U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Eigen Goed Gedrag Voor God!

Okay, deze gelovigen in Galatië waren dus onder het Nieuwe Verbond terecht gekomen. Ze kwamen samen in hun Messiaanse synagogen om de Heer te dienen. Het Joodse volk nam onder dit Nieuwe Verbond de eerste plaats in. Onder het Nieuwe Verbond werkte genade uit dat men zich aan dit duidelijke onderscheid onderwierp. Genade werkte allerlei machtige tekenen, wonderen en krachten van het Koninkrijk uit. Genade werkte ook uit dat de eis van de wet ten volle volbracht werd in de gelovige.

Wat was destijds dan het probleem van de wet in de brief aan de Galaten? Men zag de wet niet als de belofte die naar Christus verwees. Men zag de wet als een stelsel van regels en eisen om rechtvaardig voor God te kunnen bestaan.

Jesaja had al geprofeteerd over het volk Israël dat het zo met de wet zou omspringen en dat ze de rust en de verademing die God hen aanbood afwezen. Wat er op de Pinksterdag gebeurde was voor dit volk een uitgesproken teken van God.
Jesaja 28: 10-13 Het is wet op wet, wet op wet, eis op eis, eis op eis, hier wat, daar wat.’ Voorwaar, door mensen die een onverstaanbare taal spreken, en in een vreemde tongval zal tot dit volk [Israel] spreken Hij, die tot hen gezegd heeft: Dit is de rust, geeft de vermoeide rust, en dit is de verademing. Maar zij wilden niet horen. Zo zal voor hen het woord van Yahweh zijn: wet op wet, wet op wet, eis op eis, eis op eis, hier wat, daar wat, opdat zij bij hun gaan achterwaarts struikelen en te pletter vallen, verstrikt en gevangen worden.

Op de Pinksterdag kwam God zelf met een radicaal antwoord op dit volkomen misverstaan van de wet Gods. God kwam met Zijn genade. God kwam met rust. God kwam met verademing. De uitstorting van de Heilige Geest was Gods antwoord aan dit volk dat eis op eis stelde, dat wet op wet stapelde. Het volk had zelf het woord van Yahweh ongebogen naar eis en wet. Gods antwoord is: Ga dat laten! Ont-moet!

Die echt foute instelling van het volk Israël had ook deze Galaten bereikt. De gelovigen die in eerste instantie simpel vertrouwd hadden op het werk van Christus begonnen weer te leven volgens wettische regels om zelf voor God te leven.

Rechtvaardigheid is wat God in Christus in genade in jou en mij uitwerkt. Dat is nou Zijn opstandingsleven in jou en mij. Dat geldt tegenwoordig in ons leven als gelovigen binnen het Lichaam van Christus. Dat gold echter ook voor Jood en heiden onder het Nieuwe Verbond. Rechtvaardig leven is wat genade werkt! Kijk, daar lag het probleem!
Galaten 2:21 Indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven.
Galaten 3:11
Door de wet wordt niemand gerechtvaardigd voor God,
Galaten 3:21 Indien er een wet gegeven was, die levend kon maken, dan zou inderdaad
uit een wet de gerechtigheid voortgekomen zijn.
Galaten 5:4 Je bent los van Christus, als je
door de wet gerechtigheid verwacht; buiten de genade sta je dan.

Het probleem was de besnijdenis, die nu opeens daar die Messiaanse synagogen binnengekomen was.
Galaten 6:12 Allen, die zich uiterlijk goed willen voordoen, trachten jullie te dwingen tot de besnijdenis,
Dit geeft op zich aan dat dit zelfs onder de Nieuwe Verbondsbrieven een zeer vroege brief moet zijn. In de vergadering van Handelingen 15 is dit probleem namelijk helemaal uitonderhandeld en daar is een duidelijk antwoord van God op gekomen.

Die besnijdenis had dus alles te maken met je uiterlijk goed willen voordoen nadat je tot geloof bent gekomen. Dat werd daarmee dan ook de start van al het goede gedrag voor God zoals die gepropageerd werd bij gelovigen. Dat goede gedrag was nou juist die gerechtigheid die in eigen kracht nagejaagd werd. Dat maakt deze brief nou ook zo eindeloos praktisch! Nog altijd wordt goed gedrag namelijk als de belangrijkste opdracht voor gelovigen gepredikt. Ze slaan tegenwoordig alleen de start, de besnijdenis, over.

Goed gedrag! Goed gedrag voor God!! Eigen goed gedrag voor God!!!
Welk revolutionair antimiddel bestaat daartegen?

Genade en genade alleen! Er moet een radicaal eind gemaakt worden aan al dat goede gedrag! Dat radicale eind is er al gemaakt. Het is oudjaar geweest! Het is Nieuwjaar geworden! Kijk eens, alles is nieuw geworden!

We beginnen aan onze vliegende start van Galaten 2: 19-21

Galaten 2: 19-21 Ik ben door de wet voor de wet gestorven, opdat ik vanuit God zou leven. Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik in het geloof van de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven. Ik ontneem aan de genade van God haar kracht niet; want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende