U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

De Boodschap: Dienstbaarheid Uit Genade

In de vorige studie zagen we dat de opbouw van de brief aan Filippi zo in elkaar steekt dat de kern van de boodschap ook heel letterlijk in de kern, het hart, het midden van de brief te vinden in. Die kern van de boodschap in deze brief aan Filippi is: ‘De Dienstbaarheid’.

Bij het lezen van deze brief is het dan ook van wezenlijk belang dat we doorhebben dat de boodschap van deze brief niet de redding van de mens is. Paulus behandelt hier niet de vraag hoe iemand een persoonlijke relatie met God krijgt. We zoeken dus ook vergeefs in deze brief als we denken dat we een antwoord kunnen vinden op de vraag hoe een verloren zondaar vrede met God ontvangt.

In de brief aan Filippi vinden we het reddingsplan van God totaal niet ontvouwd. In deze brief wordt hij of zij, die al uit genade rechtvaardig is en dus absoluut zeker gered is, aangesproken. Deze rechtvaardige uit genade wordt in deze brief erop gewezen hoe hij of zij op grond van genade alleen zijn dienst kan uitoefenen.

Gerechtvaardigd op grond van genade mogen we nu vanuit die genade onze dienst beoefenen.
Paulus wijst op de basis van onze eenwording met Christus in Zijn sterven als grondslag voor onze dienst.
Paulus wijst op de basis van onze eenwording met Christus in Zijn graf als grondslag voor onze dienst.
Paulus wijst op de basis van onze eenwording met Christus in Zijn opstanding als grondslag voor onze dienst.
Paulus wijst op de basis van onze eenwording met Christus in Zijn positie aan de rechterhand van de majesteit in de hemelse als grondslag voor onze dienst. Dienstbaarheid uit genade alleen!

Het onderwerp van deze brief is dus: Dienstbaarheid vanuit genade alleen. Als we dan toch deze brief gaan lezen alsof het over de redding van verloren mensen gaat, komen we vanzelfsprekend tot zeer onjuiste, onterechte conclusies. Een voorbeeld:
Filippi 2: 12 Daarom, mijn geliefden, zoals jullie altijd gehoorzaam zijn geweest, blijf nou, niet alleen als ik bij jullie ben, maar nu nog meer bij mijn afwezigheid, jullie redding bewerken met vreze en beven,

Als iemand geheel ten onrechte ervan uitgaat dat dit over het verkrijgen van je redding gaat, dan kan die zomaar tot de conclusie komen dat hij nog een tandje harder eraan moet werken om toch uiteindelijk gered te kunnen worden.

Nee! Het gaat hier absoluut over mensen die allang op grond van genade alleen gered zijn. Dat wat Christus gedaan heeft in ons leven blijft het fundament! Dat blijft de basis!
Filippi 1: 1 aan al de heiligen in Christus Jezus.

Stel dat jij een tuintje bezit. Op een bepaalde dag is het dan toch zover dat je niet anders kan dan toch maar wat aan die tuin te gaan doen. Je zult eraan moeten geloven anders overwoekert die tuin echt alles. Nou, dat is het moment dat jij jouw tuintje gaat bewerken. Als ik dan aan mijn kennissen of buren vertel dat ik mijn tuintje ga bewerken, dan kijken ze echt niet verbaasd op van: ‘Ja, maar je hebt toch al een tuintje?’ Nee, juist als je geen tuin hebt kan je hem niet bewerken.

In deze tekst draait het er dus om dat jouw redding nu ook iets gaat uitwerken in je leven. Wat is het onderwerp van deze brief aan Filippi? Dat is de dienstbaarheid uit genade alleen! De dienstbaarheid die een gevolg is van ons één zijn met Christus Jezus in Zijn opstanding en met Christus in Zijn verheerlijking in de hemel!

Filippi 2: 13 Want God is het, die om Zijn welbehagen zowel het willen als het werken in jou werkt.
Kijk, de uitwerking van de redding op grond van genade is die dienstbaarheid, die gebaseerd is op genade en genade alleen. Daarom is het ook vanzelfsprekend dat Paulus op die bewerking van de redding laat volgen dat het God zelf is die er een plezier in heeft om zowel het willen als het werken in ons uit te werken. Dienstbaarheid uit genade alleen!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende