U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

De Genade Van God Ontkrachten

1. In het allereerste punt van onze studie zagen we hoe we tot een onlosmakelijke eenheid met Christus versmolten zijn doordat we met Christus gestorven zijn en toch leven. Christus is nu namelijk ons leven.

2. In het tweede punt van onze studie zagen we dat we door de wet voor de wet gekruisigd zijn. Onze eenheid met Christus maakt dat alle eisen die wetten, regels, statuten of reglementen ook maar over ons willen uitstorten, geen enkele houvast meer in ons vinden. Wij zijn namelijk dood voor die eisen. We leven in een compleet nieuwe sfeer in Christus.

3. Het derde punt rekende af met ons gevoel van zwakte. Doordat we nog gewoon in het vlees leven ervaren we ook vaak onze onmacht. In plaats van dit als een negatief punt voor ons geloofsleven te zien, ontdekten we dat die zwakte van ons nou juist een geweldig voordeel is. We mogen daarmee altijd terugvallen op de trouw of het geloof van de Zoon van God, die Zijn genade in onze zwakte werkt.

Als we zo onze rust in de trouw van Christus Jezus genieten, dan komt ook punt vier om de hoek kijken.
4. De negatieve consequentie: Genade van God niet ontkrachten in Galaten 2: 21
Galaten 2: 21 Ik doe de genade van God niet te niet; want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus tevergeefs gestorven.

1. Zou ik nu toch nog ondanks dat eerste punt dat we ontdekt hebben, het geweldige feit dat ik met Christus gekruisigd ben en toch leef, toch nog zelf proberen voor God te leven? Zou ik ondanks dat geweldige feit toch nog tegen de zonde gaan strijden? Zou ik ondanks dat geweldige feit toch nog als een uiting van mijn geloofsleven bepaalde regels volgen?
Dan zou ik de genade van God te niet doen!
Dan zou ik die genade van God verachten!
Dan zou ik daarmee beweren dat Christus vergeefs gestorven is!

2. Zou ik nu toch nog ondanks dat tweede punt dat we ontdekt hebben, het geweldige feit dat ik door de wet voor de wet gestorven ben en nu vanuit God leef, zou ik ondanks dat geweldige feit toch nog zelf proberen voor God te leven? Zou ik ondanks dat geweldige feit toch nog tegen de zonde gaan strijden? Zou ik ondanks dat geweldige feit toch nog als een uiting van mijn geloofsleven bepaalde regels volgen?
Dan zou ik de genade van God te niet doen!
Dan zou ik die genade van God verachten!
Dan zou ik daarmee beweren dat Christus vergeefs gestorven is!

3. Zou ik nu toch nog ondanks het derde punt dat we ontdekt hebben, het geweldige feit dat ik nu mag leven vanuit de rust in de trouw van de Zoon van God, zou ik ondanks dat geweldige feit toch nog zelf proberen voor God te leven? Zou ik ondanks dat geweldige feit toch nog tegen de zonde gaan strijden? Zou ik ondanks dat geweldige feit toch nog als een uiting van mijn geloofsleven bepaalde regels volgen?
Dan zou ik de genade van God te niet doen!
Dan zou ik die genade van God verachten!
Dan zou ik daarmee beweren dat Christus vergeefs gestorven is!

Galaten 2: 21 Ik doe de genade van God niet te niet; want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus tevergeefs gestorven.

Het was nog maar drie verzen daarvoor dat Paulus vrijwel iets dergelijks neerschreef:
Galaten 2:18 Indien ik hetgeen ik afgebroken heb, weer opbouw, bewijs ik daardoor, dat ik zelf een overtreder ben.
Alles van jezelf was afgebroken bij het kruis. Dat heeft 2000 jaar terug plaatsgevonden. Met al je eigen werken voor de Heer ga je dat wat door het sterven van de Heer was afgebroken toch weer opbouwen. Je richt daarmee de volle aandacht op jezelf en daarmee op jezelf als overtreder. Je zegt daarmee: ‘Er is niks veranderd! Het werk van de Heer blijkt waardeloos te zijn!’ Wat een verschrikkelijke bewering uit de mond van een zogenaamd gelovige!

Het wezenlijke beginsel staat recht overeind.
1. Het is genade. Dan is alles te danken aan Christus.
OF….
2.
Het is eigen werk. Dan doe jij alles voor de Heer.
Romeinen 11:6 Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken; anders is de genade geen genade meer.

Komen er toch werken voor God als jouw geloofsleven om de hoek kijken, dan gedraag jij je alsof je niet veranderd bent, ja, je doet alsof het werk van de Heer volkomen waardeloos is.
Galaten 5: 4 Jullie zijn los van Christus, als je door de wet gerechtigheid verwacht; buiten de genade staan jullie.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende