U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Christus Gezindheid Is Jouw Gezindheid

In alle huishoudingen van God werkt Gods genade de ‘Dienstbaarheid’ uit. Dit is dus niet een aanpak van God dat uitsluitend is voorbehouden aan het Lichaam van Christus, waar wij momenteel toe behoren. Als we dus lezen over de toewijding en de enorme activiteit van de dienstknecht, dan is het telkens van belang dat we ons bewust zijn dat dit niet het product is van eigen inspanningen, zelfs al is het voor de Heer. De bron, de genade van God, is essentieel.

Jakobus 1:1 Jakobus, een dienstknecht van God en van de Here Jezus Christus,
2 Petrus 1:1 Simeon Petrus,
een dienstknecht …. van Jezus Christus,
Judas 1:1 Judas,
een dienstknecht van Jezus Christus.
Hier hebben we een aantal dienstknecht van Jezus Christus, die niet tot het Lichaam van Christus behoren, maar die een taak voor de besnijdenis, oftewel het Joodse volk, hebben.

In Filippi zijn het echter Paulus en Timoteus, die een woord hebben voor ons, het Lichaam van Christus.
Filippi 1: 1 Paulus en Timoteus, dienstknechten van Christus Jezus,
Waarom noemt Paulus zich hier een dienstknecht? Het antwoord ligt in het volgende hoofdstuk.
Filippi 2: 5-7 Die gezindheid is in jullie, die ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte van God, het aan God gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen,

Paulus wist dat de gezindheid van Christus zijn gezindheid geworden is. Paulus wist dat Gods genade die gezindheid van een dienstknecht nu ook zal uitwerken in hem. God had hem in de gevangenis, waar hij dit schrijft, die geweldig hoge positie in Christus geopenbaard. Paulus had daar hoogstpersoonlijk van God inzicht gekregen dat wij met Christus zijn opgewekt en met Christus gezet zijn in de hemelse. Daar staan we één gemaakt in die hoogste positie! Dat maakt dat Gods genade nu ook die zin van Christus helemaal in ons uitwerkt als die dienstknechtgestalte.

Christus gezindheid is jouw gezindheid! Christus gezindheid is mijn gezindheid!
Christus zin is jouw zin! Christus zin is mijn zin!
Dat is die grandioze eenheid waarin wij met Christus versmolten zijn. Dat werkt ons dienstknecht zijn nu in onze praktische wandel uit.

Gods plan met Zijn Zoon lag al van tevoren vast in die dienstknechtgestalte.
Exodus 21: 5-6 Als de Dienstknecht nadrukkelijk zegt: Ik heb mijn heer, mijn vrouw en mijn kinderen lief, ik wil niet als vrij man weggaan, dan zal zijn heer hem bij de Elohim [rechters] brengen, hij zal hem bij de deur of de deurpost brengen, en zijn heer zal zijn oor met een priem doorboren en hij zal hem voor altijd dienen.

Natuurlijk is dit een gewone wettelijke instelling voor het Joodse volk. In type wijst het echter naar de grote Dienstknecht, die Zich liet doorboren gedreven door liefde. Liefde voor Zijn Heer, liefde voor Zijn vrouw, liefde voor Zijn kinderen. Het voert nu te ver om hier diepgaand op in te gaan. We zien hier echter de liefde van Christus in Zijn Dienstknechtgestalte.
Psalm 40:6 U heeft Mij de oren doorboord;
Jesaja 53:5 Om onze overtredingen werd hij doorboord,

Christus is de ware Dienstknecht, die Zichzelf vernederd heeft en Zich heeft laten doorboren.
Filippi 2: 7-8 Christus heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen, en is aan de mensen gelijk geworden. In zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood van het kruis.

Paulus weet dat hij één is gemaakt met deze Dienstknecht. Natuurlijk werkt dat uit dat we alle geestelijke zegeningen in de hemelse bezitten.
Efeze 1: 3 De God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.
Natuurlijk werkt die eenheid met Christus uit dat we mogen genieten van onze heerlijke positie met Christus in de hemelse.
Efeze 2: 6 God heeft ons mee opgewekt en ons mee een plaats gegeven in de hemelse, in Christus Jezus,
Geniet maar van dat rijke resultaat van Gods genade!

Die eenheid met Christus werkt echter ook uit dat wij in de praktijk van elke dag die gezindheid van Christus bezitten. Dat is die gezindheid van een Dienstknecht. Gods genade gaat die dan ook openbaren!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende