U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Eén In Christus Jezus

Onze verbondenheid met Christus in Zijn opstanding en in Zijn verheerlijking in de hemelse werkt uit dat wij in de praktijk van elke dag de gezindheid van Christus bezitten. Dat is de gezindheid van een Dienstknecht. Gods genade gaat die dan ook openbaren!

Filippi 1: 1 Paulus en Timoteus, dienstknechten van Christus Jezus,
Het onderwerp van de brief aan Filippi is deze dienstbaarheid die het gevolg is van onze eenheid met Christus. Vandaar dat Paulus vanzelfsprekend de brief begint met zichzelf en Timoteus als dienstknechten voor te stellen.

Ook de titel die Paulus hierbij vermeldt is van wezenlijk belang. Zij zijn niet zomaar dienstknechten zonder meer. Zij zijn dienstknechten van Christus Jezus. Dat wil zeggen dat zij dienstknechten zijn van de opgestane en verheerlijkte Heer in de hemel.

Paulus was dus niet zomaar een dienstknecht van Jezus. Dat was Zijn aardse naam, die Hij hier op aarde droeg om aan te geven welk werk Hij hier kwam doen. Zijn naam betekent ‘Yahweh Redt’. Daarvoor kwam Hij als de Immanuël onder Zijn volk.

Deze Jezus is echter opgestaan uit de doden! Petrus riep op de Pinksterdag dat Jezus door op te staan uit de doden tot Heer en tot Christus gemaakt is.
Handelingen 2:36 Het ganse huis van Israel moet zeker weten, dat God Hem en tot Here en tot Christus gemaakt heeft,

Nu spreekt Zijn titel al gelijk de heerlijke positie uit die Hij samen met ons heeft ingenomen in de hemelse. Nu Paulus dus aangeeft dat hij een dienstknecht is van Christus Jezus is, zegt hij als het ware dat hij een dienstknecht is van de opgestane en verheerlijkte Heer in de hemel, die hier op aarde Jezus genoemd werd.

Paulus dienst is een dienst speciaal gericht op ons als heidenen.
Galaten 2:7 Aan mij [Paulus] is het evangelie van de voorhuid [heidenen] toevertrouwd, gelijk aan Petrus die van de besnijdenis [Joden],
Het blijde nieuws voor ons is dus niet verbonden aan Jezus aardse dienst. Het is de opgestane Heer waar wij nu aan verbonden zijn. Om dit onderscheid duidelijk te stellen noemt Paulus zich dus ook geen dienstknecht van Jezus Christus. Dat is hij namelijk ook niet en wij staan dus ook niet onder die dienst. Het is Christus Jezus! De Opgestane!

Filippi 1: 1 Aan al de heiligen in Christus Jezus,
We komen nu aan bij de adressering van de brief. Dat zijn alle heiligen in Christus Jezus. In de inleidende studie hebben we al verschillende van deze heiligen ontmoet.
1. We hebben de heilige in Christus Jezus: Lydia, de purperverkoopster ontmoet.
2. We ontmoetten een slavin als heilige in Christus Jezus.
3. We zagen die gevangenbewaarder met zijn hele huis als allemaal heiligen in Christus Jezus.

In deze gemeente van Filippi zijn alle klassen van de maatschappij vertegenwoordigd als heiligen in Christus Jezus in deze drie voorbeelden.
1. De Upper Ten zien we in die purperverkoopster.
2. De mens in de goot komen we tegen in die slavin.
3. Dan hebben we de middenklasse in die gevangenbewaarder.

Dit geeft dus een aardige doorsnee van de maatschappij, waaruit blijkt dat alle onderscheid wegvalt in Christus Jezus, de Opgestane. Maar in de eerste studie hebben we nog een paar leren kennen.
Filippi 4: 2 Euodia vermaan ik en Syntyche vermaan ik, eensgezind te zijn in de Here.
Twee heiligen in Christus Jezus, die elkaar ondanks hun hoge positie in Christus Jezus toch behoorlijk wisten op te zwepen. Ze konden aardig uit de voeten met hun onenigheid. Ze konden elkaar niet luchten of zien.

Lastige zusters, hè? Lastige heiligen in Christus Jezus! Ja, ja. We zouden het wel weten. Dat is niet zo gunstig voor onze samenkomst. Als dat zo langer doorgaat dan moeten die kijvende wijven maar ophoepelen! Is dat niet vaak onze oplossing? Noemen we dat maar niet gemakshalve tucht? Wat staat dat toch een eind af van onze liefdevolle God, die altijd in genade met ons omgaat!

Paulus schreef aan alle heiligen in Christus Jezus! Alle! Ook die kijvende wijven! Wij kunnen dan al het zogenaamd gemeente zijn keurig hebben ingedeeld in voorkeur van leer, in voorkeur van belijdenis, in voorkeur van kerkvader, in voorkeur van cultuur, in voorkeur van ras, in voorkeur van maatschappelijke status. Je komt van alles en nog wat tegen in het christendom.

God kent al die indelingen helemaal niet! Hij ziet alle heiligen in Christus Jezus. Hoe we het ook wenden of keren, door onze eenheid met de opgestane Heer zijn we ook één met elkaar. Ook als wij dat niet zien blijft dat nog altijd de werkelijkheid. Dat werkt Christus namelijk. Ook dit is dus weer een onderdeel van Zijn genade. Hij lacht om al de gebeden om eenheid! We zijn één in Christus Jezus! Laat Zijn genade nou eens werken!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende