U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Als Ik In Het Vlees Leef

De eerste negen studies gingen over onze versmelting met Christus vanuit Galaten 2: 20 en Romeinen 6. Dat was ons eerste punt. Daarna zijn we in onze afgelopen negen studies op het tweede punt ingegaan:
2. Ons aan de wet, voor de wet gestorven zijn in Galaten 2: 19 parallel aan Romeinen 7

We hebben nu het tweede punt van onze vliegende start enigszins overdacht. Nu wordt het tijd voor het praktisch leven uit genade in ons derde punt.

3. Onze rust in het geloof van Christus Jezus in Galaten 2: 20b
Puur Letterlijk: Ik ben levend in vlees,

Vervolg Puur Letterlijk: Ik ben levend rustend in geloof van de Zoon van de God.

Soms dan voel ik het allemaal niet zo sterk! Ik zal het je nog sterker vertellen: Meestal voel ik helemaal niks van de realiteit van mijn met Christus gestorven en met Christus opgewekt zijn. Dit zijn echter Bijbelse grondwaarheden die niet plotseling vertrekken als ik er niks van voel. Ze blijven gefundeerd en gegrondvest pal overeind staan.

Ja, maar ik kan niet altijd zo geestelijk denken. Wat als ik nu toch vanuit het vlees denk? Nou, laat Paulus daar nou net mee verder willen gaan!
Galaten 2: 20 Voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,

Na al die vele diverse ‘Ikken’ zou ik me kunnen voorstellen dat jij je afvraagt waar jouw persoonlijkheid nu dan gebleven is. Jij bent gestorven en Christus leeft nu in jou. Waar ben jij dan? Nou, Paulus komt hier direct voor de dag: ‘Zolang ik nu nog in het vlees leef, leef ik….’
Onze eenwording met Christus is een letterlijke eenwording. Christus is daar echt voor de volle 100 % in aanwezig, maar ook jij, ook jouw persoonlijkheid zoals jij bent. Jouw identiteit is Christus en toch ben je voor de volle 100 % jezelf. Ik durf zelfs te beweren dat je nu meer jezelf bent dan daarvoor.

Ik kan me levendig voorstellen als je met deze uitspraak van Paulus behoorlijk in je maag zit. Het is namelijk een frutvertaling, een vertaling van ‘Lik Me Vestje’.

Het is heel bijzonder dat de vertaling, maar ook vrijwel alle commentaren aangeven dat we nu leven door ons geloof in de Zoon van God. Dit terwijl de grondtekst iets totaal anders aangeeft. We leven niet door of dankzij ons geloof.
In de eerste plaats staat er dat we leven rustend in geloof.
In de tweede plaats staat er dat dit het geloof is van de Zoon van God. Het is dus niet ons geloof, waarin we rusten. Het is het geloof van de Zoon van God.

De bron van ons leven is het geloof van de Zoon van God. Daar rusten we in. In de Romeinenbrief begint het al met het feit dat onze rechtvaardiging dankzij het geloof van Jezus Christus is.
Romeinen 3:22 De rechtvaardigheid van God door het geloof van Jezus Christus, tot allen,
Romeinen 3:26 om zijn rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die
uit het geloof van Jezus is.
Galaten 2:16 We weten, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken van de wet, maar door
het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook [tot] in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, en niet uit de werken van de wet; daarom dat uit de werken van de wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden.
Galaten 3:22 De Schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte
uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden.
Filippi 3:9 In Hem mogen we blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de gerechtigheid
door het geloof van Christus die uit God is op de grond van dat geloof.

In haast al die Bijbelteksten hebben de wat modernere vertalingen het over ons geloof in Jezus Christus. Het zogenaamde logische verstand van de vertaler heeft hem daar parten gespeeld. Die vertaler ziet niks in het geloof van Christus, dus vertaalt die dat ook maar niet zo. Daarmee schraapt hij alle troost en bemoediging uit deze gedeelten weg.

De vraag was toch juist: Ja, maar soms heb ik hier te weinig geloof voor! Soms kan ik dit geloof niet meer opbrengen! Wat nou, als ik in het vlees leef? Het heerlijke van jou en mijn praktisch leven is nou juist dat het helemaal niet om mijn of jouw geloof draait in die zin!!!!!!!!

Ons praktisch geloofsleven ligt toch centraal verankerd in het geloof?
Ja! Maar niet jouw geloof, maar Christus geloof!
Deze brief handelt over de onzinnigheid van eigen inspanningen. Moeten we dan toch maar wel terugvallen op onze inspanningen? Dat doen we toch als we van geloof onze inspanning maken?

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende