U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Eenheid Van Heiligen

De vorige keer stonden we stil bij het heel praktisch navolgen van Paulus. Iets wat Gods genade nu in het Lichaam van Christus uitwerkt onder alle gelovigen.

We zijn nu bij het negende en laatste voorbeeld aangekomen van dit hele kleine woordje ‘allen’.
Filippi 4: 22 U groeten
al de heiligen,

Paulus heeft echt alle gelovigen op het oog. Daar lopen wij in ons denken vaak heel makkelijk over heen. Bij ‘al de heiligen’, of bij alle gelovigen, denken wij vrijwel automatisch aan het groepje waar wij zondags samen een dienst mee vieren. Voor ons is het groepje vaak heel concreet, maar de rest (die veruit de meerderheid vormt) hebben we vrijwel niet op het oog.

Het kan zijn dat je soms op het werk met een gelovige uit een andere kring in aanraking komen en dan heel verbaasd staan over de verbondenheid, die je hebt ondanks dat je elkaar toch niet op zondag in de samenkomst ziet.

Soms als je een evangelisch werk doet, dan wil het nog wel eens gebeuren dat je onverwachte medewerking krijgt van gelovigen die je voorheen helemaal niet kende. Je staat dan versteld van het feit dat het gezamenlijk optrekken in dat geestelijk werk opeens zo makkelijk gaat terwijl je in je eigen kring volkomen tevergeefs zo’n moeite heb gedaan om mensen enthousiast te krijgen.

Filippi 4: 22 U groeten al de heiligen,
Voor Paulus was de verbondenheid met alle heiligen een heel vanzelfsprekende zaak. Genade heeft ons allen toch zeker aan elkaar verbonden? Genade heeft ons allen tot één nieuwe mens samengevoegd. Genade heeft ons allen in dat Lichaam van Christus één gemaakt. Alle gelovigen in Christus samen vormen een onlosmakelijke eenheid! Dat is niet door kerkmuren ingedamd. Dat gaat dwars door kerkmuren heen en het strekt zich zelfs tot ver buiten de kerkmuren uit. Dat is nou wat genade in deze tijd werkt!

Je ziet allerlei inspanningen van mensen en organisaties, kerken en instituten om uiterlijk tot een zekere mate van verbondenheid te komen. Als er ergens een ontkenning van genade is, dan is het wel op dit vlak! De eigen werk argumenten vliegen je om de oren: ‘Wij mensen moeten de handen uit de mouwen steken! Wij moeten een poging in het werk stellen in elk geval die groeperingen die het dichtst bij elkaar staan aan elkaar te verbinden! Zo zullen wij toch nog enigszins het licht van eenheid laten schijnen in deze wereld!’

Waar genade ons in die nieuwe mens, het Lichaam van Christus, tot een onlosmakelijke eenheid gesmeed heeft in Christus, verloochent de officiële christenheid deze krachtige werking van Gods genade en gaat zelf aan de slag om uiterlijke systemen tot een eenheid om te smelten. Synodes worden gehouden om deze genade maar te bespotten. Statuten worden herschreven om Gods genade maar te ontwrichten. Leringen worden geschrapt om Gods waarheid te ontkrachten.

Waar genade werkt wordt de verbondenheid in de opgestane Heer als een concrete werkelijkheid gekend. Waar genade werkt komt zicht op het onzichtbare. Waar genade werkt wordt de andere gelovige niet langer als baptist, gereformeerd of buitenkerkelijk herkend, maar als een medeheilige. Iemand die net als jezelf in Christus apart is gezet.
Filippi 4: 22 U groeten al de heiligen,
Eigenlijk best een aparte ondertekening van de brief. Als ik een brief onderteken, schrijf ik simpel: Een hartelijke groet, Hein de Haan.
Ik heb nog nooit ondertekent met ‘Heilige Hein de Haan’.

Zo mogen we elkaar echter kennen. Ik ben een heilige. Jij bent een heilige. Onze heiligheid is onze aparte positie in Christus. Veel gelovigen willen nog zelf een zekere mate van heiligheid bewerken. Dat is een regelrechte ontkenning van Gods onverdiende genade. Paulus maakt het hier duidelijk: Allen zijn heiligen!

Heiligheid heeft dus absoluut niks ethisch in zich. Het is heel concreet een aanwijzing van onze positie. Als iemand heilig is, dan moet je dus vragen: Waarin? Of in wie? Wij zijn heiligen in Christus Jezus.

Een heel duidelijk voorbeeld geeft Paulus aan de Corinthiërs in het huwelijk:
1 Corinthe 7:14 De ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd in de broeder. Anders zouden immers uw kinderen onrein zijn, doch nu zijn zij heilig.
Hier heb je drie groepen die heilig genoemd worden.
1. Ongelovige man = heilig in zijn vrouw
2. Ongelovige vrouw = heilig in haar man
3. de kinderen = heilig in minstens één van de ouders

Bij geen één van deze gevallen staat dat ze heilig zijn in Christus Jezus. Ze zijn ook namelijk niet apart gezet in Christus Jezus. De ongelovige man was apart gezet in zijn vrouw. De ongelovige vrouw was apart gezet in haar man en de kinderen waren apart gezet in minstens één van de ouders.

De ongelovigen binnen een gezin waar er eentje gelooft zijn op een bijzonder bevoorrechte plek terecht gekomen omdat zij voor hun ogen genade kunnen zien werken, namelijk in die heilige in Christus Jezus.

Hier kan je clicken voor nog een gerelateerde woordstudie uit het Oude Testament.

Onze heiligheid heeft dus ook totaal niets met geestelijke groei te maken. We zijn niet de ene dag heiliger dan de andere. Natuurlijk kunnen we wel dat spel spelen, waardoor we een indruk achterlaten te groeien in heiligheid. Bijbels gezien is dat echter volslagen schijnheiligheid. Het is een regelrechte bespotting van de genade van God.

Heilig in Christus Jezus. Wij zijn apart gezet in Christus Jezus, de Opgestane en Verheerlijkte!
Filippi 4: 22 al de heiligen,
We zijn allemaal op die bijzonde plek apart gezet. Daar is nu dan ook onze eenheid. Genade werkt daarom ook dat we deze verbondenheid herkennen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende