U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Wel 'Leven' In Het Vlees. Niet 'Zijn' In Het Vlees

Galaten 2: 20 Ik leef nu nog in het vlees. Ik leef rustend in het geloof van de Zoon van God,

Belangrijk om te beseffen is dat ‘leven in het vlees’ niet hetzelfde is als ‘zijn in het vlees’. Gelovigen en ongelovigen leven beiden in het vlees.
2 Corinthe 10:3 Al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees,
Filippi 1:22-24 Indien ik
in het vlees blijf leven, betekent dat voor mij werken met vrucht,….. maar nog in het vlees te blijven leven is nodiger voor jullie.
1 Petrus 4:2 om niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God de tijd, die nog rest
in het vlees, te leven.

Wij hebben, als gelovigen, de mogelijkheid om genade te laten werken. Kortweg noemt de Bijbel dat ‘in de Geest zijn’. We hebben daar al even over nagedacht toen we zagen dat we nu niemand meer naar het vlees kennen. Iemand die niet ‘in de Geest is’, van die persoon zegt de Bijbel dat hij of zij ‘in het vlees is’.
Romeinen 7:5 Toen wij in het vlees waren, werkten de zondige hartstochten, die door de wet geprikkeld worden, in onze leden, om voor de dood vrucht te dragen;
Romeinen 8:8-9 Zij, die
in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar jullie zijn niet in het vlees, maar in de Geest,

Terwijl we dus allemaal in het vlees leven, hoeft het daarmee nog niet te betekenen dat we ook allemaal in het vlees zijn. In het vlees zijn bijvoorbeeld die gelovigen, die in Romeinen 7 beschreven worden. Wie zelf zich inspant om tegen de zonde te vechten, is daarmee dus ook in het vlees. Hij verwacht het dan namelijk niet van de genade van de Heer, oftewel: hij is niet in de Geest.

Zolang ik in dit vlees leef, mag ik heerlijk rusten in de trouw van onze Heer.
Psalm 89:2 in de hemel bevestigt U Uw trouw.
Psalm 89:33
Mijn trouw zal Ik niet verloochenen,
Psalm 146:6 Die
trouwe houdt tot in eeuwigheid;
Klaagliederen 3: 22-23 Groot is
Uw trouw!
Hebreeën 10:23 Hij, die beloofd heeft, is
getrouw.

Deze hele brief aan Galaten gaat over mensen, ja over gelovigen, die ooit waren begonnen met hun volledig vertrouwen te stellen op Gods overvloeiende rijkdom van genade. Zij hadden een keer gezien dat ze het zelf niet konden om voor God te leven en ze hadden zich onvoorwaardelijk overgegeven aan Gods liefde en trouw.

Die mensen waren echter (helaas !!!!!) op een bepaald moment tot de slotsom gekomen dat God nu toch nog iets extra’s van hen vroeg. Blijkbaar waren ze erachter gekomen (niet vanuit de Bijbel!!!) dat Gods trouw ook zo maar Zijn grenzen kent. Ze waren tot de slotsom gekomen (vanuit hun menselijk, godsdienstig denken!!!!): die genade van God is grandioos voor mijn redding, maar het heeft ook zo zijn beperkingen. Nu ken ik de Heer, nu komt het aan op mijn toewijding, op mijn inspanning voor de Heer, op mijn strijd tegen de zonde, op mijn heilig leven voor God. Ik kan het toch zeker niet allemaal aan Hem overlaten? ('hoogmoed' noemt de Bijbel dat)

Deze mensen ZIJN in het vlees. Ze leven niet alleen, zoals iedereen, IN het vlees. Ze leven ook NAAR het vlees. Tegen deze mensen schrijft Paulus heel nadrukkelijk: Galaten 2: 20 Voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik rustend in de trouw van de Zoon van God,
Hij is en blijft getrouw! Zichzelf verloochenen kan Hij niet! Hij werkt Zijn genade in jou en mij. Nee, niks toewijding! Nee, niks inzet voor wat dan ook. Hij is trouw!

Je merkt het wel. Ik switch telkens in mijn weergave van deze tekst tussen trouw en geloof. Hier kan het namelijk ook echt allebei betekenen.
Psalm 37: 4-5 verlustig je in Yahweh; Hij zal je de wensen van je hart geven. Wentel je weg op Yahweh en vertrouw Hem, Hij zal het maken; Hij zal jouw gerechtigheid doen opgaan als het licht, en jouw recht als de middag.
Geniet met volle teugen van Zijn trouw!

Dit rusten in de trouw van de Zoon van God is niks minder dat ermee rekenen wat God zelf doet.
Romeinen 6: 11 Reken er nu ook mee, dat je wel dood bent voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus.
Hoe reken ik er nu praktisch mee dat ikzelf dood ben en dat Christus Zijn leven in mij uitwerk? Door nu heerlijk verder te rusten in de trouw van de Zoon van God. Als nu de verleiding toch komt, wie rekent er dan mee af? Kijk, daar heb je die trouw van de Zoon van God!

Dit was het derde punt van onze vliegende start.
3. Onze rust in het geloof van Christus Jezus in Galaten 2: 20b

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende