U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Verbonden Met De Heer & Met Elkaar

Filippi 1: 1 Aan al de heiligen in Christus Jezus,
Onze eenheid met Christus Jezus heeft ons ook één gemaakt met elkaar. De hele uitdrukking ‘alle heiligen in Christus Jezus’ geeft op zich al aan dat wij met Christus zijn gestorven en met Hem zijn opgewekt en met Hem gezet zijn in de hemelse. Dat zijn we persoonlijk met Christus, maar door onze verbondenheid met Christus ook gezamenlijk!

Filippi 4: 2 Euodia vermaan ik en Syntyche vermaan ik, eensgezind te zijn in de Here.
Onder al die heiligen in Christus Jezus zitten dus ook kijvende wijven. Genade heeft ons ook met hen verbonden. Genade heeft ons één gemaakt met alle heiligen in Christus Jezus.

Filippi 1: 1 Al de heiligen,
Het woordje ‘al’ is het Griekse woordje ‘pas’, dat alleen al in deze brief aan Filippi 34 maal voorkomt. Daarmee is het een kenmerkend woordje in deze brief. Waarom is dit woordje ‘alles’ of ‘allen’ nu ook weer zo belangrijk? De dienstbaarheid is toch de centrale boodschap van deze brief? Jazeker! Maar die dienstbaarheid is gefundeerd op onze eenwording met de opgestane en verheerlijkte Heer in de hemel.

Onze dienst functioneert uitsluitend daar waar de opgestane Heer door Zijn genade Zijn opstandingsleven in ons uitwerkt. Onze dienst bestaat dus via de onlosmakelijke verbondenheid die we hebben met de hemelse Heer. Door die verbondenheid zijn we echter ook onlosmakelijk verbonden aan allen die eveneens met Christus zijn opgewekt en geplaatst zijn in de hemelse.

Onze verbondenheid met andere heiligen is niet gebaseerd op de vraag of we de ander wel of niet mogen, of we de ander ver genoeg gegroeid vinden in de genade, of we de ander aanvoelen, of we wel goed met die ander om kunnen gaan.
Handelingen 16: 15 Zij [Lydia, de purperverkoopster] nodigde ons uit met de woorden: Als je vindt dat ik de Here getrouw ben, neemt dan je intrek in mijn huis.
We zijn niet alleen aan gastvrije heiligen in Christus verbonden. We zijn aan alle heiligen in Christus Jezus verbonden.

Handelingen 16: 33-34 Hij [de gevangenbewaarder] nam hen mee om hun striemen af te wassen, ……. en hij bracht hen naar boven in zijn huis en richtte een tafel aan,
We zijn niet alleen aan hen verbonden die zorg voor ons hebben, ons koesteren en ons te eten geven. We zijn aan alle heiligen in Christus Jezus verbonden.

We zijn echt aan alle heiligen in Christus Jezus verbonden. Dat betekent dat genade ons dus ook met die kibbelende zusters verbonden heeft. Dat betekent dat genade ons dus ook aan die lastige broeder verbonden heeft, die telkens maar weer opnieuw struikelt over die absurde denkbeelden die wij erop na houden. Zo kijkt hijzelf er tenminste wel tegenaan. Hij vindt dat je de Bijbel niet zo dwaas rechtlijnig kan uitleggen en hij wil je ook best wegwijs maken in zijn theologisch verantwoorde theorieën.

Genade heeft ons aan alle heiligen in Christus Jezus verbonden. Nou is het geweldige bij genade dat wanneer we het inderdaad aan de genade van de Heer overlaten die verbondenheid ook een zaak van het hart wordt. Zelf kan ik niet zomaar liefde opbrengen voor Bijbeluitleggers in de gedaante van zwaardvechters. Ik ben altijd bang dat mijn oor er afgehakt wordt. De Heer heeft die heilige in Christus echter van harte lief en Zijn liefde in mij mag ik met een gerust hart aan Gods genade overlaten.

De brief aan Filippi heeft als kernboodschap de dienstbaarheid. We schieten echter aan het hart van deze boodschap van Paulus voorbij als we denken dat dit inhoudt dat God nu een zware last op onze nek legt, de last van Hem te dienen. God geeft ons juist deze brief om de weg van genade te wijzen als de enige werkelijke weg van dienstbaarheid.

Paulus noemt zichzelf ook heel bewust een dienstknecht van Christus Jezus om aan te geven dat het de opgestane en verheerlijkte Heer is, waar hij (Paulus) zelf mee verbonden is, Die hem deze dienst geeft. Onze dienstbaarheid functioneert dankzij onze eenheid met de opgestane en verheerlijkte Heer.

Een belangrijk kenmerk van die verbondenheid met de opgestane Heer is dat we ook verbonden zijn met alle heiligen in Christus Jezus. Het is Gods genade zelf die ons zo aan elkaar verbonden heeft. Het is ook Gods genade, die de liefde van Christus Jezus onderling geeft om elkaar te dienen.

In dit alles komt de genade van God openbaar binnen onze verbondenheid met de Heer en onderling.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende