U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Het Christendom Vol Regeltjes

In onze vorige studie zagen we die enorme bende van doffe ellende opgestapeld liggen, wat allemaal het resultaat is van het hanteren van wettische beginsels om iets voor God te betekenen.

Een leven in vrijheid in Christus betekent een leven dat vrucht draagt voor God.
Romeinen 7: 4 dood voor de wet …., opdat wij vanuit God vrucht zouden dragen.
Galaten 2: 19 Ik ben door de wet aan de wet gestorven, opdat ik nu vanuit God zou leven.
Er moet toch wel echt iets grondig mis zijn aan je geestelijk leven wil je die vrijheid afwijzen om een wet, die de sluizen van zonde openstelt, te omarmen. Dat is nou precies wat de christenheid in vrijwel zijn geheel gedaan heeft.

Het was Israel aan wie God de wet als trouwboekje geschonken heeft. Ook voor hen was het niet bedoeld als eis op eis en wet op wet. Dat hadden ze er zelf van gemaakt.
Jesaja 28:13 Zo zal voor hen het woord van Yahweh zijn: wet op wet, wet op wet, eis op eis, eis op eis, hier wat, daar wat,
Daarom moest Paulus schrijven dat ze aan de werkelijke inhoud van de wet niet toegekomen waren.
Romeinen 9:31 Israel, hoewel het een wet ter gerechtigheid najaagde, is aan de wet niet toegekomen.

Gods profetisch programma met Zijn volk Israel is nu tijdelijk op pauze gezet. Er is een geheimenis tussen geschoven: Het Lichaam van Christus. De Bijbel erkent het Lichaam van Christus als feitelijk de enige grootheid in deze tijd, waar God in Zijn genade door werkt.

In deze afgelopen 2000 jaren is er echter een groot log wezen op het godsdienstig toneel verschenen dat zich als de erfgenaam van Israel profileert. Het eigent zich alles van Israel toe en denkt daar goede sier mee te maken bij God. Dat logge wezen heet de ‘christenheid’. Je zult vergeefs in de Bijbel naar deze grootheid zoeken. Wil je echter één uitgesproken kenmerk van deze grootheid dan is het wel: ‘wet op wet, wet op wet, eis op eis, eis op eis, hier wat, daar wat,’

In een klassenwerkstuk las ik eens een aardige omschrijving van een christen, die zo past binnen het wezen van het christendom: ‘Een christen is iemand die naar de hemel gaat als hij volgens de regels van het christendom geleefd heeft’. Nou zal menig christen hier nog tegenin brengen dat dit niet Gods reddende boodschap is. Diezelfde gelovige zal echter bevestigen dat men nadat men uit vrije genade alleen gered is, wel moet leven volgens de christelijke regels, wil men gered blijven. Hoe gluiperig geniepig is vrije genade dan wel geworden? Een lokkertje, dat als je toehapt snel weggetrokken wordt. (Even tussen haakjes: Dat was wat er in Galaten aan de hand was en waarom Paulus deze brief schreef.)

De regels van het christendom, daar schijnt het hele christenleven om te draaien. Nu blijken de vele denominaties ook nog eens zeer uiteenlopende regels er op na te houden. Denk dus niet dat je er zomaar mee klaar bent door wat algemene christelijke regels te kennen. Zo makkelijk kom je er niet mee weg.

Elk genootschap, waarvan er trouwens geen enkele enige Bijbelse autoriteit bezit, heeft zo zijn eigen regels:
PKN regels
Evangeliegemeente regels
Unie Baptisten regels
Vrije Baptisten regels
Pinkstergemeente regels
Volle Evangelie Gemeente regels
Vrije Evangelie Gemeente regels
Morgenstond Gemeente regels
Parousia Gemeente regels
Katholieke regels
Gereformeerde regels
Hervormde regels
Christelijk Gereformeerde regels
Apostolische Gemeente regels
Doopsgezinde regels
Gesloten Vergadering regels
Open Vergadering regels
Gereformeerd Vrijgemaakte regels
Nieuw Apostolische regels
Nederlands Gereformeerde regels
Oud Katholieke regels
Leger des Heils regels
Remonstrantse Broederschap regels
Kerk van de Nazarener regels

Wat gebeurt er wel niet als ik met het vrolijke hatsiekiedee Pinksterchristendom een zwaar gereformeerde kerkdienst opvrolijk? Wat gebeurt er als ik één van die zwaargewichten oudsten van diezelfde stevig onderheide kerk met een sigaret bij de ingang van de deur van die Pinkstergemeente laat staan?

Ieder heeft zo zijn of haar regels waaraan ze de geestelijkheid van de ander en vooral zichzelf afmeten. Ik kom er met dat Pinkster Vlaggen Gezwaai in die GerGem beslist slecht vanaf. Ze kunnen zo wel overduidelijk zien dat ik geen echt goed geestelijk christen ben. Die beste oudste van diezelfde stevig gefundeerde kerk valt al paffend aan de ingang van de Pinkstergemeente ook gelijk het hellevuur binnen.

Wat een geluk dat al die onzin bangmakerijtjes van het christendom niets met de Bijbel te maken heeft. God veroordeelt ons niet. Als we in Zijn vrijheid staan hebben wij daar ook geen enkele behoefte meer toe.
1 Corinthe 4: 3 Hoe jullie of een menselijke instelling over mij oordelen interesseert me totaal niet, en hoe ik over mezelf oordeel telt al evenmin.

Dus lap al die mooie en lelijke regeltjes van al die christelijke verenigingen maar aan je laars.
Efeze 2:15 Christus heeft in Zijn vlees de wet van de geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld,
Hijzelf lapt al die eigendunkelijke godsdienst aan Zijn laars. Wij in Hem dus ook.

In de volgende studie werk ik nog eens duidelijk uit hoe Paulus die bevrijding tekent in Galaten 2: 19 en Romeinen 7.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende