U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Geen Frustratie

Galaten 2: 21 Ik doe de genade van God niet te niet; want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus tevergeefs gestorven.

Iedereen zal het inmiddels wel doorhebben: We zijn bij de finish van de vliegende start van onze studie van de Brief aan de Galaten aanbeland. Je zou wellicht zelfs al kunnen zeggen dat we ook dit laatste facet wel uitgesponnen hebben.

We weten nu dat God zelf de ogen opent voor de volle werking van Zijn genade.
We weten nu dat die genade inhoudt dat we met Christus volledig versmolten zijn tot een eenheid.
We weten nu dat genade inhoudt dat we dood zijn voor elke eis of wet dan ook.
We weten nu dat we in onze zwakheid volledig mogen terugvallen op de trouw van Christus.

In deze finishetappe van de vliegende start zagen we dat er via eigen inspanningen geen enkele rechtvaardigheid mogelijk is.
In deze finishetappe van de vliegende start zagen we dat Christus absoluut niet vergeefs gestorven is.
In deze finishetappe van de vliegende start zagen we dat de genade van God absoluut niet teniet gedaan kan worden.

Toch blijkt dat telkens als iemand het van zijn eigen inspanning verwacht, hij of zij eigenlijk doet alsof er rechtvaardigheid door de wet is.
Toch blijkt dat telkens als iemand het van zijn eigen inspanning verwacht, hij of zij zich gedraagt alsof Christus vergeefs gestorven is.
Toch blijkt dat telkens als iemand het van zijn eigen inspanning verwacht, hij of zij die genade van God teniet lijkt te doen.

Waar het in deze hele brief voortdurend om draait, daar draait het in dit ene vers, dat we als conclusie voor deze vliegende start hebben gekozen, ook om: GENADE!!!!

Die genade wordt praktisch in het geloofsleven teniet gedaan door die mensen die zich wel graag zien als gelovigen, maar die feitelijk praktisch niet echt geloven. Ze erkennen dat ze uit genade gered zijn, maar wanneer je de praktische invulling van die redding voorhoudt haken ze af.

Christus als echt je praktische leven? Zo versmolten met Hem dat je helemaal niet hoeft te vragen of Hij je wilt helpen met boodschappen doen. Hij doet de boodschappen! Hij is namelijk je leven! Nee, dat kunnen deze gelovigen niet meemaken. Ze doen de genade teniet!

Echt dood voor de eis van de wet? Zo echt concreet gestorven dat je totaal geen enkele regel of eis toelaat in je leven? Nee, dat kunnen deze gelovigen niet meemaken. Ze doen de genade teniet!

Je zwakheid vanwege het leven in het vlees als een voordeel zien? Geloven dat God nou juist die zwakheid van jou gaat gebruiken? Nee, dat kunnen deze gelovigen niet meemaken. Ze doen de genade teniet!

Het woord dat hier met ‘teniet doen’ is vertaald, bestaat in het Grieks uit twee delen. Het is het Griekse woord voor ‘Plaatsen’ of ‘Neerzetten’ , met daarvoor het negatieve voorvoegsel ‘a’. Dat negatieve voorvoegsel hoeft niet te betekenen dat de genade niet geplaatst zou worden. Het kan veel eerder betekenen dat het voortdurend verkeerd of anders geplaatst wordt als dat het de bedoeling is. Vandaar dat dit werkwoord in de Engelse vertaling ook wordt weergegeven met ‘frustreren’. Deze gelovigen frustreren de genade van God.

Hoe moet je dat opvatten? Voorbeeld:
Op de kleuterspeelzaal helpt een vrijwilligster één van de kleintjes in zijn laarsjes. Na veel sjorren en trekken had ze eindelijk die laarsjes bij dat kind aan, doet dat kind zijn mond open en zegt: ‘Dit zijn niet mijn laarsjes!’
Met een zucht gaat ze weer zitten en sjort de laarsjes van zijn voeten. ‘Waar zijn jouw laarsjes dan?’, vraagt ze zo rustig mogelijk.
‘Dat zijn de laarsjes van mijn broertje, maar ik moet die van mijn moeder aan.’, antwoordt hij rustig.
Ze gaat dus opnieuw het gevecht aan met diezelfde laarsjes om die aan zijn voeten te krijgen. Eindelijk gelukt, vraagt ze: ‘
En waar zijn je handschoentjes?’
‘Die stop ik altijd in de tenen van mijn laarzen’.

Ik heb zo’n vermoeden dat het voorbeeld redelijk helder is. Alles was heel simpel aanwezig voor het kind om van te genieten. Toch was het genot niet echt optimaal. Dat lag aan de frustrerende aanpak.

Echt alle genade om van te genieten is er optimaal. Je hele leven kan ervan overstromen. Maar als wij niet geloven dat Christus ons leven is en wij dus gaan proberen op Jezus te lijken, dan frustreren we diezelfde genade. Als we niet geloven dat we dood zijn voor de zonde, maar de strijd tegen de zonde aangaan, dan frustreren we diezelfde genade. Als wij niet geloven dat we in onze zwakheid mogen rusten in de trouw van Christus, maar zelf krachtig voor de Heer proberen te zijn, dan frustreren we diezelfde genade.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende