U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Genade, Uitgewerkt In Dienstbaarheid

Midden in het hart van de brief aan Filippi komen we de woorden tegen waar we de vorige studie mee afsloten:
Filippi 2: 13 God is het, die om Zijn welbehagen zowel het willen als het werken in jou werkt.
De uitwerking van redding op grond van genade is die dienstbaarheid, die gebaseerd is op genade en genade alleen.

Dit betekent dus absoluut niet dat we maar moeten afwachten of God ooit wil bewerken dat ik ineens een plotseling verlangen naar redding door God in mijn hart voel opborrelen. De houding van: ‘Ik moet maar afwachten of God mij wel wil redden’. Dat is het verschrikkelijk fatalistische bekijken van Gods genade zoals ik die in mijn omgeving (Gouda) helaas veel zie onder orthodox calvinistische gelovigen. Dit is een absurde conclusie van deze uitspraak van Paulus.

God heeft het werk van redding eens voor altijd voltooid in de Persoon van Christus Jezus, of we het nu geloven of niet! Het genot van dit werk van de Heer komt natuurlijk ten volle als we dat ook geloven, oftewel echt vertrouwen dat God de waarheid in deze spreekt en er dus met ons hele hart vanuit leven.

In deze brief aan Filippi spreekt Paulus mensen aan die inmiddels al geleerd hebben dat ze dwars door dood en opstanding heen één met Christus zijn. Die mensen mogen nu ook weten dat God zowel het willen als het inwerken wil uitwerken.

Filippi 1: 1 Paulus en Timoteus, dienstknechten van Christus Jezus,
Op twee uitzonderingen na noemt Paulus zich in al zijn brieven ‘De Apostel’.
1. Een belangrijke uitzondering is de brief aan de Hebreeën.
Hebreeën 3:1 Richt je oog op de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis, Jezus,
In die brief moest de aandacht niet afgeleid worden naar mogelijke andere apostelen.
2. De andere uitzondering is deze brief aan Filippi.

Natuurlijk heeft Paulus tijdens het schrijven van deze brief niet opeens zijn apostelschap afgelegd, maar hij heeft een heel belangrijke reden waarom hij in deze brief zichzelf niet als de apostel bekend maakt. Die belangrijke reden is de boodschap van deze brief: Dienstbaarheid. Ook al noemen veel leiders van kerkelijke groeperingen zich dienstknechten, toch hameren ze op een authoriteit die ze Bijbels gezien niet eens bezitten.
Het allereerste woordje na de namen van de afzenders is: ‘Dienstknechten’. Dit is het Griekse woordje ‘Doulos’. Dit zijn mensen die zich aan een meester onderwerpen.

In de brief over dienstbaarheid past het niet om dan jezelf als apostel in het volle licht te zetten. Zelfs Christus wordt in deze brief niet genoemd als de Apostel. Niemand. Hier wordt namelijk de dienstbaarheid getekend die genade bewerkt. In de eerste plaats zien we die Dienstknecht in de Persoon van Christus zelf. Vervolgens werkt genade dat bij elke gelovige die weet heeft van zijn eenwording met Christus in Zijn sterven en opstanding. Vandaar dat Paulus de brief begint met de beide afzenders te typeren als dienstknechten.

Openbaring 1:1 Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden,
Die werking van Gods genade in dienstbaarheid is niet voorbehouden aan de huishouding van God waar wij momenteel deel van uitmaken. Als God in de profetische toekomst weer bepaalde mensen gaat gebruiken, dan werkt God opnieuw die dienstbaarheid in gelovigen.

Genesis 26:24 Mijn knecht Abraham.
Deuteronomium 34:5 Mozes,
de knecht van Yahweh,
Jozua 24:29 Jozua, de zoon van Nun,
de knecht van Yahweh,
Job 2:3
Mijn knecht Job.
Psalm 18:1 Van
de knecht van Yahweh, van David,
Jesaja 20:3
Mijn knecht Jesaja.
Jesaja 41:8 Israel,
Mijn knecht, Jakob, die Ik verkoren heb,

Het hele idee dat God Zijn genade uitwerkt als dienstbaarheid was al volledig bekend in het Oude Testament. Abraham, Mozes, Jozua, Job, David en Jesaja zijn zo een paar voorbeelden. Uiteindelijk wordt van het hele volk Israël, zelfs in hun nederige staat als Jakob, gezegd dat zij Gods knecht zijn.
Dienstbaarheid is van alle tijden als uitwerking van God overvloeiende rijkdommen van genade.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende