U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Jouw Rustplekje In Christus Jezus!

Filippi 1: 1 Paulus en Timotheus, dienstknechten van Christus Jezus, aan al de heiligen in Christus Jezus, die te Filippi zijn, tezamen met hun opzieners en diakenen;
We beginnen nu echt weer helemaal vanaf het begin.
Paulus schrijft aan alle heiligen in Christus Jezus. Daarachter aan zegt hij: ‘die te Filippi zijn’.

Ik kan me levendig voorstellen dat je het plaatje van ons apart gesteld zijn in Christus Jezus toch nog altijd knap lastig vindt. Daar heb je nog altijd niet een echte voorstelling bij. Die toevoeging ‘die te Filippi zijn’, is dan heel verhelderend. De uitdrukking ‘te Filippi’ is namelijk precies net zo samengesteld als ‘in Christus Jezus’. Hier volgt de Griekse grondtekst met daaronder direct de Nederlandse letterlijke weergave van dit eerste vers.

Filippi 1: 1

Je ziet het Griekse woordje ‘en’, wat ‘rusten in’ betekent met daaronder de Nederlandse weergave ‘in’. Deze mensen hadden hun plekje in Filippi. Daar woonden ze en van daaruit deden ze eigenlijk alles. Hun rustplek was in Filippi. Dat was hun vertrekpunt van waaruit al hun activiteit gestalte kreeg.

Zo is mijn rustplekje voorlopig nog Gouda. Als ik verhuis naar Emmen, dan is dat mijn rustplekje. Zo heb jij ook een rustplekje. Daar trek je je altijd terug om op jezelf te zijn. Daar relax je. Daar laad je jezelf op. Van daaruit ben je actief. Precies hetzelfde woord ‘in’ gebruikt Paulus voor ‘in Christus Jezus’.

Jij hebt jouw rustplekje in de opgestane en verheerlijkte Heer. Daar trek je je terug. Daar ben je jezelf. Daar relax je. Daar laad je jezelf op. Vanuit Hem ben je actief. Zoals je actief bent vanuit je woonplaats, zo ben je ook actief vanuit Christus Jezus. Hij is jouw leven. Je bent helemaal apart gezet in Hem. Dat is nou wat genade werkt in jou en mij!

In dit eerste vers van deze brief van Paulus aan Filippi zien we dat echt elke heilige, oftewel elke gelovige, zijn rustplek heeft in Christus Jezus. Dat betekent dus dat ook al die gelovigen die nu nog totaal geen enkele zicht hebben op die geweldige positie in Christus, dat wel reeds bezitten. Alles is reeds een voldongen feit. Dat is het grandioze van Gods blijde boodschap van genade.

Het is Christus Jezus, waar jij en ik in geplaatst zijn. Onze positie is in de opgestane en verheerlijkte Heer in de hemel. Vanuit die hoge positie werkt Hij ook Zijn genade in jou en mij uit in mijn gewone dagelijkse doen van mijn leven.

Deze studie is dit keer erg kort omdat er een behoorlijk heftig onderwerp op volgt, waar ik uitgebreid de tijd voor wil nemen. Een paar werktuigen wil ik alvast in je handen leggen om de rest van dit eerste vers goed te verstaan.

1. Pak de letterlijke weergave hierboven van dit eerste vers er nog eens bij.
2. Bekijk dat Griekse woordje ‘sun’, dat daaronder vertaald is met ‘tezamen met’, eens goed en bedenk waar je dat woordje vaker bent tegengekomen.
3. Besef dat het onderwerp van deze brief de ‘dienstbaarheid’ is.
4. Bekijk dat laatste woordje ‘diakonos’, wat in het Nederlands letterlijk ‘door dienaar’ betekent. Welke relatie heeft dit met de kernboodschap van deze brief?
5. Bekijk dan het woordje ’episkopos’, wat in het Nederlands letterlijk ‘boven ziende’ betekent. Heeft dat ook nog niets met de kernboodschap van deze brief te maken?

Je hebt dankzij de lange inleiding inmiddels wellicht al door dat alles draait om de boodschap van deze brief: Dienstbaarheid Uit Genade. Alleen is dat nou juist weggevallen in de vertaling van dit eerste vers, waardoor je eigenlijk een belachelijke tekst krijgt.

Zoek het idiote aan de gewone Nederlandse vertaling van deze tekst eens op. Misschien zie je het zo. Het heeft met alle heiligen te maken, echt alle, dus geen enkele uitgezonderd. Okay, ontdek het zelf.

Jij hebt je rustplekje in Christus Jezus. Geniet daarvan!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende