genade van God niet te niet;

Ik kan gewoon niet om de duidelijke uitspraak in deze tekst heen! In onze vorige studie zagen we al dat het werkwoord, dat hier met ‘teniet doen’ vertaald is, letterlijk de betekenis van ‘Plaatsen’ heeft. Als jij of ik zelf probeert om in eigen kracht iets voor God te betekenen, dan doen we iets negatiefs t.o.v. het plaatsen van Gods genade. In het Engels wordt dat zo mooi met ‘frustreren’ vertaald. We frustreren dan de genade van God. Eigenlijk frustreren we dan het plaatsen door God van de genade in ons leven!

Nu zal ik toch even puur theoretisch in de Griekse grondtekst van dit werkwoord moeten duiken. Let goed op! Dat is nou juist omdat dit zo’n gigantisch praktische lading heeft. Het draait hier om het Griekse woordje ‘Tithemi’, dat hier in de negatieve vorm ‘atheteo’ gebruikt wordt.

Het grondwoord voor deze beide Griekse werkwoorden is ‘Theo’. GOD ZELF IS IN HET GRIEKS ‘THEO’!
Nu zie je gelijk bij wie we uitgekomen zijn. De inhoud van de titel voor God is niet anders dan ‘De Plaatser’. Wat betekent dit voor jouw praktisch leven?

Laat ik eerst enkele overduidelijke Bijbelplaatsen citeren, die dit wezen van God aantonen:
Spreuken 16: 4 Yahweh heeft alles gemaakt voor Zijn doel, ja, zelfs de goddeloze voor de dag van het kwaad.
Jesaja 46: 10 Ik
[Yahweh], die vanaf het begin de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen;
Romeinen 9: 19 Wie weerstaat Zijn bedoeling?

God heeft een doel met jouw leven. Dat is die bedoeling waar Paulus in Romeinen 9, maar ook in Spreuken 16 over spreekt. Daartoe plaatst Hij de stukken in je leven. Hij plaatst de positieve stukken, maar Hij is het ook die de negatieve stukken plaatst. Vandaar dat zelfs die goddeloze op de dag van het kwaad Zijn doel dient. Vandaar dat Job, die zo geplaagd was, alles uit de hand van God aannam.
Job 2:10 Zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet?

Deze Plaatser heeft jou met Christus gekruisigd en met Christus opgewekt in een nieuw leven. Hij heeft jou volkomen immuun gemaakt voor de verleiding van de zonde. Hij heeft jou zo versmolten met Christus tot een onlosmakelijke eenheid. Zijn genade werkt nu dat leven van Christus in jou uit.

Deze Plaatser heeft jou door de wet voor de wet doen sterven. Hij heeft jou volkomen immuun gemaakt heeft voor de misleidingen van regels, wetten, eisen en reglementen. Zijn genade werkt nu de volkomen vrijheid in Christus bij jou uit.

Deze Plaatser heeft jou, voor als jij je zwak mocht voelen in het vlees, die rustplaats in de trouw en het geloof van de Zoon van God geschonken. Juist als je zwak bent, blijk je machtig te zijn dankzij die plaats die Hij je gegeven heeft in Christus.

Romeinen 8:28 Wij weten nu, dat God alle dingen doet meewerken ten goede.
Waar een vrij zicht is op die overvloeiende rijkdommen van Zijn genade, daar zien we ook dat alle dingen echt meewerken ten goede. Hij plaatst tot Zijn doel, oftewel dankzij het plaatsen van zowel de goede als de kwade dingen in ons leven opent Hij ons steeds meer de ogen voor die rijke genade die Hij werkt in ons.

Bespreken we zo alle zaken die Hij plaatst in ons leven met Hem, dan is daar die vrede van God.
Filippi 4: 6-7 Wees in geen ding bezorgd, maar laten bij alles je wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal je hart en je gedachten behoeden in Christus Jezus.

Alles wat we leren over Gods genade, alles wat we horen over Gods genade, alles werkt heen naar die vrede van God. God plaatst in ons leven met dat doel.
Filippi 4: 9 wat je geleerd en overgeleverd is, wat je van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God van de vrede zal met je zijn.

Galaten 2: 21 Ik doe de genade van God niet te niet;
Onze uitgangstekst tekent gelovigen die denken hard aan de slag te moeten voor God. Dat frustreert dit plaatsen van die genade van God. Wanneer we leren te genieten van die overstromende rijkdommen van Gods genade, dan gaan onze ogen ook open voor het grote doel van God als Plaatser in ons leven.

Tot besluit van de vliegende start van deze studie wens ik jullie die genade, maar ook die vrede van God in overvloeiende mate toe.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende