U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

27 Ellendige Gevolgen Van De Wet

Galaten 2: 19 Ik ben door de wet voor de wet gestorven om voor God te leven.
Wil je naar de grondtekst van dit gedeelte click dan hier

Deze uitspraak in Galaten en haar parallelhoofdstuk in Romeinen heeft dus twee adresseringen:
1. Het Joodse volk Israel.
2. De persoonlijke toepassing voor ons.

Als ik nu eens bij die persoonlijke toepassing begin: Waar maakte Paulus zich nou zo druk over? Wat is er nou zo problematisch aan het feit dat als mensen tot geloof komen ze allerlei wetjes en geboden aan hun leven toevoegen? Daarvoor is het goed om nu eens eerst deze hele brief rustig door te wandelen. Dan zien we vanzelf welke ellendige gevolgen dat eigen werk voor God wel heeft.

Hier komt de hele waslijst:
1. Zelf hard werken maakt je vervloekt!
Galaten 1: 8-9 Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt! Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt!
2. Zelf hard werken doe je feitelijk voor mensen en niet voor God!
Galaten 1: 10 Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn.
3. Zelf hard werken roeit het geloof van Christus uit!
Galaten 1: 23 Alleen hoorden zij telkens: hij, die ons vroeger vervolgde, verkondigt nu het geloof, dat hij tevoren trachtte uit te roeien.
4. Zelf hard werken maakt slaven van gelovigen.
Galaten 5: 1 Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen.
5. Zelf hard werken trekt je af van de waarheid van het evangelie.
Galaten 2: 5 Wij zijn voor hen geen ogenblik gedwee uit de weg gegaan, opdat de waarheid van het evangelie ook verder bij jullie zou blijven.
6. Zelf hard werken maakt een huichelaar van je.
Galaten 2: 13 Ook de overige Joden huichelden met hem mede, zodat zelfs Barnabas zich liet medeslepen door hun huichelarij.
7. Zelf hard werken maakt dat je niet de rechte weg bewandelt.
Galaten 2: 14 Toen ik zag, dat zij niet de rechte weg bewandelden naar de waarheid van het evangelie,
8. Door zelf hard te werken maak je van jezelf, maar ook van Christus, die jouw leven is, een dienaar van de zonde.
Galaten 2: 17 Indien wij, trachtende in Christus gerechtvaardigd te worden, ook zelf zijn gebleken zondaars te zijn, staat Christus dan in dienst van de zonde?
9. Door zelf hard te werken word ik automatisch een overtreder.
Galaten 2: 18 Indien ik hetgeen ik afgebroken heb, weer opbouw, bewijs ik daardoor, dat ik zelf een overtreder ben.
10. Met zelf hard te werken ontneem je aan de genade van God haar kracht.
Galaten 2: 21 Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet; want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven.
11. Dankzij al je eigen harde werken draai je helemaal door. Je wordt krankjorem!
Galaten 3: 1 O, onverstandige Galaten, wie heeft jullie betoverd,
12. Al jouw eigen werk mist de gerechtigheid van God.
Galaten 3: 11 En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk; immers, de rechtvaardige zal uit geloof leven.
Galaten 3: 21 Indien er een wet gegeven was, die levend kon maken, dan zou inderdaad uit een wet
de gerechtigheid voortgekomen zijn.
13. Dat eigen werk van jou gaat buiten geloof om.
Galaten 3: 12 Bij de wet gaat het niet om geloof, maar: wie dat doet, zal daardoor leven.
14. Eigen werk maakt dat je een baby blijft.
Galaten 3: 24 De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus,
Galaten 4: 1-3 Ik bedoel dit: zolang de erfgenaam
onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf, al is hij ook eigenaar van alles; maar hij staat onder voogdij en toezicht tot op het tijdstip, dat door zijn vader tevoren bepaald was. Zo bleven ook wij, zolang wij onmondig waren, onderworpen aan de eerste beginselen van de wereld.
15. Met je eigen werken laat je zien dat je terug wilt naar de armelijke wettische beginselen van de wereld, in plaats van Christus toe te behoren.
Galaten 4: 9 Nu je echter God hebt leren kennen, ja, meer nog, door God gekend bent, hoe kan je nu dan weer terugkeren naar die zwakke en armelijke beginselen van de wereld, waaraan jij je weer van begin af aan dienstbaar wilt maken?
16. Met al je eigen werk maak je Paulus tot je grootste vijand.
Galaten 4: 16 Ben ik dus een vijand van jullie geworden, nu ik jullie de waarheid zeg?
17. Als je dan met jouw werk God wilt gehoorzamen, waarom doe je dat dan niet totaal, consequent?
Galaten 4: 21 Zeg mij nou eens, jij, die zo graag onder de wet wilt staan, waarom luister jij niet naar de wet?
18. Met al je eigen werk geef je aan dat je los van Christus staat.
Galaten 5: 4 Je bent los van Christus, als je door de wet gerechtigheid verwacht;
19. Jouw eigen werken maken je ongehoorzaam aan de waarheid.
Galaten 5: 7 Wie is je in de weg gekomen, dat je aan de waarheid niet meer gehoorzaamt?
20. Eigen werk vervult uitsluitend de begeerte van het vlees.
Galaten 5: 16 Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees.
21. Eigen inspanning staat tegenover het werk van de Geest.
Galaten 5: 18 Indien jij je echter door de Geest laat leiden, dan ben je niet onder de wet.
22. Eigen werk produceert een onterechte hoge dunk van jezelf.
Galalten 6: 3 Indien iemand zich verbeeldt, dat hij iets is, en het niet is, dan vergist hij zich zeer.
23. Eigen werk is een bespotting van God.
Galaten 6: 7 Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten.
24. Eigen werk is een soort van zaaien op de akker van je eigen vlees. Dan oogst je uitsluitend verderf.
Galaten 6: 8 Wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten,
25. Eigen werk noemt Paulus je uiterlijk goed willen voordoen, oftewel opschepperij.
Galaten 6: 12 Allen, die zich uiterlijk goed willen voordoen, trachten u te dwingen tot de besnijdenis,
26. Eigen werk legt de ander van alles op om zelf met de eer te gaan strijken.
Galaten 6: 13 Zij, die zich laten besnijden, houden zelf niet eens de wet, doch zij willen, dat jullie je laten besnijden, opdat zij op jullie vlees roem kunnen dragen.
27. Met je eigen werk val je graag andere mensen lastig.
Galaten 6: 17 Overigens, laat niemand mij lastig vallen,

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende